Bucovina Profundă

20 mai 2020

CONSIDERAȚII ASUPRA TERMOSCANĂRII ȘI IMPLICAȚIILE SALE JURIDICE: Avocat Dr Anca Sorina Popescu-Cruceru, Avocat Carmen Petrescu, Avocat Alexandru Mihalcea

Filed under: Uncategorized — Mircea Puşcaşu @ 10:22

CONSIDERAȚII ASUPRA TERMOSCANĂRII ȘI IMPLICAȚIILE SALE JURIDICE:

Avocat Dr Anca Sorina Popescu-Cruceru, Avocat Carmen Petrescu, Avocat Alexandru Mihalcea

termo2

In ultima saptamana, am putut constata o efervescenta in pregatirea (faptica) a unei parti a autoritatii in dotarea cu aparatura de detectare a temperaturii umane. Prima a fost Primaria sectorului 2 Bucuresti, care, potrivit unui comunicat postat pe site-ul sau, a anuntat publicul ca accesul in incinta Pietei Obor urmeaza a se face doar dupa efectuarea unei masuratori a temperaturii.

Urmatoarea a fost Curtea de Apel Bucuresti, la data de 11.05.2020, succedata de Tribunalul Bucuresti, la data de 12.05.2020.

In conditiile in care in Parlament inca se discuta un cadru legislativ privind limitele restrangerii drepturilor si libertatilor cetatenesti…

Desi prezentele consideratii vizeaza cu precadere situatia reglementata la nivelul Curtii de Apel Bucuresti, observatiile pot fi extinse la nivelul oricarui operator economic care intelege sa aplice, benevol, setul de recomandari publicate de Institutul de Sanatate Publica in materie (pct. 2 si 3), privind reluarea activitatii dupa data de 15 mai 2020.

Este de subliniat ca recomandarile nu au, din punct de vedere al tehnicii legislative, caracter obligatoriu, fiind de neinteles transformarea, de catre autoritatile locale si persoane juridice de drept privat, a unor norme de recomandare in norme obligatorii, cu ignorarea principiului universal al exprimarii consimtamantului persoanei asupra careia urmeaza a se exercita un veritabil act medical, de catre persoane fara calificare in domeniu.

La data de 11.05.2020, colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti a emis Hotararea nr. 97, prin care, in Art. 19, a statuat:

Se interzice accesul in incinta instantei a persoanelor care prezinta simptomatologia infectarii cu virusul SARs. – coV-2. In acest scop personalul jandarmeriei care asigura paza sediului instantei si supravegheaza securitatea accesului in incinta va testa cu ajutorul termoscannerelor justitiabilii, reprezentantii acestora, procurorii si avocatii la intrarea in Palatul de Justitie si nu va permite accesul celor care prezinta temperatura 37,5 sau mai mare. In cazul depistarii unor astfel de situatii, va fi incunostintat presedintele instantei dar si presedintele de complet, pentru a fi dispuse masurile administrative sau judiciare corespunzatoare.

In opinia noastra, adoptarea unor masuri de catre autoritati in privinta efectuarii de operatiuni de masurare a temperaturii persoanelor, cu fixarea unor limite aleatorii ale acesteia, incalca grav drepturile personalitatii, consfintite in urmatoarele acte normative:

– Conventia Europeana a Drepturilor Omului:

Art. 3 Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.

Art. 6 teza 1 Orice persoana are dreptul la judecarea cauzei sale in mod echitabil, in mod public si in termen rezonabil, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptate impotriva sa.

Art. 14 Exercitarea drepturilor si libertatilor recunoscute de prezenta Conventie trebuie sa fie asigurata fara nicio deosebire bazata, in special, pe sex, rasa, culoare, limba, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine nationala sau sociala, apartenenta la o minoritate nationala, avere, nastere sau orice alta situatie.

– Constitutia Romaniei

Art. 22 alin. 1 si 2
(1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsa sau de tratament inuman ori degradant.

Art. 53
(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrangerea poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii.

– Legea 17/2001 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, Conventia privind drepturile omului si biomedicina, semnata la Oviedo la 4 aprilie 1997, si a Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la interzicerea clonarii fiintelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998

Art. 2 Intaietatea fiintei umane. Interesul si binele fiintei umane trebuie sa primeze asupra interesului unic al societatii sau al stiintei.

Art. 4 Obligatii profesionale si reguli de conduita. Orice interventie in domeniul sanatatii, inclusiv cercetarea, trebuie sa se faca cu respectul normelor si obligatiilor profesionale, precum si al regulilor de conduita aplicabile in speta.

Art. 5 Regula generala. O interventie in domeniul sanatatii nu se poate efectua decat dupa ce persoana vizata si-a dat consimtamantul liber si in cunostinta de cauza. Aceasta persoana primeste in prealabil informatii adecvate in privinta scopului si naturii interventiei, precum si in privinta consecintelor si riscurilor. Persoana vizata poate in orice moment sa isi retraga in mod liber consimtamantul.

Art. 10 pct. 1 Viata privata si dreptul la informatie. (1) Orice persoana are dreptul la respectul vietii sale private din punct de vedere al informatiilor referitoare la sanatatea sa.

– Codul civil al Romaniei

Art. 61 (1) Viata, sanatatea si integritatea fizica si psihica a oricarei persoane sunt garantate si ocrotite in mod egal de lege.
(2) Interesul si binele fiintei umane trebuie sa primeze asupra interesului unic al societatii sau al stiintei.

Art. 64 (1) Corpul uman este inviolabil.
(2) Orice persoana are dreptul la integritatea sa fizica si psihica. Nu se poate aduce atingere integritatii fiintei umane decat in cazurile si in conditiile expres si limitativ prevazute de lege.

Art. 67 Nicio persoana nu poate fi supusa experientelor, testelor, prelevarilor, tratamentelor sau altor interventii in scop terapeutic ori in scop de cercetare stiintifica decat in cazurile si in conditiile expres si limitativ prevazute de lege.

– Legea 46/2003 a drepturilor pacientului

Art. 1 – In sensul prezentei legi:
a) prin pacient se intelege persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza serviciile de sanatate;
b) prin discriminare se intelege distinctia care se face intre persoane aflate in situatii similare pe baza rasei, sexului, varstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale;
c) prin ingrijiri de sanatate se intelege serviciile medicale, serviciile comunitare si serviciile conexe actului medical;
d) prin interventie medicala se intelege orice examinare, tratament sau alt act medical in scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;
e) prin ingrijiri terminale se intelege ingrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci cand nu mai este posibila imbunatatirea prognozei fatale a starii de boala, precum si ingrijirile acordate in apropierea decesului.

Astfel, in opinia noastra, masura (organizatorica) adoptata la nivelul Curtii de Apel Bucuresti, de a supune avocatii, procurorii si justitiabilii unei proceduri de termoscanare de catre personalul jandarmeriei, incalca drepturile pacientului reglementate prin Legea nr. 46/2003.

Termometrizarea si termoscanarea (si, prin extrapolare, testarea, prelevarea, experimentarea, tratamentul ori alte interventii cu scop terapeutic) reprezinta acte cu caracter medical, in acceptiunea art. 1 lit d), persoanele fiind supuse unei examinari (in scop de diagnosticare preventiva a unei infectii cu virusul Sars-Cov-2), acte care nu pot fi aduse la indeplinire decat de personal specializat medical si numai cu consimtamantul persoanei, cu atat mai mult cu cat astfel se realizeaza o forma de triaj cu caracter epidemiologic.

Conform art. 13 din Legea nr. 46/2003, orice pacient are dreptul sa refuze ori sa opreasca o interventie medicala/act medical si orice interventie asupra corpului uman impune exprimarea consimtamantului persoanei. O dispozitie restrictiva din partea unei autoritati in aceasta privinta (imposibilitatea refuzului termoscanarii) echivaleaza cu suprimarea acestui consimtamant si, astfel, o violare a art. 5 din Conventia de la Oviedo.

De asemenea, masura dispusa, inclusiv prin stabilirea in mod aleator, fara niciun fundament legal sau stiintific, al unui nivel minim de temperatura in functie de care se permite/interzice accesul in incinta Palatului de justitie exprima o forma de exercitare fara drept a unei profesii medicale, realizandu-se, implicit, o evaluare, extrem de subiectiva, de catre o persoana fara studii medicale, a starii de sanatate a persoanelor (avocati, procurori, justitiabili).

Absenta oricarei posibilitati de optiune din partea persoanelor cu privire la aplicarea acestor manevre cu caracter medical, coroborate cu potentiala sanctiune a interzicerii accesului intr-o institutie care, practic, este expresia uneia dintre puterile statului, cea judecatoreasca, echivaleaza cu incalcarea expresa a articolului 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Este de mentionat ca, din informatiile publice, simptomatologia infectarii cu SarsCov 2 nu implica in mod obligatoriu o stare subfebrila ori febrila, foarte multe dintre cazuri fiind asimptomatice.

In acest fel, stabilirea, in mod unilateral si arbitrar, a unui nivel de temperatura in functie de care se face accesul intr-o incinta reprezinta si o forma de discriminare a persoanelor. Exemplificativ, efectul poate consta in interzicerea accesului unor persoane suferinde de orice afectiuni medicale necontagioase, dar care se caracterizeaza prin temperatura usor ridicata (inflamatii osteo-articulare, leucemii, otite, gastro-enterita, infectii tract urinar, stomatologice etc) sau a unor femei aflate la ovulatie, insarcinate, la menopauza etc.

Tratamentul astfel aplicat este degradant si umilitor pentru orice persoana aflata intr-o asemenea situatie, care risca sa fie supusa oprobriului public prin afisarea (publica) a temperaturii, urmata de interzicerea accesului, realizata de un reprezentant al fortei publice.

In plus, este de sustinut ca supunerea persoanelor, in mod continuu, la incertitudinea generata de o potentiala depasire a unui anumit nivel de temperatura a corpului (ca element variabil in functie de conditii diferite), fixat in mod arbitrar, poate avea consecinte grave asupra integritatii psihice a individului, transformandu-se intr-un real mijloc de tortura.

Prin efectuarea manevrelor de termoscanare in spatiul public se produce o incalcare a confidentialitatii starii de sanatate.

Aparatura utilizata (termoscannere) nu prezinta caracteristicile unei aparaturi de tip medical care sa confere certitudine in ceea ce priveste stabilirea infectarii cu virusul Sars-Cov 2, aparatele respective nefiind omologate si certificate pentru depistarea virusului, ci doar a unei stari fiziologice nerelevante in mod indubitabil in privinta infestarii. De altfel, la acest moment, nu exista vreo dovada a omologarii metrologice a unor asemenea tipuri de aparate de masura, conform OG 20/1992 privind activitatea de metrologie.

Ceea ce este de subliniat este faptul ca Hotararea Curtii de Apel Bucuresti nu contine un termen in care sunt aplicabile dispozitiile acesteia, fiind astfel susceptibila de a avea efecte perpetue, cu incalcarea inclusiv a Hotararii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 734/12.05.2020.

Adoptarea unor norme proprii de organizare a activitatii prin care se incalca drepturile si libertatile persoanei, in absenta unei legi stricto sensu elaborata de Parlament, in considerarea art. 53 Constitutie, reprezinta un abuz.

Orice masura de prevenire a raspandirii virusului trebuie sa se incadreze in limitele legii si, in orice situatie, sa asigure respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, inclusiv posibilitatea de a contesta, intr-un termen util, masurile adoptate cu incalcarea acestora si obtinerea unei hotarari intr-un termen rezonabil.

Av. Dr. Anca Sorina Popescu-Cruceru
Av. Carmen Petrescu
Av. Alexandru Mihalcea

14 mai 2020

Sursa: juridice.ro

4 comentarii »

 1. Cred ca citarea legii 46/2003 pentru protectia drepturilor pacientilor este eronata. In contextul legii 55/2020, masurarea temperaturii nu se face in scop terapeutic iar cei carora li se aplica nu sunt „pacienti” in intelesul legii 46. Procedura masurarii temperaturii in acest caz este o regula de acces si este similara de exemplu cu masurarea imbibatiei alcoolice. Din cate stiu nici persoanelor in stare de ebrietate nu li se permite accesul in institutii, procedura depistarii alcoolemiei in public ( sau chiar la televizor) nefiind considerate ca fiind degradanta….

  Apreciat de 1 persoană

  Comentariu de G. Mihai — 20 mai 2020 @ 11:16 | Răspunde

  • Multumesc pentru comentariul dvs foarte pertinent, formulat argumentat , intr-un limaj bine articulat . Sunt deplin convins că dintr-un dialog deschis toată lumea are de învățat.
   Voi argumenta poziția mea in cateva puncte:

   1. Măsurarea temperaturii nu se face niciodată in scop terapeutic, ci întotdeauna in scop diagnostic. Este inutilă interpretarea acestei măsurători de către un nemedic. Interpretarea temperaturii măsurate se face in contextul mult mai larg al anamnezei, examenului clinic și cu ajutorul altor măsurători paraclinice.

   2. a. Legea 55/2020 conține aberații și invită la abuzuri. În articolul 13 la pct b) legiuitorul deschide posibilitatea obligării instituțiilor publice și a societăților private la desfășurarea unui așa-numit ”triaj epidemiologic” , concept care desemnează in fapt un act medical care necesită competențe și studii medicale. Cum rezolvă asta legiuitorul grăbit și superficial? Printr-o intruziune abuzivă in științele medicale (de care se arată străin), definind el, simplificator și tâmp, că ”triajul epidemiologic” se face intr-o secundă doar prin… măsurarea temperaturii. Lucru care se realizează in practică de către paznici și badigarzi (!!).
   2. b. Abuz din Legea55 se continuă și se agravează prin Ord MS nr 874 / 22 mai 2020 (=Ord MAI nr 81), in care Triajul epidemiologic este descris ca fiind măsurarea temperaturii și observarea semnelor și simptomelor respiratorii și modificarea stării generale, atribuții care revin instituțiilor publice și operatorilor economici (!!!). Deci paznicii vor fi puși să observe semne și simptome respiratorii și modificarea stării generale a populației care vrea să treacă pragul obiectivului public sau privat păzit de ei !?!

   3. Epidemiologia este o specializare medicală , iar triajul epidemiologic este un act medical care poate fi desfășurat (doar de cadre medicale) asupra membrilor unor comunități. Oamenii supuși acestei examinări medicale au drepturi formulate in Legea drepturilor pacientului (L 46/2003), care spune că ”prin intervenție medicală se înțelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic, preventiv, terapeutic ori de reabilitare” (Art.1.d) și se afirmă clar că ”Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală”(Art.13). Faptul că legiuitorul permite abuziv ca paznicii să ia locul medicilor, nu inseamnă că cei examinați medical nu mai au drepturi de pacienți. Asta ar fi o nouă agravare a abuzului legiuitorului.

   4. Știm că alcoolemia ridicată inseamnă ÎNTOTDEUNA și diminuarea refexelor și a capacității de decizie, iar un om cu febră nu inseamnă un om contagios de Sars-Cov-2. Deci comparația este imperfectă, plus că orice conducător auto poate refuza să ”sufle in fiola” polițistului și opta pentru măsurarea alcolemiei din sânge de către cadre medicale specializate. Măsurarea temperaturii este inutilă și irelevantă: febra peste 37.3 și contagiozitatea de Covid nu sunt noțiuni care se suprapun. Adică:
   a. există foarte multe (12-36%) persoane care au Covid și NU au febră și
   b. există foarte multe persoane care au febră și NU au Covid. (Exemple: erupțiile și infecțiile dentare, post ovulație, infecții urinare, afecțiuni hematologice, alergii, boli autoimune, otite, sinuzite, afecțiuni ORL, artrita reumatoidă, furunculoză, gastroenterită, abcese cutanate, panariții, granulomatoză, lupus, sarcoidoză, gută, porfirii, limfoame, leucemii, cancere, hepatită autoimună, boala Kawasaki, boala Fabry, policondrită, boala Horton, boala Chron, rectocolita ulcerohemoragică și altele.)

   Cu stimă,
   dr Mircea Puscasu
   presedinte al asociației
   Bucovina Profundă

   Apreciază

   Comentariu de Mircea Puşcaşu — 23 mai 2020 @ 17:35 | Răspunde

 2. Felicitari celor trei avocati care au sesizat aceasta aberatie si in acelasi timp un atentat la viata si libertatea oamenilor.
  Aceasta sezizare denota faptul ca mai sunt oameni in aceasta tara care isi pun pregatirea, experienta si mai presus de toate demnitatea umana si profesionala in slujba oamenilor.
  Se pune o intrebare fireasca celor care au instituit in mod arbitrar si prin incalcarea drepturilor fundamentale scanarea temperaturii. Au acestia pregatire juridica, iar daca da, mai au un dram de demnitate umana si profesionala sa-si ceara macar scuze in mod public si sa demisioneze de indata pentru faptul ca au incalcat in mod nepermis juramantul de credinta pe care l-au dat la investirea in functia de magistrati. Din cate stiu ei au jurat in fata lui Dumnezeu nu in fata bestiei.
  Realitatea instituirii arbitrare a scanarii denota ca acestia sunt in slujba bestiei, iar mai devreme sau mai tarziu vor trebui sa dea socoteala in fata lui Dumnezeu.

  Apreciat de 1 persoană

  Comentariu de Ioan Botezatorul — 20 mai 2020 @ 20:59 | Răspunde

 3. […] de ciumat ambulant și să practice umilința rituală a plecării frunții in fața unui pistol-termometru și altele și mai […]

  Apreciază

  Pingback de Cifrele și scopurile reale ale pandemiei. Pentru o judecată limpede | Bucovina Profundă — 7 iunie 2020 @ 21:32 | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: