Bucovina Profundă

24 octombrie 2010

Tropar de Duminică, icoană din Bucovina Profundă, cuvinte sfinte şi tâlcuiri româneşti

Filed under: Bucovina profundă,cuvintele sfintilor,de la Bogdan,icoana,tropar — Mircea Puşcaşu @ 23:30

„Doamne, mort Te-ai numit, Cela ce ai omorât moartea;

în mormânt Te-ai pus, Cela ce ai deşertat mormintele.

Sus ostaşii au străjuit mormântul,

jos pe morţii cei din veac i-ai înviat;

întru tot puternice şi necuprinsule Doamne, slavă Ţie!”

(Sedelnele Glasului 5, de rând în această Duminică, a 23-a după Rusalii).

O reprezentare deosebită a Punerii in mormânt in pictura paleologă târzie a bisericii Sfânta Cruce din Pătrăuţi – Bucovina Profundă.

Sfântul Maxim Mărturisitorul

Cele două sute de capete teologice, I, cap.66 şi 67 (Filocalia românească, vol. II)

(în tâlcuire românească şi cu notele Părintelui Dumitru Stăniloae, trecute în paranteze)

66. Taina întrupării Cuvântului cuprinde în sine înţelesul tuturor închipuirilor şi tipurilor din Scriptură şi ştiinţa tuturor făpturilor văzute şi cugetate. Căci cel ce a cunoscut taina crucii şi a mormântului a înţeles raţiunile celor mai-nainte spuse; iar cel ce a cunoscut înţelesul tainic al învierii a cunoscut scopul spre care Dumnezeu a întemeiat toate de mai-nainte (Întruparea Domnului este centrul, sensul şi scopul lumii (more…)

17 octombrie 2010

Pomenirea Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic – tropare şi icoana din fresca de la Probota

Filed under: de la Bogdan,icoana,praznicar,tropar,tropare — Mircea Puşcaşu @ 23:48

„Fiul, Cel ce din Tatăl a strălucit de negăit,

din femeie S-a născut îndoit în fire;

pe Care, văzându-L, nu ne lepădăm de închipuirea chipului;

ci pe acesta, cu bună credinţă însemnând-o,

o cinstim cu credinţă.

Pentru aceasta, ţinând Biserica credinţa cea adevărată,

sărută icoana înomenirii lui Hristos.”

„Pe trâmbiţele Duhului cele de taină,

pe purtătorii de Dumnezeu Părinţi, astăzi să-i lăudăm;

pe cei ce au cântat în mijlocul Bisericii,

cântare întocmită de teologie,

mărind o Treime neschimbată, o fiinţă şi Dumnezeire;

pe surpătorii lui Arie, şi pe apărătorii drept-credincioşilor;

pe cei ce se roagă totdeauna Domnului,

să miluiască sufletele noastre”

(Slava de la Vecernie) (more…)

26 septembrie 2010

Timp şi veşnicie: azi şi mâine în pictura de la Suceviţa

Filed under: de la Bogdan,f o t o,România Profundă,sinaxar,tropare — Mircea Puşcaşu @ 02:03

Maica Domnului („care din oameni a răsărit şi pe Stăpânul a născut”, Dogmatica Vecerniei), Sfântul Ioan Teologul (prăznuit mâine, 26 sept.), şi Sfântul Apostol Petru (pomenit de pericopa Evangheliei Duminicii a 18-a după Rusalii, 26 sept.) se arată Sfântului Serghie de Radonej (pomenit azi, 25 sept.; în icoană mai este reprezentat şi Sfântul Nicon, succesorul Sfântului Serghie la conducerea mănăstirii, dar la viziune a fost martor alt ucenic, Mihail), „arătând cum se slăveşte drept Sfânta Treime (Stihoavna Vecerniei).

24 septembrie 2010

Memento mori – Un coltisor din Bucuresti

Filed under: de la Bogdan,f o t o,memento mori — Mircea Puşcaşu @ 00:46

„Că El a cunoscut zidirea noastră; adusu-şi-a aminte că ţărână suntem. Omul, ca iarba; zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul.”

3 septembrie 2010

Porumbelul si Tronul Etimasiei – foto

Filed under: de la Bogdan,f o t o — Mircea Puşcaşu @ 23:25

Nu e montaj fotografic. Şi-a făcut cuibul în pridvorul deschis al bisericii din Fundenii Doamnei, deasupra portalului, pe boxa sistemului de sonorizare.

sursa foto si text: Bogdan Bratu via e-mail

+ + +

Vezi despre si despre  Etimasia – Tronul Etimasiei.

%d blogeri au apreciat: