Bucovina Profundă

3 octombrie 2010

3 octombrie: Sfântul Dionisie Areopagitul – Teologul mistic al numirilor dumnezeieşti

Filed under: apologetica,icoana,Menologhion,sinaxar,tropare — Mircea Puşcaşu @ 16:54

Cu undiţa harului,

înţelepţeşte vorbind dumnezeiescul Pavel,

te-a vânat şi, văzându-te că eşti vas ales,

te-a făcut descoperitor de cele dumnezeieşti

şi văzător de cele negrăite.

Cu care dimpreună roagă-te,

grăitorule de Dumnezeu, Dionisie,

să se mântuiască cei ce te cinstesc cu dragoste.

Sinaxar, 3 octombrie:

Sfântul Dionisie Areopagitul

Acesta, întrecând pe toţi cu bogăţia, cu slava, cu mintea şi cu înţelepciunea, era unul din sfetnicii Areopagului, dar fiind convins de marele Pavel, s-a botezat şi a fost hirotonit episcop. Fiind învăţat tainele cele de negrăit şi dumnezeieşti de înţeleptul Ierotei, a lăsat şi cărţi minunate şi foarte înalte. Însă acest sfânt Dionisie tâlcuind şi Tipicul bisericeştii orânduieli, după aceea s-a dus spre părţile Apusului, pe vremea împărăţiei lui Domiţian şi arătând multe minuni, i s-a tăiat capul în cetatea Parisului. Şi primindu-şi capul în mâinile sale, a umblat două mile de loc pe picioarele sale, făcând ca sa se minuneze cei ce îl vedeau, şi nu l-au lăsat până nu s-a întâlnit cu o femeie anume Catula. Şi oprindu-se din dumnezeiască pronie, l-a pus în palmele ei ca pe un odor. Aşijderea şi ucenicii (more…)

4 septembrie 2010

Moise la Rugul Aprins, icoană din Sinai, sec. XII

Filed under: icoana,Menologhion,poezie,sinaxar,tropare — Mircea Puşcaşu @ 11:22

Spăimântatu-s-a Moise văzând întâi vedere minunată,

împletire străină de rug şi de văpaie,

care însemna mai înainte

pe Dumnezeu cel fără stricăciune din Fecioara Maică,

pe Care L-a văzut cu trup, trecând, la mijloc, anii.

Cele întâi născute ale Egiptului le-ai ucis,

precum şi Hristos a omorât tăria diavolească;

că cele ce lucrai tu, cu adevărat erau

însemnare a celor viitoare, pururea pomenite.

Cel ce dă proorocia, a zis lui Moise:

Dezleagă-ţi încălţămintele picioarelor, Moise,

că locul unde stai este Sfânt;

să nu aduci împreună cu tine spurcăciune,

că iată ţi se arată în Muntele Horeb, prin rug şi prin foc,

taina Fecioarei, Maica lui Dumnezeu.

Preot după Lege, voievod foarte viteaz, te-ai arătat, Moise,

poporului celui prigonit, rănind Egiptul;

şi despărţind Marea Roşie cu toiagul

şi cufundând pe vrăjmaşul Faraon,

cel cu grumajii înalţi, împreună cu taberele lui,

ai petrecut în pustiu, hrănind pe Israel cel nemulţumitor.

Sinaxar: Sfântul Prooroc Moise  s-a născut în Egipt şi l-a luat din apă fiica lui Faraon şi l-a făcut sieşi fiu şi l-a învăţat toată  (more…)

%d blogeri au apreciat: