Bucovina Profundă

26 iulie 2010

Cuv. Tadei de la Vitovniţa: Criza şi planurile oculte – Războiul nevăzut – Puterea Ortodoxiei

Filed under: Cuviosul Tadei de la Vitovnita,istoria ascunsa,taina faradelegii — Mircea Puşcaşu @ 09:38

Părinte Arhimandrit, credeţi că ce ne apasă acum- cu tot iadul acesta din lume şi cu aceste crize economice – este în acelaşi timp şi lupta duhovnicească de care vorbea Sfântul Apostol Pavel, că noi, Creştinii, ne luptăm cu duhurile din văzduh?…

Părintele Tadei :

Organizaţia mondială secretă plănuieşte ca să se unească lumea. Ţelul e ca omul lor să ajungă în fruntea tuturor statelor şi să le conducă. Organizaţia secretă gândeşte şi lucrează neîncetat la acest plan. Eu m-am minunat cum Statele Unite, cu adevărat, slujesc satanei. Adică şi ei se roagă – au o întreagă rânduială – lui satan, şi slujesc lui. Satana are putere şi îşi dă silinţa ca lumea să se unească. Dar se plânge că nu poate îndeplini planul din pricina ortodocşilor! Asta e pricina pentru care sânt prigoniţi ortodocşii. Pravoslavnicii nu împiedică prin puterea fizică, ci prin mintea, gândurile şi duhovnicia lor. Chiar dacă ne-am îndepărtat de lucrarea binelui, cu toate acestea avem printre dreptslăvitori suflete smerite şi blânde, care se roagă Domnului neîncetat să oprească răul. De aceea duhurile de sub ceruri nu pot reuşi să facă lumea a se uni. Ele socotesc că, atunci când lumea se va uni, vor înscăuna pe domnul lor, de fapt pe antihrist.

Înainte de război a existat Societatea Naţiunilor la Geneva, după al Doilea Război Mondial s-au mutat în America. Şi înainte de război, aici, în Geneva, şi după război, acolo în America, nu se alege un preşedinte al ONU, ci un secretar general. Locul preşedintelui e liber, ca să fie ales primul şi ultimul. El va fi ales când va veni vremea pentru a fi domn al întregii lumi.

Pentru aceasta se întâmplă toate; de aceea e prigoană împotriva ortodocşilor şi Ortodoxiei. Sufletele drept slăvitoare smerite şi blânde se roagă neîncetat lui Dumnezeu să stăvilească răul. De aceea e prigonită Ortodoxia, iar noi nu sântem conştienţi de asta.

(Interviu realizat în 1999, publicat în Stareţul Tadei de la Mănăstirea Vitovniţa – Pace şi bucurie ÎN DUHUL SFÂNT – Editura PREDANIA, 2010)

%d blogeri au apreciat: