Bucovina Profundă

6 ianuarie 2022

A S T Ă Z I

Filed under: poezie,praznicar,tropar,tropare — Mircea Puşcaşu @ 21:16

A S T Ă Z I

icoana_botezului_domnului

Astăzi, harul Sfântului Duh,

în chip de porumbel, peste ape se pogoară.

Astăzi, Soarele cel neapus a răsărit,

şi lumea cu lumina Domnului se luminează.

Astăzi, luna cu raze luminoase luminează pământul.

Astăzi, stelele cele luminoase, cu lumina strălucirii lor, lumea înfrumuseţează.

Astăzi, norii rourează din cer omenirii ploaia dreptăţii.

Astăzi, Cel nefăcut, de bunăvoia Sa, este atins cu mâna de către făptura Sa.

Astăzi, Proorocul şi Înaintemergătorul se apropie de Stăpânul,

şi cu frică stă înaintea Lui văzând pogorârea lui Dumnezeu la noi.

Astăzi, apele Iordanului se prefac în vindecări, cu venirea Domnului.

Astăzi, toată făptura se adapă cu curgeri tainice.

Astăzi, păcatele oamenilor se curăţesc în apele Iordanului.

Astăzi, raiul s‑a deschis oamenilor

şi Soarele dreptăţii ne luminează nouă.

Astăzi, apa cea amară, care era în vremea lui Moise,

se preface în dulceaţă poporului, cu venirea Domnului.

Astăzi, ne‑am izbăvit de plânsul cel vechi

şi ca un Israel nou ne‑am mântuit.

Astăzi, ne‑am izbăvit de întuneric

şi cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu ne‑am luminat. (more…)

8 septembrie 2021

6 septembrie – Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose. 6 septembrie 1940: Minunea Arhanghelului Mihail in România

Filed under: Miscarea Legionara,rugaciune,tropar,tropare — Mircea Puşcaşu @ 01:54

Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose (6 septembrie)

colose 1620788_964428510235782_909330380913846594_nÎn Colose din Frigia, aproape de Ierapole, era o biserică a Sfântului Arhanghel Mihail, deasupra izvorului cu apă făcătoare de minuni, din care bolnavii primeau multe tămăduiri, mai multe decât din scăldătoarea Siloamului. Pentru că acolo o dată pe an se pogora îngerul Domnului și tulbura apa, iar aici totdeauna era darul Începătorului de cete îngerești. Acolo, cel ce intra întâi, după tulburarea apei, în scăldătoare, se făcea sănătos; aici toți, și cei dintâi și cei de pe urmă, primeau sănătate. Acolo era trebuință de pridvoare spre petrecerea bolnavilor pentru a-și căpăta sănătatea pe care nu o luau și cineva în treizeci și opt de ani a câștigat-o; aici, într-o zi sau într-un ceas, bolnavul câștiga sănătatea.

Despre începutul acelui izvor se pomenește așa: Când toată lumea era umbrită cu întunericul neîndumnezeitei mulțimi de idoli și oamenii se închinau făpturii, nu făcătorului, în acea vreme în Ierapole cei necredincioși cinsteau o viperă mare și înfricoșată, căreia i se închinau toată noaptea, orbindu-se cu diavolească înșelăciune. Pe ea o ținea poporul sălbatic încuiată într-o casă zidită în cinstea ei și, aducând multe feluri de jertfe, hrănea acea viperă plină de otravă, care vătăma pe mulți. Singurul Dumnezeu adevărat, vrând ca lumina cunoștinței Sale să lumineze lumea și să-i povățuiască pe oamenii cei rătăciți de la calea adevărată, a trimis pe Sfinții Săi Ucenici și Apostoli în tot pământul, ca să propovăduiască Evanghelia la toată făptura. Dintre aceștia, doi: Sfântul Ioan Teologul și Sfântul Filip, ajungând unul în Efes, iar altul în Ierapole, se osteneau întru bună vestire a lui Hristos. Atunci era în Efes o capiște minunată și un frumos idol al neslăvitei zeițe păgâne Artemida, față de ai cărei slujitori și închinători Sfântul Ioan s-a arătat biruitor, luptându-se cu sabia cea duhovnicească a cuvântului lui Dumnezeu – căci, cu puterea numelui lui Hristos, a făcut să cadă și capiștea și idolul și ca praful să se risipească și toată cetatea a adus-o la sfânta credință întru Hristos.

După risipirea idolului Artemidei, Sfântul Ioan a venit de la Efes în Ierapole, ca să ajute împreună slujitorului său, Sfântul Apostol Filip, întâmplându-se atunci acolo și Sfântul Apostol Bartolomeu și sora lui Filip, Mariami. Cu dânșii împreună slujea la mântuirea oamenilor și Sfântul Ioan Teologul. Mai întâi, ei s-au ridicat asupra viperei căreia oamenii cei necredincioși îi aduceau jertfe, având-o pe ea în loc de Dumnezeu, și au ucis-o cu rugăciunea. Apoi au arătat popoarelor pe unul adevăratul Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul și pământul. Apoi, stând la un loc care se numea Herotop, prorociră că darul lui Dumnezeu va străluci peste dânsul și Sfântul Arhanghel Mihail, voievodul puterilor cerești, va cerceta locul acela și multe minuni se vor săvârși acolo. (more…)

29 mai 2020

Cuvânt la Înălţarea Domnului – Sfântul Ioan Gură de Aur. Tropar, condac, catavasii și cântări psaltice

CUVÂNT LA ÎNĂLȚAREA DOMNULUI

Sfântul Ioan Gură de Aur

„Deci, Domnul Iisus, după ce a grăit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu” (Marcu 16, 19)

Ce sărbătoare este astăzi? Este o sărbătoare înaltă şi mare, care covârşeşte mintea omenească, şi vrednică de marea bunătate a Aceluia ce a aşezat-o, adică a lui Dumnezeu. Astăzi neamul omenesc iarăşi s-a împăcat cu Dumnezeu. Astăzi vrăjmăşia cea îndelungată s-a ridicat, războiul cel îndelungat s-a sfârşit. Astăzi s-a încheiat o minunată pace, care mai înainte niciodată nu se putea aştepta. Căci cine ar fi nădăjduit că Dumnezeu iarăşi se va împăca cu oamenii? Nu pentru că Domnul era vrăjmaş al oamenilor, ci pentru că robul era uşuratic la minte; nu pentru că Stăpânul era aspru, ci pentru că robul era nemulţumit.

(more…)

30 decembrie 2019

HRISTOS SE NAȘTE! Sinaxarul, Canonul, Matima și Catavasiile Nașterii Domnului

Filed under: praznicar,psaltica,rugaciune,sinaxar,tropare,Uncategorized — Mircea Puşcaşu @ 21:16

HRISTOS SE NAȘTE!

Adrian Sârbu / Corul Academic ByzantionMatima „Hristos se naște”, de Balasie Iereul, sec. 17

 

Nașterea Domnului

(more…)

2 mai 2019

Iisus Hristos – Lumina noastră. Stihirile Paștilor, Canonul Învierii, Ceasurile Paștilor. Text și cântare

Filed under: Evanghelia,psaltica,tropare,Uncategorized — Mircea Puşcaşu @ 19:46

 

Iisus Hristos – Lumina noastră

Stihirile Paștilor, Canonul Învierii, Ceasurile Paștilor. Text și cântare

Hristos - pogorarea la iad

Stihirile Paştilor

Să învieze Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii Lui (Ps. 67:1)

Paştile cele sfinţite astăzi nouă S-au arătat. Paştile cele nouă şi sfinte. Paştile cele de taină. Paştile cele preacinstite. Paştile Hristos-Izbăvitorul; Paştile cele fără prihană, Paştile cele mari, Paştile credincioşilor, Paştile care au deschis nouă uşile raiului, Paştile cele ce sfinţesc pe toţi credincioşii.

Precum se stinge fumul, să se stingă; cum se topeşte ceara de faţa focului (Ps. 67:2a)

Veniţi de la vedere femei binevestitoare și ziceţi Sionului:
primește dela noi bunele vestiri de bucurie, ale Învierii lui Hristos;
Veselește-te, saltă și te bucură, Ierusalime, pre Împăratul Hristos văzându-L din mormânt, ca un Mire ieșind.

… aşa să piară păcătoşii de la faţa lui Dumnezeu, (Ps. 67:2a)
Iar drepţii să se bucure şi să se veselească  (Ps. 67:2b)

Mironosiţele femei, foarte de dimineaţă, stând înaintea mormântului Dătătorului de viaţă, aflat-au înger pe piatră şezând; şi acela, grăind către dânsele, aşa a zis:
Ce căutaţi pe Cel viu printre morţi? Ce plângeţi pe Cel nestricat, ca şi cum ar fi în stricăciune? Mergând, vestiţi ucenicilor Lui.

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea.  (Ps. 117:24)

Paştile cele frumoase, Paştile Domnului, Paştile; Paştile cele preacinstite nouă ne-au răsărit; Paştile cu bucurie unul pe altul să ne îmbrăţişăm; O Paştile, izbăvire de întristare!

Că astăzi, din mormânt ca dintr-o cămară strălucind Hristos, pe femei de bucurie le-a umplut, zicând: Vestiţi apostolilor!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și in vecii vecilor. Amin.

Ziua invierii! Si sa ne luminam cu praznuirea si unul pe altul sa ne imbratisam. Sa zicem: fratilor si celor ce ne urasc pe noi; sa iertam toate pentru Inviere. Si asa sa strigam: Hristos a inviat din morti, cu moartea pe moarte calcand si celor din morminte viata daruindu-le.

 


Canonul Învierii

Hristos a înviat din morti!
Cu moartea pe moarte calcând
Si celor din mormânturi
Viata daruindu-le.

Cântarea I-a:

Ziua Invierii, sa ne luminam, popoare,
Pastile Domnului, Pastile!
Ca din moarte la viata si de pe pamânt la cer,
Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi,
Cei ce-I cantam cântare de biruinta.

Hristos a inviat din morti!

Sa ne curatim simtirile
Si sa vedem pe Hristos stralucind,
Cu neapropiata lumina a Invierii.
Si bucurati-va zicând: “luminati sa-L auzim”,
Cantandu-I cântare de biruinta. (more…)

1 ianuarie 2019

Nașterea lui Hristos: Dumnezeu S-a făcut om (kenosis), pentru ca omul să ajungă dumnezeu (theosis)

Filed under: praznicar,tropar,tropare,Uncategorized — Mircea Puşcaşu @ 18:19

Nașterea lui Hristos:

Dumnezeu S-a făcut om (kenosis),

pentru ca omul să ajungă dumnezeu (theosis).

Nasterea


Canonul Nașterii Domnului

(more…)

16 aprilie 2017

Adevărat a înviat Hristos!

Filed under: Evanghelia,icoana,poezie,praznicar,rugaciune,tropar,tropare,Uncategorized — Mircea Puşcaşu @ 12:04

invierea_domnului

Adevărat a înviat Hristos!

Stihirile Paștilor

Să învieze Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii Lui (Ps. 67, 1)

Paştile cele sfinţite astăzi nouă S-au arătat. Paştile cele nouă şi sfinte. Paştile cele de taină. Paştile cele preacinstite. Paştile Hristos-Izbăvitorul; Paştile cele fără prihană, Paştile cele mari, Paştile credincioşilor, Paştile care au deschis nouă uşile raiului, Paştile cele ce sfinţesc pe toţi credincioşii.

Precum se stinge fumul, să se stingă; cum se topeşte ceara de faţa focului (Ps. 67, 2)

Veniţi de la vedere femei binevestitoare și ziceţi Sionului:
primește dela noi bunele vestiri de bucurie, ale Învierii lui Hristos;
Veselește-te, saltă și te bucură, Ierusalime, pre Împăratul Hristos văzându-L din mormânt, ca un Mire ieșind. (more…)

8 noiembrie 2016

8 noiembrie – Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Filed under: file de acatist,icoana,rugaciune,sinaxar,tropar,tropare,Uncategorized — Mircea Puşcaşu @ 19:09

Sfântul Arhanghel Mihail

sf arhanghel mihail

Să ne curăţim sufletul de toată stricăciunea,

ca să putem, cu buze pămînteşti, cînta, cu frică,

lauda netrupeştilor puteri,

care sunt ca focul, ca văpaia, ca lumina.”

(din Slujba Sfântului Arhanghel Mihail)8 noiembrie – Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Domnul șade pe heruvimi să se cutremure pămantul închinati-vă Lui toti ingerii Lui.

Marimu-vă pe voi arhangheli si ingeri

si toata oastea cea cereasca,

heruvimi si serafimi care slaviti pe Domnul.

Cel ce faci pe ingerii Tai duhuri si pe slugile Tale para de foc.

Mărimu-te pe tine sfinte arhanghele a lui Hristos, Mihaile

si pe voi sfintilor ingeri, arhangheli, incepatorii, (more…)

16 august 2016

Sfinții Martiri Brâncoveni – ctitori de neam creștin

Filed under: Brancovenii,rugaciune,sinaxar,tropar,tropare,Uncategorized — Mircea Puşcaşu @ 20:19

Sfinții Martiri Brâncoveni – ctitori de neam creștin

Tropar al Sfinților Brâncoveni:

Cel ce pentru dreapta credintă si pentru neam te-ai învrednicit a suferi moarte de martir împreună cu fiii tăi Constantin, Stefan, Radu, Matei si cu sfetnicul Ianache, dreptcrediciosule Voievod Constantin, roaga pe Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre.


Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache

Acest binecredincios şi de Hristos iubitor Voievod al Ţării Româneşti s-a născut la anul 1654 din părinţi de bun neam, după tată fiind coborâtor din voievodul Matei Basarab, iar după mamă, nepot al voievodului Şerban Cantacuzino, în timpul căruia, la anul 1688, s-a tipărit pentru întâia dată în întregime Sfânta Scriptură în limba română.

    Rămas orfan de tată încă din pruncie, tânărul Constantin a fost crescut (more…)

Adormirea Maicii Domnului. Fragmente din tezaurul liturgic al Bisericii

Filed under: praznicar,psaltica,tropare,Uncategorized — Mircea Puşcaşu @ 11:35

Adormirea Maicii Domnului

Fragmente din tezaurul liturgic al Bisericii

Axionul Adormirii Maicii Domnului

“Neamurile toate te fericesc pe tine, Una de Dumnezeu Născătoare. Biruiescu-se hotarele firii întru tine Curată Fecioară, că nasterea feciorește și moartea arvunește viață. Ceea ce ești după naștere Fecioară și după moarte, vie, mântuiești pururea Născătoare de Dumnezeu moștenirea ta.”

 

Stihiri la Adormirea Maicii Domnului

Stih:  Dintru adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu.

 O, preamărită minune!  Izvorul Vieţii în mormânt se pune, (more…)

21 noiembrie 2015

(✝) 21 Noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Filed under: icoana,praznicar,tropar,tropare,Uncategorized — Mircea Puşcaşu @ 14:22

(✝) 21 Noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

 Icoane | Viață | Acatist | Canon | Evanghelie

„Astăzi înainte însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, Împlinirea rânduielii Ziditorului.” (more…)

17 noiembrie 2015

TRONOS la Suceava – Concert bizantin la Catedrală

Filed under: conferinte,psaltica,tropare,Uncategorized — Mircea Puşcaşu @ 16:52

TRONOS la Suceava

Concert bizantin la Catedrală

Grupul psaltic „Sf. Ioan cel Nou” al Asociației PSALTICHIA, vă invită cu mare bucurie la deosebitul Concert de colinde și cântări bizantine, marți 8 decembrie, ora 18, în frumoasa catedrală Ortodoxă a Sucevei cu hramul Nașterea Domnului. Invitații evenimentului sunt membrii grupului psaltic TRONOS, al Patriarhiei Române, condus de protopsalt Arhidiacon Mihail Bucă.

 

tronos la sv afis -mic net

+++

(more…)

29 noiembrie 2012

Acatistul Sfântului Voievod Corneliu – Apostol, Mărturisitor şi Căpitan al neamului românesc

Acatistul Sfântului Voievod Corneliu

Apostol,  Mărturisitor şi Căpitan al neamului românesc

Tropar, glas 8:
Crucea Ta ocrotindu-l de la naştere şi de la Arhanghelul Mihail luând chemare, Doamne, Apostol şi Căpitan al neamului Corneliu Codreanu s-a arătat şi ţara în mâinile Tale o a dat, pe care păzeşte-o pentru ale Născătoarei de Dumnezeu rugăciuni, Unule, iubitorule de oameni, şi-i ajută pe români.

Condac, glas 3:
Corneliu Codreanu şi legionarii mărturisesc, pentru Cruce şi legea strămoşească se jertfesc, cu care ruşinează pe iudei, bolşevici şi păgâni şi-i întăresc pe creştini, biruinţă aflând sub sabia Arhanghelului şi pildă făcându-se neamului.

Condac 1 :

Apărător mare al neamului românesc, Căpitane, pe tine Dumnezeu te-a arătat când, prin darul Duhului Sfânt, Legiunea „Arhanghelul Mihail” ai întemeiat, prin care neamul să audă chemarea şi ţelul cel de pe urmă – a învia în numele Mântuitorului – să-l plinească. Pentru aceasta cu fruntea sus aducem în numele Sfintei Treimi laudă românească:
Bucură-te, Corneliu, Apostol, Mărturisitor şi Căpitan al neamului românesc!

Icos 1:

Bucurie ai adus când în viaţă la răscrucea dintre două veacuri ai păşit, ca „sabie între două lumi” să te arăţi lămurit şi neamul să-l înalţi la vrednicia strămoşească. Pentru aceasta cu Sfinţii auzi cântare creştinească:
Bucură-te, fiule al neamului românesc
Bucură-te, alesule ce i-ai dat un ţel ceresc
Bucură-te, închinarea neamului şi pământului strămoşesc
Bucură-te, înălţarea lui la rostul cel duhovnicesc
Bucură-te, că neamul la picioarele Tronului dumnezeiesc ai suit
Bucură-te, cel ce i-ai arătat că trebuie sfinţit
Bucură-te, că Legiunii şi, prin ea, neamului îi eşti Căpitan
Bucură-te, că ai deschis ţării drumul spre liman
Bucură-te, al Crucii apărător
Bucură-te, în lupte înfricoşător
Bucură-te, cel prin care virtuţile neamului se împlinesc
Bucură-te, îţi strigă mulţime de suflete care te cinstesc
Bucură-te, Corneliu, Apostol, Mărturisitor şi Căpitan al neamului românesc!

Condac 2:

Cu numele Sfântului zilei în care te-ai născut ai fost numit, iar atunci Cornelie Sutaşul era prăznuit; în aceasta s-a arătat chemarea ta ca ostaş al lui Hristos şi ca şi a aceluia credinţa cea nesfârşită ţi s-a aflat mai vârtos decât la toţi de pe pământ, căci lui Dumnezeu ai înălţat închinare de cuvânt: Aliluia!

Icos 2:

Din Bucovina erau strămoşii tăi şi se ştia numele lor în vremuri de restrişte: neamul codrilor şi al munţilor; pentru neamul românesc şi tu cu dragoste vei lupta ca-n veşnicie să-şi dobândească mântuirea sa. Se cuvine dar, cu acesta urmându-ţi, să aducem cântare de har:
Bucură-te, inimă din inima ţării născut
Bucură-te, că inima ţării în inima-ţi a crescut
Bucură-te, că liceul de la Mănăstirea Dealu, la umbra capului lui Mihai Viteazu, ai urmat (more…)

26 octombrie 2012

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – izvorâtorul de mir

Filed under: sinaxar,tropare — Mircea Puşcaşu @ 00:08

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie

Sfântul Voievod al Tesalonicului

izvorâtorul de mir

+++

Troparul Sfântului Dimitrie

Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea,

Purtătorule de chinuri,

pe tine cel ce ai biruit pe păgâni.

Deci, precum mândria lui Lie ai surpat

şi la luptă îndrăzneţ ai făcut pe Nestor,

aşa Sfinte Dimitrie,

pe Hristos Dumnezeu roagă-L

să ne dăruiască nouă mare milă.

(more…)

8 iulie 2012

Parintele Gheorghe Calciu – Sfintitul Marturisitor – Icoana, Acatist, Slujba si Propunerea de canonizare oficiala (+ 21 noiembrie)

Parintele Gheorghe Calciu – Sfintitul Marturisitor

Icoana, Acatist, Slujba si Propunerea de canonizare oficiala

(+ 21 noiembrie)

P.Calciu.icoana.7scrisori.2012

ACATISTUL SFANTULUI SFINTIT MARTURISITOR GHEORGHE CALCIU

TROPARUL, GLASUL 1:

Mărturisitorul cel neînfricat al credinței, care și-a petrecut viața ca necurmată jertfă în abisul unor suferințe cutremurătoare, pentru apărarea Bisericii, a demnității și a mîntuirii neamului românesc, s-a ridicat prin iubire și rugăciune din adîncurile iadului la lumina și bucuria cerească a prezenței lui Dumnezeu. Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, mîntuiește sufletele noastre.

CONDACELE ȘI  ICOASELE

CONDACUL 1

Pe luptătorul cel mai neînfricat pentru apărarea, în vremuri satanice, a dreptei credințe și a Adevărului mîntuitor, pe cel care s-a adus pe sine ardere de tot, jertfindu-se în temnițele înfricoșătoare ale comunismului, pentru demnitatea Bisericii și pentru luminarea sufletului și mîntuirea neamului românesc, pe cel care printr-o suferință neînchipuită și iubire desăvîrșită a suit treptele cerului și se roagă pentru noi, cu însuflețire să îl lăudăm zicînd: Bucură-te, Sfinte Părinte Gheorghe, apărător al Bisericii și al demnității neamului românesc!

ICOSUL 1

Socotind că viața ta aparține în întregime lui Hristos și neconcepînd separarea mîntuirii tale de aceea a neamului românesc, nici credința ta de a celorlalți credincioși, nici evlavia ta de aceea a Bisericii, cu un curaj nebunesc, al nebuniei pentru Hristos, te-ai dăruit cu iubire imensă suferinței și rugăciunii neîncetate, înfruntînd satanizarea omului, pîngărirea libertății și demnității umane, distrugerea credinței și a Bisericii, pentru care te lăudăm zicînd:

Bucură-te, că iubirea și suferința ta au devenit arme de luptă pentru neam și pentru credință;

Bucură-te, că te-ai făcut răscumpărător al vremurilor, spălînd de rușinea fricii poporul și pe slujitorii Bisericii;

Bucură-te, că pentru mîntuirea și demnitatea neamului tău ai stat în cumplirea veacului drept ca o cruce, cruce tu însuți;

Bucură-te, că în fundul iadului lumii acesteia fiind închis, ai sădit în el Împărăția lui Dumnezeu din inima ta;

Bucură-te, că din iubire ai ars pentru Hristos și neam fără rest, te-ai făcut ardere de tot, transformîndu-te întreg în lumină;

Bucură-te, că te-ai devotat pînă la jertfa supremă, pentru ca neamul românesc să-și îndeplinească misiunea mărturisitoare dată lui de Dumnezeu;

Bucură-te, că din iadul durerilor ai scos un cîștig ceresc și din înfruntarea urii satanice raiul ai dobîndit;

Bucură-te, că ai fost conștiința mai bună a neamului românesc;

Bucură-te, că socotind Biserica singurul loc și singura putință de mîntuire a omului, în iadul temnițelor L-ai întîlnit pe Biruitorul iadului;

Bucură-te, că ai salvat demnitatea umană în fața teroarei istoriei;

Bucură-te, că în tine toți au simțit belșugul revărsării Duhului Sfînt;

Bucură-te, noule Apostol al românilor, noule Sfînt, care ne vei călăuzi și ne vei ajuta din cer, răspunzînd rugăciunilor noastre;

Bucură-te, Sfinte Părinte Gheorghe, apărător al Bisericii și al demnității neamului românesc!

CONDACUL AL 2-LEA (more…)

17 iunie 2011

Valeriu Anania – IMN EMINESCULUI în nouasprezece cânturi

Filed under: Eminescu,poezie,România Profundă,sfintii români,tropar,tropare — Mircea Puşcaşu @ 00:16

Valeriu Anania:

 IMN EMINESCULUI  în nouasprezece cânturi

 eminescu-front-620x300

„Eminescu e sfântul preacurat al ghersului românesc” (Arghezi)

Starea întâi

E mult de când te’nsinguri spre noptile de-apoi
Miscându-ti vesnicia prin spatii si prin noi.
Intram cu tine’n lume si parca ieri ne-au fost
Navoadele din care-ti facuram adapost.
Enciclica serbare. Ne’nvalui în rotund.
Stâlpari de foc se-aduna si’n tine se patrund.
Cenusile’nserarii pe slove ni le cerni
Umplându-le cu arderi din zorii tai eterni.

Treapta întâi

Minunea lumii toata-i în ochii tai oglinda.
Ies taine din vitralii si’n soare se’nfloresc.
Hotar cu ne’nceputul, vazduhul pamântesc
Aprinde roi de patimi când visul tau colinda
Imperii de tacere din care cânturi cresc:

bucura-te’ntrariparea gândului de-abia’ntrupat
bucura-te somn în care muntii’n capete se bat
bucura-te corn de seara când se pleaca’n vad gorunii
bucura-te logodirea lacului cu raza lunii
bucura-te cel ce nu stii ceasul bun pe unde-apuca
bucura-te Dor-de-Duca!
bucura-te chip al ierbii îndragit de cer si ape
bucura-te unda’n care stelele te simt aproape
bucura-te cutezanta vântului de-a fi subtire
bucura-te ca’nainte-ti neguri prind sa se desfire
bucura-te’nmugurire din gândire si din grai
bucura-te’nvesnicirea Eminescului Mihai!

Starea a doua (more…)

14 mai 2011

14 Mai – Pomenirea Sfinţilor Închisorilor – Sinaxar, Slujba, Acatistul, Icoana

14 Mai – Pomenirea Sfinţilor Închisorilor

Sinaxar, Slujba, Acatistul, Icoana

 

Sinaxar:  În luna mai, in ziua a paisprezecea, pomenirea sfintilor mucenici ce au patimit in temnitele din Romania.

 

Acesti sfinti mucenici s-au savarsit in temnitele din Romania in secolul XX, fiind chinuiti in multe feluri: cu foame, cu frig, cu batai, cu teroare continua, cu insulte si umiliri nenumarate si cu multe alte chinuri scornite de diavol si slugile lui pentru a le infrange credinta si a-i compromite. Unii de pe urma grelelor patimiri s-au imbolnavit, indoindu-li-se chinurile deoarece asistenta medicala era conditionata de compromitere.

Acestia pe care ii cinstim astazi ca si sfinti sunt aceia dintre zecile si sutele de mii de purtatori de zeghe din Romania comunista care au murit cu nadejdea vietii vesnice si marturisind dreapta credinta, indiferent de culoarea politica, motivul arestarii sau viata pe care au dus-o inainte. Caci suferinta indurata in inchisori, in lagare de munca fortata, in anchete sau in marea inchisoare care a devenit Romania dupa 1945, i-a inteleptit, facandu-i sa inteleaga rostul lor in mijlocul acestei suferinte: ispasirea pacatelor proprii si ale neamului intreg. A fost o generatie de jertfa pe altarul acestui neam. De aceea amintirea lor mult inflacareaza inimile noastre spre pazirea nestirbita a randuielilor stramosesti: credinta si dragostea de neam. Ei sunt sufletul si cetatea neamului nostru. Caci prin jertfa (more…)

24 aprilie 2011

Hristos a inviat ! – Canonul Învierii

Filed under: apologetica,Evanghelia,icoana,praznicar,sinaxar,tropar,tropare — Mircea Puşcaşu @ 12:17

Hristos a inviat !


Canonul Învierii

Hristos a înviat din morti!
Cu moartea pe moarte calcând
Si celor din mormânturi
Viata daruindu-le.

Cântarea I-a:

Ziua Invierii, sa ne luminam, popoare,
Pastile Domnului, Pastile!
Ca din moarte la viata si de pe pamânt la cer,
Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi,
Cei ce-I cantam cântare de biruinta.

Hristos a inviat din morti!

Sa ne curatim simtirile
Si sa vedem pe Hristos stralucind,
Cu neapropiata lumina a Invierii.
Si bucurati-va zicând: “luminati sa-L auzim”,
Cantandu-I cântare de biruinta.

Hristos a inviat din morti!

Cerurile dupa cuviinta sa se vesealeasca,
Si pamantul sa se bucure.
Si sa praznuiasca toata lumea
Cea vazuta si cea nevazuta
Ca Hristos S-a sculat, veselia cea vesnica. (more…)

17 octombrie 2010

Pomenirea Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic – tropare şi icoana din fresca de la Probota

Filed under: de la Bogdan,icoana,praznicar,tropar,tropare — Mircea Puşcaşu @ 23:48

„Fiul, Cel ce din Tatăl a strălucit de negăit,

din femeie S-a născut îndoit în fire;

pe Care, văzându-L, nu ne lepădăm de închipuirea chipului;

ci pe acesta, cu bună credinţă însemnând-o,

o cinstim cu credinţă.

Pentru aceasta, ţinând Biserica credinţa cea adevărată,

sărută icoana înomenirii lui Hristos.”

„Pe trâmbiţele Duhului cele de taină,

pe purtătorii de Dumnezeu Părinţi, astăzi să-i lăudăm;

pe cei ce au cântat în mijlocul Bisericii,

cântare întocmită de teologie,

mărind o Treime neschimbată, o fiinţă şi Dumnezeire;

pe surpătorii lui Arie, şi pe apărătorii drept-credincioşilor;

pe cei ce se roagă totdeauna Domnului,

să miluiască sufletele noastre”

(Slava de la Vecernie) (more…)

3 octombrie 2010

3 octombrie: Sfântul Dionisie Areopagitul – Teologul mistic al numirilor dumnezeieşti

Filed under: apologetica,icoana,Menologhion,sinaxar,tropare — Mircea Puşcaşu @ 16:54

Cu undiţa harului,

înţelepţeşte vorbind dumnezeiescul Pavel,

te-a vânat şi, văzându-te că eşti vas ales,

te-a făcut descoperitor de cele dumnezeieşti

şi văzător de cele negrăite.

Cu care dimpreună roagă-te,

grăitorule de Dumnezeu, Dionisie,

să se mântuiască cei ce te cinstesc cu dragoste.

Sinaxar, 3 octombrie:

Sfântul Dionisie Areopagitul

Acesta, întrecând pe toţi cu bogăţia, cu slava, cu mintea şi cu înţelepciunea, era unul din sfetnicii Areopagului, dar fiind convins de marele Pavel, s-a botezat şi a fost hirotonit episcop. Fiind învăţat tainele cele de negrăit şi dumnezeieşti de înţeleptul Ierotei, a lăsat şi cărţi minunate şi foarte înalte. Însă acest sfânt Dionisie tâlcuind şi Tipicul bisericeştii orânduieli, după aceea s-a dus spre părţile Apusului, pe vremea împărăţiei lui Domiţian şi arătând multe minuni, i s-a tăiat capul în cetatea Parisului. Şi primindu-şi capul în mâinile sale, a umblat două mile de loc pe picioarele sale, făcând ca sa se minuneze cei ce îl vedeau, şi nu l-au lăsat până nu s-a întâlnit cu o femeie anume Catula. Şi oprindu-se din dumnezeiască pronie, l-a pus în palmele ei ca pe un odor. Aşijderea şi ucenicii (more…)

26 septembrie 2010

Timp şi veşnicie: azi şi mâine în pictura de la Suceviţa

Filed under: de la Bogdan,f o t o,România Profundă,sinaxar,tropare — Mircea Puşcaşu @ 02:03

Maica Domnului („care din oameni a răsărit şi pe Stăpânul a născut”, Dogmatica Vecerniei), Sfântul Ioan Teologul (prăznuit mâine, 26 sept.), şi Sfântul Apostol Petru (pomenit de pericopa Evangheliei Duminicii a 18-a după Rusalii, 26 sept.) se arată Sfântului Serghie de Radonej (pomenit azi, 25 sept.; în icoană mai este reprezentat şi Sfântul Nicon, succesorul Sfântului Serghie la conducerea mănăstirii, dar la viziune a fost martor alt ucenic, Mihail), „arătând cum se slăveşte drept Sfânta Treime (Stihoavna Vecerniei).

4 septembrie 2010

Moise la Rugul Aprins, icoană din Sinai, sec. XII

Filed under: icoana,Menologhion,poezie,sinaxar,tropare — Mircea Puşcaşu @ 11:22

Spăimântatu-s-a Moise văzând întâi vedere minunată,

împletire străină de rug şi de văpaie,

care însemna mai înainte

pe Dumnezeu cel fără stricăciune din Fecioara Maică,

pe Care L-a văzut cu trup, trecând, la mijloc, anii.

Cele întâi născute ale Egiptului le-ai ucis,

precum şi Hristos a omorât tăria diavolească;

că cele ce lucrai tu, cu adevărat erau

însemnare a celor viitoare, pururea pomenite.

Cel ce dă proorocia, a zis lui Moise:

Dezleagă-ţi încălţămintele picioarelor, Moise,

că locul unde stai este Sfânt;

să nu aduci împreună cu tine spurcăciune,

că iată ţi se arată în Muntele Horeb, prin rug şi prin foc,

taina Fecioarei, Maica lui Dumnezeu.

Preot după Lege, voievod foarte viteaz, te-ai arătat, Moise,

poporului celui prigonit, rănind Egiptul;

şi despărţind Marea Roşie cu toiagul

şi cufundând pe vrăjmaşul Faraon,

cel cu grumajii înalţi, împreună cu taberele lui,

ai petrecut în pustiu, hrănind pe Israel cel nemulţumitor.

Sinaxar: Sfântul Prooroc Moise  s-a născut în Egipt şi l-a luat din apă fiica lui Faraon şi l-a făcut sieşi fiu şi l-a învăţat toată  (more…)

7 august 2010

SCHIMBAREA LA FAŢĂ – icoană şi tropare

Filed under: Evanghelia,praznicar,tropare — Mircea Puşcaşu @ 01:17

Stihirile, glasul I

+ + +

Cel ce a grăit de demult cu Moise prin închipuiri în muntele Sinai, zicând: Eu sunt Cel ce sunt de-a pururea, astăzi schimbându-Se la faţă în Muntele Taborului, înaintea ucenicilor, Şi-a arătat frumuseţea chipului cea dintâi, Care a ridicat întru Sine firea omenească. Şi unui dar ca acesta mărturii punând pe Moise şi pe Ilie, a făcut părtaşi la veselie pe cei ce mai înainte au vestit învierea cea slăvită pe Cruce şi mântuitoare.

+ + +

Mai înainte văzând cu duhul venirea cea trupească la oameni, a Unuia- Născut Fiului Tău, al lui Dumnezeu părinte David, de departe a chemat la veselie făptura, şi proorocind a strigat: Taborul şi Ermonul întru numele Tău se vor bucura. Că în acest munte suindu-Te, Mântuitorule, cu ucenicii Tăi, şi la faţă schimbându-Te, ai făcut firea lui Adam iarăşi a străluci, mutând-o în slava şi strălucirea Dumnezeirii Tale. Pentru aceasta strigăm către Tine: făcătorule a toate, Doamne, slavă Ţie.

+ + +

Necuprinderea vărsării Tale de lumină, prin Schimbarea la faţă şi prin neapropierea Dumnezeirii, văzând-o în munte Apostolii cei aleşi, Hristoase, Cel ce eşti fără început, în dumnezeiască răpire a minţii s-a schimbat, şi cu nor luminos împrejur străluciţi fiind, au auzit glasul părintesc, care întărea taina întrupării Tale. Că Tu Însuţi eşti şi după întrupare, Fiul Unul Născut şi Mântuitorul lumii.

+ + +

Lui Petru şi lui Ioan şi lui Iacov ucenicilor Tăi celor aleşi, Doamne, astăzi în Muntele Taborului Ţi-ai arătat slava chipului Tău cel dumnezeiesc. Că au văzut hainele Tale strălucind ca lumina, şi faţa Ta mai mult decât soarele. Şi nerăbdând a vedea strălucirea Ta cea de nesuferit, au căzut cu faţa la pământ, că au auzit glas, mărturisind de sus: Acesta este Fiul Meu cel iubit, Care a venit în lume să mântuiască pe om.

%d blogeri au apreciat: