Bucovina Profundă

9 iulie 2021

DESPRE VACCINAREA OBLIGATORIE – Gheronda Eftimie Aghioritul, 20 iunie 2021

Filed under: antivaccin,apocalipsa,articol,atitudine,bio-wars,bioetica — Mircea Puşcaşu @ 09:11

DESPRE VACCINAREA OBLIGATORIE

Gheronda Eftimie Aghioritul, 20 iunie 2021

Acest text este răspunsul dat unei stareţe din Grecia, de către părintele Eftimie din Capsala, ucenicul Sf. Paisie Aghioritul, cu ocazia Praznicului Cincizecimii (2021).

Cinstită Maică Stareță, binecuvântați!

Am primit scrisoarea D-voastră de ceva vreme și vă cer iertare că am întârziat să vă răspund din pricina lipsei de timp.

Într-adevăr, am dificultăți în a răspunde la scrisori, însă, fiindcă v-am văzut neliniștea cu privire la toate cele care se întâmplă în zilele noastre, precum și buna dispoziție de a lucra potrivit cu voia lui Dumnezeu, vă răspund.

Nu vă cunosc, și e greu să ne întâlnim, așa cum doriți. La întrebarea dumneavoastră, dacă puteți să îmi comunicați răspunsul și altora, nu am nicio împotrivire.

De altfel, părerile mele cu privire la virusul Corona și vaccin sunt cunoscute, și cam aceleași lucruri le spun și pelerinilor, atunci când mă întreabă.

Zilnic sosesc pelerini în Sfântul Munte, „ca valurile mării tălăzuite”, iar unii și la Chilia noastră. Toți aceștia, precum și toți cei care trimit scrisori, au o frământare și o întrebare: „Ce se va întâmpla cu vaccinarea obligatorie?” Toate celelalte probleme care îi sufocau până acum le-au pus pe plan secundar.

Strălucitul Prim-Ministru al țării noastre, în încercarea sa de a înfrunta epidemia cauzată de virusul Corona, a impus un control sever, care pare că depășește puterea de rezistență a poporului.

A impus cele mai severe măsuri restrictive, cele mai mari amenzi și cele mai lungi perioade de lockdown dintre toate țările Europei. A intervenit incompetent în chestiunile liturgice ale Bisericii, închizând bisericile și lipsindu-i pe credincioși de ajutorul Sfintelor Taine, prin măsuri deosebit de severe și inechitabile pentru creștini.

Faptele sale îi vădesc dispoziția de a umili și de a vlăgui Biserica.

Această încercare neconstituțională și ilegală a Primului Ministru și-au asumat-o, cu dumnezeiască râvnă, unii episcopi să o pună în practică, amenințând și constrângând preoți, monahi și pe poporul lui Dumnezeu să se vaccineze. Au ei această autoritate de a-i constrânge să se vaccineze fără voia lor?

Mântuitorul nostru Hristos îi vindeca doar pe cei care îi cereau tămăduire. Pe ceilalți bolnavi, înainte de a-i vindeca, îi întreba: „Vrei să te faci sănătos?” Nici nu ne tămăduiește, nici nu ne mântuiește fără voia noastră, deși dorește nespus să ne mântuim. Dumnezeu nu ne suprimă libertatea, ne cinstește libertatea de alegere, pe care El însuși ne-a dat-o. Așa cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur: „pe cei care nu vor, Dumnezeu nu îi silește” (PG 51, 143).

„Salvatorii” noștri de astăzi nu ne iau în considerare. Sub pretextul sănătății, ne suprimă libertatea. După frica de virus, a venit teroarea pricinuită de vaccinarea obligatorie.

Trăim, din nefericire, dezbinarea, ura și divizarea poporului în categorii omenești. Situația de astăzi amintește puțin de Grecia din timpul războiului civil. Ea pregătește și anunță perioada Antihristului.

Așa cum atunci vor fi excluși de la magazine, din locuri publice și de la călătorii toți cei care nu vor avea pecetea, în chip asemănător, dacă va fi pus în aplicare certificatul de vaccinare, vor fi excluși de peste tot toți cei care nu se vor vaccina. Elementele comune sunt frica, constrângerea, urmărirea. 

Chestiunea virusului Corona este desigur, la prima vedere, medicală, însă a devenit mai mult politică. Mai mult vorbesc politicienii și jurnaliștii. E și o chestiune economică, și a devenit un mijloc de impunere și verificare. În orice caz, este și o chestiune duhovnicească, deoarece sub pretextul virusului se suprimă libertatea noastră de alegere, în timp ce pentru crearea vaccinului au fost folosite celule de avorton; (AstraZeneca şi Sputnik-V au recunoscut oficial folosirea celulelor din fetuşii umani, ceea ce a scandalizat şi Vaticanul). 

[Notă Bucovina Profundă: Institutul European de Bioetică, în Raportul oficial din noiembrie 2020, certifică faptul că TOATE vaccinurile anti-Covid utilizează (cel puțin în una din fazele de realizare) celule obținute de la embrioni umani avortați special pentru recoltarea de celule.]

Există mărturii răspândite, care cresc neîncetat, cum că în aeroporturi există un aparat care îi identifică pe cei vaccinați și că pe anumite telefoane care au o anumită aplicație apare un număr cu 12 cifre atunci când se apropie un om vaccinat, elemente doveditoare că prin vaccin poate fi urmărit cel vaccinat.

Cu privire la toate acestea ne vor lămuri specialiștii, și cred că Dumnezeu va descoperi întregul adevăr.

S-au pus la dispoziție mulți bani și s-a făcut multă publicitate pentru acest faimos vaccin. Destui oameni l-au făcut cu dispoziția de a-și proteja sănătatea. E dreptul lor. Ne dorim sincer ca nimeni dintre cei vaccinați să nu pățească vreodată ceva. Dar să îi lase în pace pe oameni să hotărască ei în mod liber. Nimeni nu trebuie și nu are dreptul să îi constrângă, în niciun fel, să se vaccineze pe toți cei care nu vor să facă vaccinul.

Nu suntem contra vaccinurilor la modul general. Vaccinurile verificate de odinioară i-au salvat pe mulți. Vaccinurile mai noi au destule efecte nedorite. În special față de acest vaccin oamenii au temeri justificate.

E un vaccin care a devenit prin lege obligatoriu înainte de a fi creat, au ridicat posibilitatea de a fi trase la răspundere și despăgubirile de la firmele producătoare, atât de repede a fost pus în uz fără a fi testat suficient, nu îi acoperă cu totul pe cei vaccinați și în fiecare zi aflăm despre efecte adverse grave și despre decese ale celor vaccinați. Aceste informații le aflăm nu doar din statistici, ci și de la cunoscuți și de la rude.

Așa cum am plâns la moartea din pricina virusului Corona a persoanelor cunoscute și a rudelor, așa plângem acum pentru cei bolnavi și care au murit de pe urma vaccinului. De la Scylla (virus) singura soluție este să mergem la Caribda (vaccin problematic)? Nu există vindecare de acest virus?

Nu sunt medic ca să emit o părere. Cunosc însă medici care i-au tratat cu succes cu antibiotice, vitamine și alte medicamente pe cei bolnavi de acest virus. Un medic, cunoscut de-al meu, a dat antibiotice și alte medicamente la sute de bolnavi și nimeni nu a murit.

Există vindecare pentru acest virus, însă unii nu o vor. Promovează doar vaccinul. Am citit declarațiile cunoscute ale omului de știință francez, Luc Antoine Montagnier, deținătorul premiului Nobel, care a zis: „există terapii eficiente care sunt și ieftine, precum azitromicina și hidroxiclorochina. Vaccinul nu e terapie. Cercetarea trebuie să se întoarcă spre o abordare terapeutică”.

Dacă ar fi fost, într-adevăr, testat și ar fi prevenit eficient fără efecte adverse și decese, lumea ar fi fost încredințată lăuntric și nu ar fi fost nevoie de toată această propagandă și de presiune. Ei singuri ar fi cerut vaccinul. Destul a fost îngreunat poporul nostru de pe urma acestei povești dureroase a virusului Corona. Să îl lase, în cele din urmă, pe fiecare să acționeze liber potrivit cu judecata lui, fără presiuni.

În acești ani dificili pe care îi trăim, mai mult decât în orice altă epocă, scăparea noastră și mântuirea noastră este Biserica noastră. Biserica este nu doar arca ce ne mântuiește, dar este pentru chestiuni dificile. Acolo unde știința și strădania omenească nu pot să ajute, Biserica, atunci când își folosește mijloacele ei duhovnicești și propriile sale medicamente mântuitoare, face posibile pe cele imposibile și tămăduiește orice boală și poate să facă să dispară orice pandemie, oricât de contagioasă și de letală ar fi aceasta, așa cum ne învață istoria Bisericii noastre.

Așa cum Arca lui Noe, care preînchipuia Biserica, cuprindea și animale curate, și necurate, așa și Biserica noastră cuprinde sfinți și păcătoși, drepți și nedrepți, purtători de mască și nepurtători de mască, vaccinați și nevaccinați. Toți încap în casa lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să îi divizăm pe oameni, nici să îi considerăm pe cei vaccinați ca ca oameni pecetluiți care s-au lepădat de Hristos. De asemenea, nici cei vaccinați să nu îi mustre și să nu îi preseze în mod insuportabil pe toți cei care nu vor să facă vaccinul, așa cum se întâmplă de obicei. Poate că în viitor, atunci când se va descoperi adevărul despre vaccin, mulți se vor căi că l-au făcut, așa cum s-au căit deja câțiva. Deja s-a făcut anunțul că două firme cunoscute și-au retras vaccinurile pe motiv că erau periculoase. Cu astfel de vaccinuri vrea Primul nostru Ministru să zidească mult lăudatul zid al imunității? Iar pentru toți cei care au suferit o vătămare iremediabilă a sănătății lor și pentru toți cei care au murit, nu are nicio răspundere? Se joacă cu sănătatea și cu viața oamenilor. Mai este posibil să credem în continuare că aceștia se interesează de sănătatea noastră.

Cinstită Maică Stareță, cu aceste puține cuvinte îmi aștern în scris durerea și vă răspund la întrebarea care e asemănătoare cu frământarea și problematizarea multor oameni. Mă neliniștește dezbinarea poporului nostru.

Partidele de la început au împărțit și au divizat poporul. Biserica noastră ne unește întreolaltă într-un trup, avându-L cap pe Hristos. Până și numele de Biserică este un nume al unității. Istoria învață că ori de câte ori poporul s-a dezbinat, a urmat o catastrofă. Ori de câte ori vrăjmașii poporului nostru au pus la cale și „au cugetat rele” împotriva noastră, mai întâi au pregătit dezbinarea poporului.

Înainte de căderea Constantinopolului l-au dezbinat între unioniști și antiunioniști prin uniri mincinoase; înainte de catastrofa din Asia Mică, între regaliști și cei de partea lui Venizelos; înainte de războiul civil erau împărțiți între comuniști și naționaliști, iar înainte de invazia turcilor în Cipru, poporul a fost dezbinat între macarieni și anti-macarieni.

În astfel de împrejurări soluția nu este supunerea Adevărului la rătăcire de dragul unității, ci lupta dezinteresată ca Adevărul, care ne face liberi, să precumpănească.

Avem nevoie de pocăință și de rugăciune ca Dumnezeu să pună sfârșit încercării. Duhul Sfânt, a Cărui pogorâre o sărbătorim, „cheamă pe toți la unitate”. Fiindcă este și Duhul Adevărului, fie ca El să ne descopere tot adevărul cu privire la vaccinuri.

Îmi doresc ca Dumnezeul cel Treimic să dea harul său tuturor celor care lucrează cu osteneală și cu sinceritate pentru sănătatea oamenilor, tuturor celor care respectă libertatea și care se luptă pentru unitatea poporului, dând nădejde și întărind credința lui.

Cu iubire frățească întru Hristos și nesfârșite rugăciuni,

Ierom. Eftimie, Chilia Învierii, Sfântul Munte

7/20 Iunie 2021

Sursa traducerii in limba română: teologie.net

Sursa originală în limba greacă

3 comentarii »

 1. Cea mai mare înșelătorie este că 99% dintre vorbitori cred si se raportează la
  ( CORONA) care prin gematrie este exact 666
  C O R O N A format din 6 litere este primul mare 6
  C – 3
  O-15
  R- 18
  O- 15
  N- 14
  A- 1
  Adunate fac 66 si lângă primul mare 6 ce iese?
  „Astfel încât să îi inşele si pe cei aleşi”
  Inşelatoria este că nu există acest corona, este limpede că nu a fost izolat, cu toate astea este trist că vorbitorii îl propovăduiesc . Luați problema de la cap. Oamenilor trebuie spus adevărul nu minciuna . A murit cineva de corona acasă cum se moare de orice altă cauză?
  Dacă nu vi se spunea de corona sau de plandemie v-ați fi dat seama singuri?
  Cum să le spui oamenilor că corona există da’ să nu se serizeze?
  Oamenilor trebuie să le spui adevărul. Adevărul trebuie să îl cunosti mai întâi.
  Luați exemplul Apostolului Toma si cereți să vi se demonstreze existența virusului in cazul acestei naluciri aşa cum a facut el in cazul Adevarului.
  Adevărul poate fi probat si verificat si se cuvine cercetat, minciuna în schimb nu poate fi probată nici verificată.
  Ps. O minciună ca să fie rezultă trebuie să fie cât mai gogonată.
  Fii atent părinte că orice virus prin definiție se află la limita dintre neviu si viu. Ia seama despre ce spui. Este atent formulată definiția. Nu puteau spune între viu si neviu. Vezi părinte că despre virusuri se vorbește de mult începând cu Pasteur iar medicina declară virusuri existente în natură în mod normal. Dacă legitimezi existența virusurilor ( mă refer la celelalte acum nu neapărat la corona ) atunci consimți că ele făcând parte din creație, implicit afirmi că Dumnezeu le-a creat. Ceea ce este periculos.
  Încercați să să faceți legătura la cele ce am spus în conotație cu ce spunea Sf. Vasile cel Mare despre atomi.
  Vă rog să mă iertați.

  Apreciază

  Comentariu de Cristi — 12 iulie 2021 @ 19:20 | Răspunde

  • Cristi, nu zici rău, dar crede-mă ca nu te înțelege nimeni. Pt ca nu se discerne informația. Ca sa înțelegi o sa urmeze o cyber pandemie. Cyberpandemia are legătură cu haosul pe care globalistii vor să îl aducă pentru a prelua definitiv puterea și a instaura tirania globală. Haosul a început anul trecut cu pandemia, a continuat cu protestele BLM, veștile de război între superputerile nucleare, încălzirea globală, problemele care s-au creat în supply chain la nivel global si nu se va termina prea curand.

   Tu unde crezi că au dispărut oamenii aia care vor toată puterea pentru ei? La început au fost triburi, care s-au unit și au format regate, care s-au unit și ele la rândul lor și au format țări iar apoi uniuni continentale. Pentru continuitate, nu e normal ca la final să apară un imperiu care să conducă complet lumea?
   Unde crezi că a dispărut Hitler și eugenismul? Nu mai există oameni malefici care vor să cucerească planeta? După al doilea război mondial au dispărut toate? Natura omului e tot aia.

   Spre deosebire de celelate războaie, ăsta e un război tăcut. Război hibrid, război pe informație, război climatic, război cibernetic, război cu virusi etc. Tehnicile de război au avansat atât de mult încât e posibil ca în jurul nostru să se întâmple un război mondial și noi să nu ne dăm seama. Ce părere ai de asta?

   Am fost divizați sistematic pe criterii de sex, de rasă, de opțiuni politice și de religie iar acum suntem divizați la nivel micro de așa numită distanțare socială. Cum spuneau romanii, dezbină și cucerește.
   Un astfel de plan nu poate să reușească numai dacă ataci la cel mai mic nivel, omul. Suntem parte dintr-un mare experiment social, ne vor obedienți. De aia suntem forțați să intrăm în case la ce ora vor ei, să purtăm măști, să stăm în metrou pe bulină verde și nu în afară ei, copiii noștri sunt puși la școală în cutii de plastic, să stăm la 2 metri față de celălalt, la supermarket trebuie să urmezi săgețile, ne testează supunerea.

   Acum cel mai mult contează ce crede lumea, dacă le cucereșți mințile, câștigi tot și nu ai nevoie să le pui mitraliera în gură. Au adunat atât de multe date despre psihologia omlui prin social media și internet încât știu absolut tot despre noi. Știu ce cuvinte te irită pe ține, te fac fericit, te fac temător etc. Folosind datele astea ne joacă exact că la poker, doar că avem cărțile expuse tot timpul.

   Se întâmplă exact că în filmele alea nebune de la Hollywood, doar că în realitate(eu nu ma uit la ele).

   Și iată cum se așterne peste noi vestita Nouă Ordine Mondială, rebranduita de către globalisti: The Great Reset și aceasta vă vrea vaccinați cu orice preț. Ordo ab chao.

   Probabil că mă crezi nebun, mi se rupe. Măcar observă că nu vorbesc despre studii și nu încerc să mă dau eu că știu ce e în vaccin. Tot ce stiu este ca aceasta cursa de a vaccina pe toata lumea este absolut dubioasa si absurda iar motivul pentru care trebuie sa ne vaccinam toti repetat de mass media in fiecare zi este: vaccinati-va toti ca sa scapam de pandemie. Ce crezi, nu se vor vaccina toti iar motivul pentru care nu am scapat de pandemie vor fi anti vaxxerii, pericolul nr1 pentru umanitate. Si uite asa va aparea COVID-19 v2.0 si vom avea nevoie de un alt vaccin sau alte tehnologii experimentale.

   În aprilie 2020 le spuneam prietenilor mei despre pașaportul de imunitate și că nu vom mai putea călători. Îmi spuneau că sunt nebun iar acum își fac fericiți pașaportul de imunitate.
   Apropo, scroul de social credit din China a fost dat exemplu de multe ori în știrile de la noi. Pașaportul de imunitate este primul pas către identitatea digitală globală și social credit score dar probabil că atunci când vor apărea le vei îmbrățișa cu drag.

   Iar pentru ăștia care încă mai au conștiința și gândesc pentru ei, lăsați discuțiile despre vaccin, studii și statistici. Concentrați-vă pe soluții și găsiți o modalitate de a ieși din oraș în viitor. În curând va fi imposibil de trăit la oraș, mai ales că nevaccinat.

   Apreciază

   Comentariu de Gaga — 12 iulie 2021 @ 22:02 | Răspunde

   • Oare să fie aşa cum ai zis?
    Citez din comentariul tău :

    …Cyberpandemia are legătură cu haosul pe care globalistii vor să îl aducă pentru a prelua definitiv puterea și a instaura tirania globală….”
    Ceea ce ai zis mai sus se potriveşte destul de bine cu urmatoarea scriere, nu?

    „Între timp, celelalte națiuni, o dată în plus divizate pe această temă, vor fi constrânse să lupte până la punctul epuizării fizice, morale, spirituale și economice complete… Vom dezlănțui nihiliștii și ateii și vom provoca un formidabil cataclism social, care în toată grozăvia sa va arăta în mod clar națiunilor efectul ateismului absolut, originea sălbăticiei și a turbulențelor celor mai sângeroase.

    Apoi peste tot, cetățenii, obligați să se apere de minoritatea mondială a revoluționarilor, îi vor extermina pe acei distrugători ai civilizației și mulțimea, dezamăgită de creștinism, ale cărei spirite deiste vor fi din acel moment, fără busolă sau direcție, nerăbdătoare pentru un ideal, dar fără să știe spre ce să-şi manifeste adoraţia, va primi adevărata lumină, prin manifestarea universală a doctrinei pure a lui Lucifer, adusă în cele din urmă în faţa ochilor publicului.”
    Sursa: Se poate gasimn cu copiere- lipire pe internet.

    Apreciază

    Comentariu de Cristi — 12 iulie 2021 @ 22:43 | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: