Bucovina Profundă

25 iunie 2018

Federația ProVita împotriva strategiei guvernamentale de reeducare a părinților

Federația ProVita împotriva strategiei guvernamentale de reeducare a părinților

deca

 


SCRISOARE DESCHISĂ A FEDERAȚIEI PRO-VITA,

PRIVIND „STRATEGIA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE PARENTALĂ 2018-2025”

 Către Ministerul Educației Naționale

Domnului Ministru Valentin Popa

 

Domnule Ministru,

 Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro-Vita din România își exprimă dezacordul privind proiectul „Strategia națională de educație parentală 2018-2025”, lansat zilele trecute de Ministerul Educației Naționale în dezbatere publică, document ce prevede introducerea disciplinei opționale „Educaţie parentală” în planul de studii pentru elevii din liceu, colegiu, școli profesionale și universităţi.

Sfidând drepturile și libertățile garantate prin lege, precum și valorile morale ale poporului român, documentul prevede înființarea unei reţele de educatori parentali care ar urma să redefinească modelul familiei tradiționale, devenit desuet din perspectiva noilor educatori. Astfel, strategia subliniază obligația familiilor de a se „adapta noilor ideologii” şi de a experimenta „noi practici în relaţie cu copiii”[1]. Din document aflăm că mentalitățile conservatoare reprezintă o piedică în calea implementării noilor ideologii privitoare la structura familiei, motiv pentru care familia din societatea actuală ar avea nevoie „din ce în ce mai mult de un sprijin extern.”

Departe de a-și mai îndeplini rolul de celulă de bază a societății, familia devine, astfel, „o constelație de idei, imagini și terminologii, creată și recreată permanent de practicile socio-culturale”. (pag. 3)

„Respectul pentru diversitate” și creșterea interesului pentru „o nouă cultură familială” sunt priorități ale viitorului program, alături de desființarea stereotipiilor de gen: „Mai  mult decât  atât,  stilurile  parentale  trebuie  revizuite  din  perspectiva  relaționării  cu  copii  și înlăturării stereotipiilor de  gen[2], care  influențează traseele de  viață diferite ale  fetelor și băieților, în acord cu legislaţia naţională anti-discriminare şi cu standardele Naţiunilor Unite şi ale Comisiei Europene în acest domeniu”. (pag. 23)

Mai amintim că cei peste 7000 de formatori de părinți vor fi recompensați cu 70 de milioane de euro anual, fiecare părinte urmând să participe la cursuri de educație parentală, atunci când copilul intră într-un nou ciclu de învățământ. Cursul pentru părinți ar putea fi inițiat în 2019, în primul an 2.500.000 de părinți urmând a fi instruiți de către educatorii parentali.

Deși Cătălina Toma, reprezentant al Ministerului Educației, declarase că „toți actorii din educație, inclusiv părinții și profesorii pot trimite observații și sugestii”[3], afirmație din care deducem că se respectă transparența procesului decizional, iată că, peste noapte, proiectul a fost retras de pe site-ul  Ministerului Educației, probabil în urma miilor de sesizări primite din partea ONG-urilor și părinților care apără familia tradițională.

Amintim Ministerului Educației Naționale că proiectul trebuia să fie supus consultării publice în perioada 11 iunie – 10 iulie 2018, prin retragerea sa fără nicio explicație încălcându-se Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, care prevede „consultarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite, la inițiativa autorităților publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative” (art. 2, b). Gestul Ministerului Educației confirmă unele suspiciuni potrivit cărora strategia ar urma să fie aprobată prin ordin de ministru: „Pentru a nu le fi perturbată liniştea, guvernanţii vor, mai nou, să aprobe Strategia prin ordin de ministru, au precizat pentru Evenimentul zilei surse din interiorul PSD. Acestea susţin că un motiv în plus pentru care a fost aleasă această cale este că „să anulezi în contencios un ordin de ministru este aproape o utopie.”[4]

Considerăm că, atât proiectul pus în discuție cât și retragerea sa de pe site-ul Ministerului Educației înainte de termenul legal reprezintă o batjocură la adresa cetățenilor români, care au dreptul de a fi informați și consultați atunci când sunt elaborate proiecte de interes general.

De asemenea, amintim reprezentanților Ministerului Educației doar câteva din prevederile legale care sunt încălcate prin „Strategia națională de educație parentală 2018-2025”:

 • Art. 14 alin. 3 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene: „Libertatea de a înfiinţa instituţii de învăţământ cu respectarea principiilor democratice, precum şi dreptul părinţilor de a asigura educarea şi instruirea copiilor lor, potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice şi pedagogice, sunt respectate în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestora.”
 • Art. 2 din Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale:

„Nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire. Statul, în exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi învăţământului, va respecta dreptul părinţilor de a asigura această educaţie şi acest învăţământ conform convingerilor lor religioase şi filozofice.”

 • Art. 29 alin. 6 din Constituţie: „Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.”
 • Art. 487 din Codul civil: „Părinţii au dreptul şi îndatorirea de a creşte copilul, îngrijind de (…) educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însuşirilor şi nevoilor copilului.”

 

De asemenea, ne permitem să adresăm factorilor de răspundere implicaţi în conceperea și promovarea acestui proiect următoarele întrebări, la care aşteptăm răspunsuri:

 1. Care sunt cauzele problemelor cu care se confruntă societatea actuală: sarcini nedorite, violenţă infantilă, sexualitate excesivă? Care sunt rolul şi implicarea familiei şi a autorităţilor în prevenirea acestora, atât timp cât prin toate canalele mass-media – presă scrisă, Tv, internet etc., copiii, tinerii şi întreaga societate sunt asaltaţi de pornografie, hedonism şi imoralitate, fără nicio restricţie? Credeți că modelul de educație parentală propus părinților din România va duce la soluționarea acestor probleme?
 2. Întrucât la nivel european se fac presiuni pentru introducerea educaţiei sexuale în şcoli, pentru legalizarea căsătoriilor homosexuale şi a pedofiliei, cum privesc autorităţile statului discriminarea majorităţii populaţiei de către o minoritate care impune comportamente şi practici nefireşti unui popor creştin de peste 2000 de ani?
 3. Cum vedeţi faptul că o minoritate ca cea homosexuală este promovată agresiv şi insistent la toate nivelurile societăţii, inclusiv în spaţiul educaţional prin manifestări de masă (parade, festivităţi, spectacole, proiecte şcolare şi alte activităţi de gen), în timp ce majoritatea populaţiei este ostracizată şi etichetată jignitor dacă îndrăzneşte să-şi apere valorile moral creştine şi să se opună acestor manifestări?
 4. Cum justificaţi derularea în spaţiul educaţional (şcoli, grădiniţe, licee) a unor proiecte care nu au acceptul părinţilor şi care contravin în mod flagrant regulilor morale, bunului simţ şi principiilor sănătoase de comportament inter-uman şi de educaţie?
 5. De ce autorităţile fac atât de uşor rabat în faţa presiunilor exercitate de unele grupuri de interese, în detrimentul marii majorităţi a populaţiei?
 6. De ce, atunci când se iau marile decizii şi se adoptă măsuri importante privitoare la educaţie, viaţă socială, morală publică, economie, sănătate publică, nu este consultată populaţia, cadrele didactice, medicale, părinţii elevilor, ci se impun pur şi simplu ca viziuni venite din afară şi care, de regulă, contravin interesului public şi produc mutaţii şi răsturnări grave la toate nivelurile? De multe ori, aceste măsuri „de import” produc efecte nedorite, ireversibile (a se vedea scăderea dramatică a natalităţii, rata crescută a avorturilor, criza familiei, discreditarea moralei creştine, stimularea practicilor care duc la înstrăinarea, izolarea şi decăderea morală a persoanei).
 7. Cum riscaţi atât de uşor pierderea inocenţei şi purităţii copiilor şi tinerilor acestei ţări – comoara cea mai mare a neamului nostru românesc, prin introducerea în sistemul de educaţie, în programa şcolară, a noţiunilor şi practicilor perverse şi imorale? Oare pornografia infantilă, pedofilia, homosexualitatea, perversiunile şi comportamentul depravat pot fi obiect de studiu în şcoli, grădiniţe şi licee într-o ţară majoritar creştină? Oare acestea contribuie la o dezvoltare normală, sănătoasă şi firească a unui tânăr?
 8. Ce strategii aţi elaborat – ca factori de răspundere în sistemul educaţional – care să garanteze protejarea familiei şi a copiilor care vor să trăiască şi să se dezvolte conform principiilor moralităţii, ale bunului simţ şi legilor firii?
 9. Există pârghii legale prin care familia, cetăţeanul să-şi poată apăra şi menţine drepturile, morala, convingerile religioase şi tradiţiile?
 10. Nu cumva există riscul ca majoritatea să poată fi redusă la tăcere de „drepturile” inalienabile ale minorităţilor de orice fel?
 11. De ce nu se dă un răspuns clar şi ferm sesizărilor venite din teritoriu legate de problemele menţionate mai sus, sesizări adresate instituţiilor de resort ale statului, dar care s-au dovedit foarte receptive la presiunile grupurilor de interese?
 12. La toate dezbaterile care vor mai avea loc şi în toate deciziile care se vor lua, se va ţine cont de structura moral-religioasă creştină a acestui popor? Celorlalte religii, confesiuni, etnii, minorităţi li se respectă drepturile şi le sunt susţinute interesele necondiţionat, de multe ori chiar dacă încalcă drepturile majorităţii populaţiei. Cum apreciaţi că se poate defini acest fenomen, altfel decât discriminare şi impostură?
 13. Dacă oricărei etnii, minorităţi, religii sau confesiuni din această ţară li se respectă toate drepturile şi pretenţiile – de care deseori se face chiar abuz, cum acceptaţi poziţia de inferioritate, de izolare şi de dificultate în care se află majoritatea populaţiei?

Mai concret: cum se pot impune practicile de natură sexuală, care ţin de alegeri şi convingeri personale sau de grup, unei majorităţi care nu are nimic în comun cu astfel de practici?

 

Având în vedere că întotdeauna crizele politico-militare şi economice au la bază o criză de factură moral-spirituală, vă rugăm ca, în contextul riscului major al unei noi conflagraţii mondiale şi al unor conflicte sociale iminente, să aveţi în vedere organizarea unor dezbateri publice și respectarea vocii majorității cetățenilor români, deoarece implementarea acestor noi programe educaţionale poate avea efecte dezastruoase pe termen lung şi poate provoca răsturnări şi schimbări majore la nivelul societăţii româneşti, cu consecinţe grave pentru istoria acestui neam.

De aceea, solicităm retragerea acestui proiect numit Strategia națională de educație parentală, proiect care incalcă Constituția și legile țării, încalcă tratate internaționale privind drepturile omului, încalcă principiile democratice și normele minime ale bunului simț, încalcă ethosul și valorile morale ale acestui popor.

De asemenea, vă solicităm ca pe viitor, când se vor propune astfel de proiecte normative, înaintea formulării lor să organizați dezbateri și consultări naționale publice cu toţi factorii de răspundere implicaţi în aceste probleme care privesc pe copiii şi tinerii acestei ţări, şi care sunt în drept să se pronunţe asupra lor: părinţi, educatori, Biserica Ortodoxă Română, specialişti în problemele abordate. În caz contrar, vom considera demersul dumneavoastră echivoc, formal, nejustificat şi părtinitor.

Chiar dacă faceţi parte din organisme de conducere şi coordonare afiliate structurilor UE, vă rugăm să nu sacrificaţi valorile cultural-spirituale şi etno-genetice ale acestui popor prin adoptarea unor măsuri străine de fiinţa şi credinţa lui, mai ales când îi privesc pe copiii şi tinerii acestei ţări.

Orice abatere de la firescul persoanei se întoarce împotriva omului însuşi. Dovadă, starea generală dezastruoasă a omenirii în acest moment ca urmare a încălcării acestor legi fireşti, prin excesiva tehnologizare care a dus la depersonalizare, disoluţia familiei şi a comunităţii.

Conştienţi că pentru toate va trebui să dăm cândva un greu răspuns, să dovedim responsabilitate în toate demersurile şi deciziile noastre, ştiind că ţara şi lumea întreagă se confruntă cu situaţii grave şi fără precedent.

 

Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro-Vita din România

 

NOTE:

[1] https://www.activenews.ro/documente/document-2018-06-12-22504443-0-strategia-nationala-educatie-parentala.pdf

[2] Amintim că „teoria genului” porneşte de la diminuarea înţelegerii sexului din punct de vedere biologic şi promovarea în locul lui a genului (de la gender, engl.), ca principiu de diferenţiere socială. Potrivit acestei ideologii, omul are libertatea de-a renunţa sexul lui biologic şi de a-şi alege un „sex/gen social”.

[3] http://monitorul.com.ro/national/proiect-de-295-de-milioane-de-lei-parintii-trimisi-la-cursuri-alaturi-de-copii-59300.html

[4] http://evz.ro/ministerul-educatiei-homosexualitatea.html?v=347635&page=2

3 comentarii »

 1. Reeducarea este inceputa deja de mult timp. Paganismul intra cu putere in cultura tinerilor, sub aspectul unor festivaluri cool. Iata un articol care aduce un pic de lumina.
  https://estemaitarziudecatcredeti.wordpress.com/2018/06/27/festivalul-untold-o-experienta-spirituala-demonica/

  Apreciază

  Comentariu de Ioana — 28 iunie 2018 @ 09:28 | Răspunde

 2. e grav, insa nu asa grav in Romania pe cat e in occidentul bolnav in totalitate. Si moral, si fizic. Sterilizat vaccinist, si psihologic.

  Apreciază

  Comentariu de vaccinulucide — 21 iulie 2018 @ 20:54 | Răspunde

 3. ONG finantate din occident au venit in judetele din zona Moldovei si au adunat 200 adolescente sa le duca gratuit in tabere sa le spele pe creier cu propaganda homosexuala. Parintii nu au spus nimic? asta mi se pare grav.

  Apreciază

  Comentariu de vaccinulucide — 21 iulie 2018 @ 20:57 | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: