Bucovina Profundă

19 aprilie 2017

Proiectul de lege al vaccinării este ilegal, abuziv și nejustificat. Scrisoare deschisă

Filed under: antivaccin,atitudine,bioetica,dictatura,obligativitate — Mircea Puşcaşu @ 23:13

Proiectul de lege al vaccinării este

ilegal, abuziv și nejustificat

Scrisoare deschisăvaccine-lawsuit-e1465112406290

Scriem prezentul document pentru a ne manifesta dezacordul și indignarea noastră față de Proiectul de Lege privind organizarea și finanțarea activității de Vaccinare (vezi aici: Proiect Legea Vacc -10apr2017 , numit in prezentul document și PLV). Am analizat cele două documente publicate pe siteul ms.ro în Transparență decizională și vă comunicăm opiniile, obiecțiile și propunerile noastre.

I.  Proiectul de lege al vaccinării decretează și se intemeiază pe un abuz

PLV prevede instituirea nejustificată, abuzivă și ilegală a unor intervenții medicale, a vaccinărilor, ca fiind obligatorii (la art.4, litera a).  Întreg textul proiectului legislativ se poate rezuma aproximativ astfel: decretează  normativ un abuz (obligativitatea vaccinării) și înființează un întreg aparat național format din sisteme electronice de control și dintr-o rețea națională de instituții noi, plătite din fonduri publice (sau atribuie drepturi abuzive noi unor instituții existente), care să se ocupe de instaurarea și perpetuarea acestui abuz in formă continuată.

Textul transformă vaccinarea, ca tratament medical, din drept în obligație și pune o presiune triplă pe părinți, în vederea vicierii și forțării consimțământului acestora prin: 

–  medicul de familie (cf. art.17, alin(1), lit. r,s,ș  din PLV),

–  instituțiile de învățământ, care devin împuternicite să excludă nevaccinații(cf. art.20, lit.b), încălcându-le dreptul la educație prevăzut în Art.32 din Constituție

–  Comisiile  Județene de Vaccinare, instituții de presiune, cu atribuții vaste, inclusiv de a forța consimțământul părinților sub amenințarea că, in cazul in care părinții nu au incredere in vaccinările decretate de autorități drept obligatorii pentru copiii lor, refuzul consimțământului se va echivala (cf. art.11, alin(4), lit. m și n din PLV) cu infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului, pedepsită in Noul Cod Penal, Art.197, cu închisoare de la 3 la 7 ani.

Din punct de vedere juridic și bioetic introducerea conceptului consimțământului prezumat în PLV, art.7, alin.2, este la fel de inacceptabilă ca și obligativitatea sau forțarea consimțământului părinților.

În documentul intitulat Expunere de motive -PLV , echipa ce a lucrat la proiectul legislativ a încercat să aducă justificări la instituirea abuzivă a obligativității vaccinărilor,  citând trunchiat și selectiv din documente juridice naționale și internaționale, evitând și denaturând spirtul acestora, prezentând informații și raționamente false sau defectuoase.

În România obligativitatea oricărui act medical este in contradicție cu prevederile constituționale, cu legile in vigoare, cu deontologia medicală, încalcă convențiile internaționale privind etica medicală și normele simple ale bunului simț.  Detaliem aceste încălcări in secțiunea II. a acestui document.

Inițial am pornit prezenta analiză cu ideea să imbunătățim textul proiectului, dar la final am ajuns la concluzia că proiectul este total irecuperabil, statutând un abuz și fiind o jignire la adresa cetățenilor liberi ai acestei țări. Proiectul este ilegal, neconstituțional și abuziv, pornind de la motivații și premise false sau tendențioase.

II. Proiectul legislativ al vaccinării forțate este inutil, nejustificat, ilegal și abuziv

PLV este un eșec total fiind în contradicție cu drepturile constituționale, cu prevederile convențiilor internaționale privind etica medicală, cu legi românești în vigoare, cu deontologia medicală, cu realitatea științifică medicală internațională și cu bunul simț. Să le luăm pe rând.

1. Constituția României

Încercând să justifice abuzul decretării obligativității vaccinărilor și a celorlalte abuzuri ce decurg aceasta, echipa de lucru citează din Constituția României : “Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice” (Art.34 alin 2).

Dar a obliga o persoană, fără acordul său (fără acordul părinților în cazul copiilor) , împotriva voinței sale  să se supună unei intervenții medicale este o încălcare a mai multe drepturi prevăzute în Constituție:

 1. drepturi legate de inviolabilitatea ființei umane și dreptul la integritate fizică (Art.22)
 2. drepturi de autodeterminare, dreptul la viață privată și de a dispune de propria persoană (Art.26)
 3. drepturi legate de libertatea de conștiință, gândire și opinie (Art.29)
 4. dreptul la educație (Art.32) este încălcat prin dispoziția din proiectul de lege ce prevede obligația unității de învățământ de a suspenda participarea la cursuri a copiilor a căror părinți nu-și dau acordul pentru vaccinare(cf. art.20 lit.b din Plv)
 5. dreptul la servicii medicale (Art.34), dispare ca drept, el devenind o obligație.

2.  Convenția privind drepturile omului și biomedicină, Oviedo, 1997

Convenția este un tratat al Consiliului European ratificat de țara noastră prin Legea nr. 17 din 22 februarie 2001 și prevede ca regulă de bază suveranitatea principiului consimțământului liber și informat (Art.5), prevede primatul interesului binelui persoanei față de interesul general al societății sau științei (Art.2), prevederi cu care PLV intră în contradicție.

Scopul prevederilor acestei Convenții este acela de a proteja demnitatea fiinţei umane şi de a  garanta oricãrei persoane, fãrã discriminare, respectul integritãţii sale şi al celorlalte drepturi şi libertãţi fundamentale față de aplicațiile biologiei şi medicinei (Art.1), fiecare țară semnatară obligându-se să ia mãsurile legislative necesare în legislaţia sa internă pentru a da efect dispoziţiilor acestei convenţii.

Prevederi din PLV precum obligativitatea vaccinărilor, vicierea consimțământului sau acordul prezumat arată ignoranță, incompetență, lipsă de respect față de demnitatea și integritatea umană și lipsă de considerație față de tratatele comunitare ratificate de țara noastră.

3.  Convenţiile internaţionale privind bioetica și deontologia medicală

Obligativitatea unor acte medicale (vaccinări) prevăzută într-o lege este în contradicţie cu reglementările internaţionale privind atât etica şi cercetarea medicală, cât şi profesia de medic în general, reglementări legate de drepturile omului, consimţământul informat şi obligaţiile autorităţilor medicaleAmintim aici câteva convenții internaționale care s-ar încălca astfel: Declaraţia de la Helsinki (Art. 3, 6-10, 16-18, 25-32 ), Codul Nuremberg (Punctele 1, 2, 4-10), Raportul Belmont (Cap. 2-4, 6), Declaraţia de la Geneva ș.a.

 4.  Legea drepturilor pacientului 46/2003

În concordanță cu prevederile internaționale și cu drepturile constituționale, Legea drepturilor pacientului prevede, la cap. 3, art. 13, că „pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală”, iar PLV conține numeroase prevederi ce încalcă sau diminuează acest drept.

 5.  Etica și practica medicală

Existenţa efectelor adverse ale vaccinurilor (întregi clase noi de patologie certificate de tratate[1] și studii publicate în literatura de specialitate sau chiar de producătorii de vaccinuri, în prospectul[2] oficial) împiedică posibilitatea stipulării într-o lege a obligativităţii acestora.  Atât deontologia și etica medicală, cât şi jurisprudenţa internaţională nu admit ca rezonabilă, nici măcar recomandarea unor acte medicale ale căror beneficii sunt inferioare riscurilor, cu atât mai puţin obligativitatea unor proceduri dovedite drept potenţial periculoase şi controversate în ce priveşte eficienţa.

Astfel, în prospectele oficiale, cât și în literatura medicală se menţionează faptul că vaccinurile pot provoca: boli autoimune[3] [4] [5], boli neurologice[6], autism[7] , encefalită[8], diabet juvenil (tip I)[9], sindromul morţii subite a sugarului[10] şi alte afecţiuni grave (encefalită, cerebelită, meningită, sindrom Guillain Barré, sindrom Kawasaki, purpura Henoch Schonlein).

Aceste afecţiuni postvaccinale au fost certificate şi de instanţe judecătoreşti sau medicale, iar cei responsabili au fost puşi să plătească despăgubiri victimelor[11], aproximativ un milion de euro pe caz[12].

6.  Pretextul recentei epidemii de rujeolă

Un alt pretext invocat de echipa ce a produs proiectul, ca justificare a introducerii vaccinării obligatorii prin PLV a fost recenta epidemie de rujeolă, care ar fi cauzată datorită scăderii ratei de vaccinare ROR.

Din datele oficiale (cf. Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile) aflăm cifrele rujeolei din 2016-2017: 4.100 de cazuri, la o rată de vaccinare scăzută   la 73%.

Autorii PLV omit să menționeze că mulți din cei 4.100 erau deja vaccinați ROR când au făcut boala, și omit să amintească faptul că în 2011-2012, la o rată de vaccinare de 95%, s-au înregistrat  12.134 cazuri de rujeolă. Deci vaccinarea ROR nu protejează integral de rujeolă și incidența rujeolei și amploarea epidemiei nu sunt legate de rata de vaccinare, așa că întreaga justificarea din PLV cade la testul de logică simplă, iar întreg cortegiul de instituții județene, cu atribuții și măsuri, devine hilar și desuet.

7.  Imunitatea de turmă și realitatea

Trebuie subliniat faptul că întregul efort internaţional de vaccinare în masă utilizează drept justificare teoria imunităţii de turmă (herd immunity). Această teorie este pusă sub semnul întrebării de însemnaţi membri ai comunităţii ştiinţifice mondiale[13], fiind considerată un mit întreţinut artificial şi interesat, dar infirmat de realitatea concretă[14]. Imunitatea vaccinală limitată în timp, cât şi desele nereuşite ale vaccinurilor în a produce anticorpi, dar mai ales nenumăratele epidemii pornite în sânul comunităţilor integral vaccinate spulberă mitul imunităţii de turmă realizată prin vaccinare[15].

8 . Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului  (ratificată la noi prin Legea nr. 18 din1990)

Echipa ce a emis PLV, încercând să motiveze proiectul legislativ  în discuție, citeză din art.4 al Convenției: ”Statele părţi se angajează sa ia toate măsurile legislative, administrative şi de orice altă natură necesare în vederea punerii în aplicare a drepturilor recunoscute în prezenta convenţie”.

Dar prin discriminarea celor ce nu sunt de acord cu vaccinările obligatorii  și prin privarea dreptului la educație, PLV denaturează spiritul Convenției și încalcă alte articole esențiale ale ei, precum Art.2,(2): “Statele părți vor lua toate măsurile de protejare a copilului împotriva oricărei forme de discriminare sau de sancționare pe considerente ținând de [..] opiniile declarate sau convingerile părinților, ale reprezentanților săi legali sau ale membrilor familiei sale.”.

9.  Influența și presiunea corporațiilor asupra autorităților

Existența unor precedente cazuri de corupție și de conflicte de interese, naționale și internaționale, în domeniul sănătății publice, face necesară  circumspecția noastră în a acorda puteri discreționare unor funcționari coruptibili, pentru a nu deschide poarta unor abuzuri greu de imaginat.

Presiunile ilegale ale corporațiilor pot fi enorme, pentru că aceste entități au profit de ordinul miliardelor de euro din urma contractelor cu statele naționale și pot aloca bugete de zeci de milioane de euro pentru tehnici ilegale de lobby. Amintim aici doar recentul scandal al fostului șef al CNAS, Lucian Duță și mita de 8.6 milioane de euro pusă în joc de două corporații IT pentru a obține contracte cu Statul, tot in domeniul sănătății publice.[16]

Trebuie amintite aici și alte indicații halucinante date de autorități medicale, precum secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Adrian Streinu-Cercel, care estima în 2006, că gripa aviară va ucide două milioane(!) de români în 5 luni[17].  Profesorul Cercel ordona populaţiei din România să se vaccineze, ameninţând pe cei care refuzau vaccinarea, că vor suporta costurile tratamentului de gripă porcină.

Vaccinarea antiporcină a avut implicații negative în lume, vădindu-se imixtiuni oneroase ale concernelor farmaceutice pe lângă factorii de decizie naţionali şi internaţionali, cât şi reacții adverse grave (în special cerebrale) ale vaccinului Pandemrix. Acesta a afectat peste 800 de copii în Europa, doar în Marea Britanie plătindu-se 60 milioane de lire despăgubiri în urma unui proces câştigat de 60 de victime ale acestui vaccin12.

III.  Propuneri, concluzii:

 Anularea PLV și sancționarea echipei ce a lucrat la elaborarea lui

 PLV este total irecuperabil, fiind construit în jurul unei idei abuzive, aceea de a face presiune asupra cetățenilor să-și dea acordul pentru vaccinarea lor și a copiilor, justificările fiind defectuase și ilogice.

Având în vedere încălcările flagrante ale documentelor naționale și internaționale menționate mai sus, cât și contradicțiile etice, medicale și științifice, se desprind logic două posibile concluzii:

 1. Incompetența profesională juridică, etică și medicală a echipei care a elaborat PLV,impunându-se demiterea și sancționarea pe linie administrativă a membrilor echipei de către conducerea Ministerului
 2. Existența unor interese nedeclarate în elaborarea PLV ale membrilor echipei de lucru sau unor terțe părți, existența unor fapte de corupție și/sau conflicte de interese, care să impună cercetarea, anchetarea și sancționarea penală a vinovaților de către instituțiile abilitate.

Considerăm că proiectul de lege este un afront la libertatea cetățenilor acestei țări și denotă lipsă de respect față de demnitatea și integritatea umană și lipsă de considerație față de tratatele comunitare ratificate de țara noastră și suntem încredințați că veți lua măsurile care se impun.

miercuri, 19 aprilie 2017                                                               Asociația Bucovina Profundă

Mircea Pușcașu, președinte

Deschidem aici o listă de semnături de susținere a acestei scrisori. Așteptăm asociațiile și fundațiile care impărtășesc aceste puncte de vedere să semneze la rubrica de comentarii, să publice pe siteurile proprii și să răspândească scrisoarea cu menționarea sursei:

Proiectul de lege al vaccinării este ilegal, abuziv și nejustificat. Scrisoare deschisă

Note:

[1]  Yehuda Shoenfeld (coord.) – Vaccinurile si autoimunitatea, București, Ed.Christiana, 2016, 468 de pagini

[2]  e. g. prospectul vaccinului Priorix de la GSK, la reactii adverse, aici, pagina 9: http://ca.gsk.com/media/591220/priorix.pdf

[3]  Yehuda Shoenfeld, Nancy Agmon-Levin -„ Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants”, Journal of Autoimmunity, 2010;3:1-5

[4]  Agmon-Levin N, Paz Z, Israeli E, Shoenfeld Y. -„Vaccines and autoimmunity”, Nature Reviews Rheumatology, 2009;5(11):648-52

[5]   Adam Austin, Angela Tincani, Shaye Kivity-“Transverse myelitis activation Post-H1N1 immunization: a case of adjuvant induction?”, Israel Medical Association Journal,vol.17, febr.2015

[6]   Grose C, Spigland I.-“Guillain-Barré syndrome following administration of live measles vaccine”- American Journal of Medicine, 1976 Mar;60(3):441-3

[7]  Young HA, Geier DA, Geier MR. -“Thimerosal exposure in infants and neurodevelopmental disorders” – Journal of Neurological Sciences, jurnalul oficial al World Federation of Neurology, afiliat OMS, 2008

[8]  Avinoam Shuper – “Suspected measles-mumps-rubella vaccine-related encephalitis”- Scandinavian Journal of Infectious Diseases, sept.2010

[9]  Harris Coulter, PhD- “Childhood Vaccinations and Juvenile-Onset(Type-1) Diabetes, Journal of Empirical Medicine, 2005

[10]  Prospectul oficial al vaccinului DTP produs de Tripedia, din arhiva fda.gov, la pagina 11, la sectiunea Reactii adverse: https://wayback.archive-it.org/7993/20170112211659/http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM101580.pdf

[11]  Vaccine Court Awards Millions to Two Children With Autism: http://www.huffingtonpost.com/david-kirby/post2468343_b_2468343.html

[12]  Brain-Damaged UK Victims of Swine Flu Vaccine to Get £60 Million Compensation:

http://www.ibtimes.co.uk/brain-damaged-uk-victims-swine-flu-vaccine-get-60-million-compensation-1438572

[13]  Tetyana Obukhanych, Ph.D.in Imunologie – Herd Immunity: Myth or Reality? Can Mass Vaccination Achieve It? : http://vaccinechoicecanada.com/about-vaccines/general-issues/herd-immunity/herd-immunity-can-mass-vaccination-achieve-it/

[14]  Dr. Russell Blaylock, Ph.D. – The Deadly Impossibility Of Herd Immunity Through Vaccination : http://www.vaccinationcouncil.org/2012/02/18/the-deadly-impossibility-of-herd-immunity-through-vaccination-by-dr-russell-blaylock/

[15]   Catherine Diodati – Vaccination-Utilitarianism &Herd Immunity, din Immunization: History, Ethics, Law and Health : http://vaccinechoicecanada.com/specific-vaccines/measles-mumps-rubella-vaccine/rubella-vaccination-utilitarianism-herd-immunity/

[16]   http://adevarul.ro/news/eveniment/fostul-sef-cnas-lucian-duta-acuzat-mita-record-sanatate-86-milioane-euro-procurorii-dna-i-au-stabilit-cautiune-1-milion-euro-1_58e39d4d5ab6550cb8f47fa3/index.html

[17]  http://www.libertatea.ro/ultima-ora/aviara-ar-putea-ucide-doua-milioane-de-romani-143226

58 comentarii »

 1. Silvia Aluas

  Apreciază

  Comentariu de Aluas — 19 aprilie 2017 @ 23:37 | Răspunde

 2. Este o violare a libertății omului , a dreptului de a decide pt copilul lui și pt el , ceea ce este bine sau nu! Vaccinul înseamnă otrava , deci, nu accept așa ceva! Sănătatea nu se câștiga prin vaccin sau medicamente !

  Apreciat de 1 persoană

  Comentariu de Tokes Timea — 20 aprilie 2017 @ 06:02 | Răspunde

 3. De acord.

  Apreciază

  Comentariu de Ioana Popa — 20 aprilie 2017 @ 06:58 | Răspunde

 4. Subscriu.

  Apreciat de 1 persoană

  Comentariu de Ioana Popa — 20 aprilie 2017 @ 06:59 | Răspunde

 5. PLV – abuziv, ilegal și încalcă drepturile omului.

  Apreciat de 1 persoană

  Comentariu de Bozga Rebeca — 20 aprilie 2017 @ 08:04 | Răspunde

 6. sustin scrisoarea

  Apreciază

  Comentariu de Constantin — 20 aprilie 2017 @ 09:18 | Răspunde

 7. Putem semna ca persoane particulare? Si daca da, unde, cum?

  Apreciat de 1 persoană

  Comentariu de Anca V. Ion — 20 aprilie 2017 @ 11:47 | Răspunde

 8. Sper ca acest proiect nici o data sa nu fie aprobat ,fiindca cu acest proiect aprobat vom reveni la sistemul comunist si incalca toate drepturile omului. Numai niste bolnavi mintali au putut scrie acest proiect .

  Apreciat de 1 persoană

  Comentariu de Makszin Dacian — 20 aprilie 2017 @ 15:44 | Răspunde

 9. Motivul invocat al informarii parintilor si luarii unei decizii informate privind vaccinarea se putea face si altfel decat printr-o astfel de lege amenintatoare. Se vede clar ca nu acesta e adevaratul interes. Semnez scrisoarea, Ioana Mocan

  Apreciat de 1 persoană

  Comentariu de Ioana — 20 aprilie 2017 @ 17:57 | Răspunde

 10. Hristos a inviat! Nu pot gasi lista de care mentionati in paragraful albastru. Va rugam, poate ne ajutati, caci vrem sa semnam!

  Apreciază

  Comentariu de Lungu George — 20 aprilie 2017 @ 21:05 | Răspunde

 11. Sunt total de acord cu ce spuneti. Este o nebunie ce vor sa faca. Trebuie sa ne mobilizam cat mai multi sa nu-i lasam pe acesti ticalosi sa ne decida soarta. Treziti-va oameni buni!!!

  Apreciat de 1 persoană

  Comentariu de Manitei — 20 aprilie 2017 @ 23:28 | Răspunde

 12. […] efectelor adverse ale vaccinurilor (întregi clase noi de patologie certificate de tratate[1] și studii publicate în literatura de specialitate sau chiar de producătorii de vaccinuri, în […]

  Apreciază

  Pingback de Scrisoare deschisă: Proiectul de lege al vaccinării este ilegal, abuziv și nejustificat - OrtodoxINFO — 21 aprilie 2017 @ 10:19 | Răspunde

 13. Având în vedere gravitatea faptei, gravitate ce ar reieși dacă această lege ar fi (fost) votată, cerem ca „răsplata” autorilor ei să fie una pe măsură. Doar așa va pieri pe mai departe și pofta unora care vor să ne dovedească „vitejia” lor. Eu numesc ceea ce vor să facă -GENOCID. Aș minți dacă aș spune că gândesc altfel. Hristos a Înviat !

  Apreciat de 1 persoană

  Comentariu de baltag66 — 21 aprilie 2017 @ 10:39 | Răspunde

 14. Hristos a inviat!
  Va rog sa treceti la semnatari si asociatia Sfintii Marturisitori din Inchisori – Bucovina.
  Multumim si Domnul sa dea izbanda acestei initiative!
  Doamne, ajuta!

  Apreciat de 1 persoană

  Comentariu de ASMI — 21 aprilie 2017 @ 10:54 | Răspunde

 15. subscriu!

  Apreciat de 1 persoană

  Comentariu de Matei Bogdan — 21 aprilie 2017 @ 11:23 | Răspunde

 16. Hristos a Inviat!
  Cred ca ar trebui organizat un protest la nivel național cât mai repede.
  Publicați liste on -line pentru semnături.

  Apreciat de 1 persoană

  Comentariu de vali — 21 aprilie 2017 @ 13:34 | Răspunde

 17. Proiectul privind legea vaccinarii obligatorii este unul de tip dictatorial ! Vaccinarea este o aberatie !

  In mod normal, intr-o societate normala ar trebui interzisa prin lege vaccinarea!

  Apreciat de 1 persoană

  Comentariu de Camelia — 21 aprilie 2017 @ 15:06 | Răspunde

 18. Sunt in dezacord profund față de acest proiect legislativ abuziv și totalitar!

  Apreciat de 1 persoană

  Comentariu de Mortean Adela — 21 aprilie 2017 @ 16:16 | Răspunde

 19. Sa luptam pt sanatatea copiilor nostri sa nu permitem statului corupt sa ne transforme in niste animale care nu se pot apara,sa aparam viitorul copiior nostri,vaccinurile nu sunt bune si fiecare parinte stie ce e mai bun pt copilul lui

  Apreciat de 1 persoană

  Comentariu de angela — 22 aprilie 2017 @ 12:39 | Răspunde

 20. Sustin si eu Scrisoarea deschisa de mai sus. Domnul sa va rasplateasca pentru lupta dusa ipotriva uciderii sau a distrugerii definitive a vietii pruncilor vaccinati abuziv de un stat controlat de mafia farmaceutica -infinit mai rea decat nazismul fascist.

  Apreciat de 1 persoană

  Comentariu de Emil Baciu — 23 aprilie 2017 @ 22:42 | Răspunde

 21. Sunt deacord cu textul acestui articol.
  Nu sunt deacord cu legea vaccinării în forma actuală.
  Felicitări şi mulţumesc pentru munca depusă la realizarea acestui articol.

  Apreciat de 1 persoană

  Comentariu de Cosmin — 24 aprilie 2017 @ 21:14 | Răspunde

 22. Ma opun acestui proiect de lege al vaccinarii

  Apreciază

  Comentariu de emanuela cristina dumitrascu — 11 mai 2017 @ 05:03 | Răspunde

 23. Subscriu!

  Apreciază

  Comentariu de Liliana — 11 mai 2017 @ 14:19 | Răspunde

 24. Subscriu

  Apreciază

  Comentariu de Mihai Mihăescu — 19 mai 2017 @ 07:27 | Răspunde

 25. Subscriu in totalitate, punct cu punct! Acest proiect de lege este scandalos, de neconceput, inacceptabil si trebuie retras, iar initiatorii trasi la raspundere! Ministrul sa isi ceara scuze si sa isi dea demisia, iar guvernul de asemenea sa isi ceara scuze!

  Apreciază

  Comentariu de Ildiko Csoke — 25 mai 2017 @ 01:01 | Răspunde

 26. Semnez ca sunt de acord cu textul acestui articol.

  Apreciază

  Comentariu de Ciobanu Dana — 25 mai 2017 @ 11:06 | Răspunde

 27. Sustin aceasta scrisoare deschisa!

  Apreciază

  Comentariu de Eugen Neagoe — 25 mai 2017 @ 13:11 | Răspunde

 28. Oameni nemernici propun legi nemernice. Sunt în total dezacord cu proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie.

  Apreciază

  Comentariu de Aurel Filipescu — 25 mai 2017 @ 14:54 | Răspunde

 29. Felicitari pentru articol!Sustin scrisoarea!

  Apreciază

  Comentariu de Ursu Maria — 28 mai 2017 @ 00:12 | Răspunde

 30. Susțin această scrisoare

  Apreciază

  Comentariu de Balan Angela — 3 iulie 2017 @ 11:38 | Răspunde

 31. Sustin aceasta scrisoare!

  Apreciază

  Comentariu de Iuliana Guran — 6 august 2017 @ 18:37 | Răspunde

 32. Nu sunt de acord cu vaccinarea obligatorie!!De ce nu redeschid Institutul Cantacuzino care facea vaccinuri fara adaosuri dubioase?!

  Apreciază

  Comentariu de Ionescu Ana — 6 august 2017 @ 20:00 | Răspunde

 33. Semnez aceasta scrisoare si sunt intru totul de acord.
  Vaccinarea obligatorie este un abuz, o constrangere de drepturi si libertati….unde e libertatea castigata in decembrie ’89???
  Vaccinarea = Inchizitie
  #Rezist
  Lupt impotriva mafiei care vrea sa ne transforme copiii in cobaii Europei!
  Au vandut tot si acum vor sa ne vanda vietile copiilor ca nu mai au ce!!!!
  Mincinosii care ne-au ucis tinerii la revolutie vor sa ne vanda pruncii!
  RUSINE!!!!
  #REZIST

  Apreciază

  Comentariu de Claudia Bolohan — 10 august 2017 @ 11:18 | Răspunde

 34. Nu sunt de acord cu vaccinarea obligatorie. Este o lege profund antiumana, indreptata spre decimarea fiintei umane

  Apreciază

  Comentariu de Ion Popescu — 20 august 2017 @ 20:21 | Răspunde

 35. buna ziua,
  ce putem face in cazul in care legea este adoptata? cum ne putem proteja?
  daca intr-un caz extrem, vom fi vaccinati cu forta, exista metode prin care se pot contracara efectele vaccinului? ma gandesc eventual la diete, plante, cure etc..

  Multumesc!

  Apreciază

  Comentariu de Mihai — 26 august 2017 @ 17:03 | Răspunde

 36. […] Proiectul de lege al vaccinării este ilegal, abuziv și nejustificat. Scrisoare deschisă […]

  Apreciază

  Pingback de Epidemia de epidemii. Construcția isteriilor profitable | Bucovina Profundă — 17 februarie 2018 @ 17:25 | Răspunde

 37. […] Proiectul de lege al vaccinării este ilegal, abuziv și nejustificat. Scrisoare deschisă […]

  Apreciază

  Pingback de Ce nu știați despre vaccinuri – dr. Mircea Pușcașu | Bucovina Profundă — 3 ianuarie 2020 @ 22:20 | Răspunde

 38. […] Proiectul de lege al vaccinării este ilegal, abuziv și nejustificat. Scrisoare deschisă […]

  Apreciază

  Pingback de În Suedia a fost interzisă vaccinarea obligatorie. Despre bani, mass-media și sănătatea publică | Bucovina Profundă — 8 ianuarie 2020 @ 19:04 | Răspunde

 39. […] Proiectul de lege al vaccinării este ilegal, abuziv și nejustificat. Scrisoare deschisă […]

  Apreciază

  Pingback de Dacă nu vrei vaccinare obligatorie semnează aici! | Bucovina Profundă — 31 ianuarie 2020 @ 09:20 | Răspunde

 40. Subscriu!

  Apreciază

  Comentariu de Crinu — 3 martie 2020 @ 16:13 | Răspunde

 41. De acord

  Apreciază

  Comentariu de Emanuel Morariu — 3 martie 2020 @ 16:47 | Răspunde

 42. Se incalca voit drepturile pacientului,,,

  Apreciază

  Comentariu de Silvia popa — 3 martie 2020 @ 17:46 | Răspunde

 43. Subscriu. Probabil in anumite momente este indicată vaccinarea, dar cu siguranta in cazul unui nou născut nu se justifica bombardarea din primele 24 de ore cu vaccinuri. Probabilitatea contactării este extrem de mică comparativ cu riscurile vaccinarii. Se perturba mecanismul sistemului imunitar pe care un bebeluș îl dezvolta sau nu in primii ani de viața. Coincidenta o fi ca am 4 copii nevaccinați și toți au un sistem imunitar de invidiat. Miscare, mancare sănătoasă, igiena…totul echilibrat, nu leșinam când un copil atinge o pisica sau se murdărește sau aleargă desculț, nu dam antibiotic când “ are roșu in gât” – sigurat vom avea copii sănătoși care vor trece ușor peste o varicela, pojar și gripa perversa pt care “trebuie sa ne vaccinam in fiecare iarna”

  Apreciază

  Comentariu de Silvia — 4 martie 2020 @ 05:16 | Răspunde

 44. Vreau sa am dreptul la alegere si libertate.Daca cel vaccinat este protejat atunci de ce trebuie sa fim fortati sa facem asta.Logic ar fi cine se vaccineaza nu trebuie sa-si faca probleme in fața altuia care hotărăște refuzul vaccinului.
  Țara de cobai!!!!

  Apreciază

  Comentariu de Nicoleta — 4 martie 2020 @ 12:20 | Răspunde

 45. Total de acord! Dreptul la tratament trebuie sa ramana doar un drept și nu o obligativitate!

  Apreciază

  Comentariu de savu alexandru — 4 martie 2020 @ 12:24 | Răspunde

 46. Subscriem și noi, Asociația Ortodoxia Tinerilor, prin Claudiu Balan ca președinte. Vă mulțumim.

  Apreciază

  Comentariu de Claudiu — 4 martie 2020 @ 13:00 | Răspunde

 47. Subscriu

  Apreciază

  Comentariu de Aurica — 4 martie 2020 @ 13:05 | Răspunde

 48. De acord!

  Apreciază

  Comentariu de Luca Alina — 4 martie 2020 @ 14:24 | Răspunde

 49. Atata timp cat nu poate fi garantata calitatea vaccinului, cat nu raspunde nimeni pentru urmari, acest proiect risca sa fie unul criminal!

  Apreciază

  Comentariu de Rolea — 4 martie 2020 @ 16:36 | Răspunde

 50. Este un abuz imens la adresa cetățenilor români, este viața fiecărui om, si fiecare are dreptul să aleagă ce dorește pentru el.
  Nu suntem vite, si nici animale…si acelea au drepturi mai multe decât oamenii!
  Rusine întreg statului Român…încă o dată s-a văzut interesul guvernului pentru cetățenii săi..
  Ati votat un sclav al masonilor pentru a distruge poporul român.
  Rușine…acum ieșiți în stradă ca va omoară copiii!
  Nu sunt deacord cu vaccinarea obligatorie!!

  Apreciază

  Comentariu de Anghel — 4 martie 2020 @ 20:55 | Răspunde

 51. Este o lege abuziva care incalca drepturile omului.

  Apreciază

  Comentariu de Georgiana — 5 martie 2020 @ 08:05 | Răspunde

 52. […] Proiectul de lege al vaccinării este ilegal, abuziv și nejustificat. Scrisoare deschisă […]

  Apreciază

  Pingback de Proteste împotriva OBLIGATIVITĂȚII vaccinărilor în toată țara | Bucovina Profundă — 5 martie 2020 @ 16:07 | Răspunde

 53. Indiferent dacă ești PRO sau CONTRA vaccinării…. decizia îți aparține – nu o da celor ce se vând pe 2 lei(fie și miliarde) – VIATA nu are preț ❤️
  Dacă al meu copil a avut un IGE in valoare de peste 34.000!!! cum sa îl vaccinați, „domnilor” „doctori”, ca el moare pe loc?! 😧😧😧 Nu trăiți o mie de ani, nici voi, nici copiii voștri-degeaba va vindeți pe miliarde… La ce vi-or folosi?! 🙄😔

  Apreciat de 1 persoană

  Comentariu de Ana Nicolau — 7 martie 2020 @ 17:23 | Răspunde

 54. Vaccinul e invenție criminală împotriva umanității. Nu cred că e corect să tăcem și să acceptăm liniștiți otrăvirea copiilor,nepoților și a noastră a tuturor.

  Apreciază

  Comentariu de Vasile Moisiuc — 8 martie 2020 @ 08:39 | Răspunde

 55. […] aprilie 2017 – Proiectul de lege al vaccinării este ilegal, abuziv și nejustificat. Scrisoare deschisă […]

  Apreciază

  Pingback de Pentru Libertate și împotriva obligativității | Bucovina Profundă — 2 martie 2021 @ 13:47 | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: