Bucovina Profundă

14 noiembrie 2016

Două articole de Ernest Bernea, din presa interbelică

Două articole  de Ernest Bernea, din presa interbelică

STIL LEGIONARernest-bernea

Odată cu apariţia Legiunii în orizontul istoriei noastre naţionale a luat naştere şi un nou stil de viaţă. Este un stil propriu neamului romanesc.

Pornita din viaţă, din nevoi româneşti şi umane totodată, Mişcarea Legionara păstrează în inima ei tot ceea ce ii este necesar sa poată creste şi învinge. Principiile acestei Mişcări, legile ei, nu sunt închipuiri lipsite de înţeles, ci rodul unor experiente îndelung verificate. Elementele care o alcătuiesc sunt vii şi adevărate, în necontenita legătură cu izvoarele de viaţă ale neamului.

Gândul legionar, în curăţenia şi puterea lui de pătrundere, a ştiut distinge necesarul de intamplotor, adevărul de minciuna, eternul de efemer. Gândul legionar a ştiut distinge lumina de întuneric şi viaţă de moarte. In acest fel Mişcarea Legionara, distingând elementele şi respectând legile, clădeşte o lume românească noua, după nevoile vremii şi firea neamului acesta.

Pornita firesc şi crescuta organic, viaţă legionara, ca orice început de viaţă noua, are un stil simplu. In adevăr, una din însuşirile de căpetenie ale acestei vieţi este simplitatea. Este aci o consecinţă fireasca a întemeierii sale. Întotdeauna când o noua epoca istorica începe, manifestările ei, stilul de viaţă care caracterizează acea epoca, este un stil simplu, în opoziţie cu acela al lumei de înainte, acela al epocilor decadente.

Mişcarea Legionara este o mişcare de început de veac, de aceea stilul de viaţă legionar înlătura tot ceea ce este inutil, exterior, ornamental, înlătura tot ceea ce a creat strâmb şi inpovarator, o mentalitate şi o simţire îmbătrânită, stilul legionar înlătura tot ceea ce astăzi ca şi-n alte epoci asemănătoare, sub pretenţie de civilizaţie şi rafinament, desfigurează chipul omului şi il îndepărtează de natura sa proprie.

Dar ce înseamnă simplitate legionara? Înseamnă trăirea adevărată: omul în legile omeniei sale. Simplitatea legionara înseamnă linie dreapta, înseamnă adâncime, înseamnă asceza. Ea decurge dintr-o adevărata trăire în spirit.

Alături de aceasta însuşire a vieţii legionare sta tăria, masivitatea. Noul stil de viaţă românească este, ca un templu doric: simplu şi masiv. Tăria legionara este un atribut al felului organic, adânc şi de înţeleaptă aşezare a omului în lume. Nimic nu poate zdruncina ceea ce a crescut din viaţă ca un arod al pământului şi ca o împlinire a legilor celor mari. Legionarul este ca o statuie ce-şi profilează chipul crescut ca-ntr-un masiv de piatra. El nu are un chip fragil, elegant şi lipsit de legături cu mediul natural care l-a creat. El creste şi se arata ca un chip stilizat din elementele tari, grandioase ale naturii locale.

O a treia caracteristica a stilului legionar este armonia. Viaţă legionara este clădită într-un desăvârşit echilibru de forte şi de elemente. Cugetul şi fapta legionara se manifesta ca întreguri armonice, atât structura interna a elementelor ce o compun cat şi dinamismul sau creator nu depăşesc cu nimic limita necesara. Nimic nu e mai mult sau mai putin trebuie.

O mişcare care după cum am spus, este organica, este simpla şi tare prin întreaga ei aşezare pământeană şi metafizica, nu poate aduce în stilul ei de viaţă decât o mare şi frumoasa armonie. Toate aceste elemente: simplitatea, tăria şi armonia se leagă unele de altele într-un întreg care nu este altceva decât stilul legionar. Este stilul lumei noi româneşti, este stilul omului în ce are el mai propriu, adică în legea care ii da fiinţă, stilul omului care în continua legătură cu tainele vieţii, pătruns de sensul ei adânc, armonios, echilibrat, întreg, se naşte, se ridica şi moare, inplinindu-şi îndatoririle pana la capăt, aşa cum la pecetluit destinul lui de om.

Pe aceasta cale înţelegem ca legionarul are un frate bun în taranul roman, în taranul nealterat al satelor de munte: aceeaşi substanţă, aceeaşi atitudine, aceeaşi legE. Şi tot astfel ca legionarul are un duşman de moarte în lumea falsificata şi decadenta a oraşelor: doua esenţe, doua principii ce nu pot trai laolaltă.

Stilul legionar este stilul romanesc de a fi, este stilul de viaţă al acestui neam care are un pământ al sau, un cer şi un Dumnezeu al sau, care are un destin propriu în istoria neamurilor. El va învinge ca ceva firesc, în lupta ce se da astăzi intre cele doua lumi.

 

CÂNTECUL

Cântecul este expresia celor mai adânci şi mai tainice simţăminte ale sufletului omenesc. Ceea ce gândul abstract şi cuvântul nu pot cuprinde, cântecul povesteşte desăvârşit. Marile bucurii ca şi marile dureri ale omului sunt exprimate mai uşor şi mai deplin prin cântec. Tot ceea ce depăşeşte „normalul”, ce trece limita obişnuinţei, are mai multa putere de împărtăşire prin cântec.

Doua mari simţăminte izvorâte din doua legături de destin, sunt substratul cântecului şi prin cântec se întăresc. Sentimentul metafizic şi sentimentul social. Legătura cu lumea de dincolo, cu Dumnezeu şi legătura cu semenii, cu neamul din care faci parte.

Prin cântec omul se integrează ritmului cosmic, se pătrunde de tainele lumii şi se împărtăşeşte din necunoscut. Umbrele ideilor pure sunt înlăturate, şi sufletul se topeşte în lumina celui care ne îndreptăţeşte fiinţă şi fapta noastră. Marile întrebări şi nelinişti metafizice ne poarta pe calea cântecului, dragostea marilor culmi de înţeles şi taine se exprima prin cântec. Prin cântec omul merge pana în sâmburele adevărului, prin cântec omul atinge esenţialul. Cine poate canta şi canta dintr-o nevoie lăuntrică, acela dovedeşte o preocupare şi o sete de daruri divine. Acela ce canta îşi îndreaptă paşii către zări ce nu înşeală. Ogoarele cerului devin bogate, ca şi sufletul aşezat în ritmul puterilor noastre.

A canta mai înseamnă insa şi trăire laolaltă. El este expresia lirica a singurătăţii dar poate fi şi expresia epica a integrării omului într-o colectivitate. Cântând omul simte în comun, se apleacă asupra sufletului altuia, se topeşte într-o unitate de simţire. Prin cântec omul îşi iubeşte mai mult aproapele, se simte mai legat de el. Se simte făcut din aceeaşi plămadă cu semenele sau. Prin cântec se dezvolta simpatia, dragostea pentru altul, în care te regăseşti.

Cântecul are o mare putere de unificare a sufletelor. In vreme ce ideile, obişnuit, despart spiritele, cântecul le uneşte şi le pune în acelaşi sens şi ritm. Comunitatea de viaţă se hrăneşte din plin prin cântec. Este atâta armonie şi atâta frumuseţe într-o mulţime care canta, încât nu mai poate fi vorba de diversitate ci de o unitate organica şi de o forţă atotcuprinzătoare.

În al treilea rand cântecul face sa nască în om o tendinţă către ideal, către o alta lume mai buna şi mai frumoasa decât aceea în care se mişca el zilnic, este aici o năzuinţă în care toate forţele sufletului se concentrează pentru ceva care il simte şi pe care il doreşte împlinit aievea. Prin cântec sufletul simte nevoia unei depăşiri fata de sine şi fata de lumea obiectiva.

În cântec este întotdeauna, pe lângă un proces de descărcare a unui simţământ puternic, fie durere sau bucurie, şi o nevoie de creaţie. Cel ce canta trăieşte adânc aceasta nevoie. Daca gândul prea încărcat se schimba în cântec pentru a mai putea căpăta expresie, cântecul se transforma adesea în fapta, în creaţie. El răscoleşte atât de adânc apele tainice ale sufletului, le îndeamnă pe aceeaşi cale, încât fapturi noi se prind şi se cer realizate din puterea şi substanţa acestui suflet.

Pentru aceste toate însuşiri, cântecul are o mare însemnătate în viaţă legionara. Prin firescul sau prin tăria şi prin armonia sa interioara, stilul legionar este legat direct de cântec. Viaţă legionara are în cântec unul din chipurile sale proprii.

Nu oricine poate canta. După cum am văzut se cere o mare altitudine şi puritate spirituala, o trăire în comun, se cere o mare forţă către un ideal, către o lume noua. Nu oricine poate canta caci pentru aceasta, spune Căpitanul, „îţi trebuie o anumită stare sufleteasca, o armonie în sufletul tau. Cel ce merge sa fure pe cineva, acela nu poate canta. Nici cel ce merge sa facă o nedreptate. Nici cel al cărui suflet e ros de patimi şi vrăjmăşie fata de camaradul saU. Şi nici acela al cărui suflet e sterp de credinţă.”

Cântecul legionar este semnul dimensiunilor sufleteşti ale legionarului. Tot cuprinsul sau este străbătut rodnic de puterea lui. Cântecul legionar este rugăciune, este dragoste, este indemn la lupta.

Când, frământat sau senin, gândul legionar îşi arunca arcul dincolo, în lumea celor nevăzute, când necunoscutul şi tainele il străbat, atunci cântecul legionar e rugăciune. Când pătruns de durere pentru suferinţa semenului sau şi de setea de dreptate sufletul sau se pleacă asupra fratelui sau de neam şi spirit, atunci cântecul legionar e dragoste. Când sufletul legionar este posedat de nazuinti către viitor, este zdruncinat de dorul faptei măreţe, de creaţie şi de setea unei lumi noi, atunci cântecul legionar este imn de lupta şi biruinţa.

Ca şi neamul romanesc întreg, în lungul istoriei sale de dureri şi izbânzi luminoase, legionarul, el care întrupează viitorul acestui neam în ce are mai adevărat, mai adânc şi mai frumos, canta cu toată puterea sufletului sau în tonul simţămintelor care ii încarca pieptul.

Neamul romanesc îşi păstrează în adâncimi geniul sau şi în momentul legionar se dezvolta cu o noua putere, nebănuita. Cântecul însoţeşte aceasta creştere noua, aceasta renaştere a ţinuturilor româneşti. Atât cat se poate canta, romanul suferă, iubeşte, crede şi năzuieşte; toată gama stărilor unui suflet brăzdat de încercările vieţii, dar şi puternic ca o stanca, se aude în plaiurile noastre. Cel ce o înţelege, cel ce o poarta în el, acela va stăpâni maine.
Din străfunduri de vremi şi din tot cuprinsul rositor al moşiei româneşti se aude cântecul legionar, care este totodată cântecul omeniei noastre şi al biruinţei naţionale.

ERNEST BERNEA

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: