Bucovina Profundă

8 mai 2016

CERERE DE INTERZICERE a oricărei forme și denumiri de EDUCAŢIE SEXUALĂ în învăţământul românesc. IMPORTANT+URGENT

urgent stamp -53636200

Anunț important,

de citit și acționat urgent

Există demersuri susținute de a se introduce Educația Sexuală  in școli, ca materie obligatorie de la clasa I, din 2016. Am primit la redacție un model de scrisoare/cerere/declarație ce trebuie URGENT trimisă către Ministerul Educației de către părinții ce vor să refuze educarea sexuală a copiilor lor.  Mai multe materiale găsiți pe:

aliantaparintilor.ro


 De trimis către Ministerul Educatiei

ADRESE DE MAIL:
Cabinet@edu.gov.ro, Adrian.curaj@edu.gov.ro, Emil.albota@edu.gov.ro, Monica.anisie@edu.gov.ro, Gigel.paraschiv@edu.gov.roCatalin.paunescu@edu.gov.ro, Eugen.stoica@edu.gov.ro, Denisa.petrache@edu.gov.ro, Doru.dumitrescu@edu.gov.ro, Mina.rusu@edu.gov.ro, Tania.irimia@edu.gov.ro, Corina.marin@edu.gov.ro, Ion.tramindan@edu.gov.ro, Lucia.popescu@edu.gov.ro,

ADRESA POȘTALĂ:
Ministerul Educatiei Naţionale şi Cercetarii Stiintifice
D-lui Ministru Adrian Curaj
Adresa : Str. Gen. Berthelot 28-30 Sector 1, CP 010168, Bucureşti


Către: Ministerul Educatiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 CERERE DE INTERZICERE 

a oricărei forme și denumiri de EDUCAŢIE SEXUALĂ

în învăţământul românesc

 

Subsemnații, în calitate de cetățeni ai României, vă solicităm pe această cale interzicerea oricărei forme și denumiri de “EDUCAŢIE SEXUALĂ” în învăţământul românesc și respectarea strictă a prevederilor legislației românești din domeniul educației.

 Vă reamintim faptul că atât președintele României, prim-ministrul, cât și ministrul educației naționale, așa cum dispun art. 82 și art. 104 din Constituția României, au jurat în momentul investirii în funcție că vor respecta Constituția si legile, având astfel obligația să demonstreze în fața întregii țări că sunt primii cetățeni care le respectă:

 Articolul 82 (2) Candidatul a carui alegere a fost validata depune in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna, următorul jurământ:

„Jur […] să respect Constituția și legile țării […]”.

 Articolul 104 Jurământul de credință

(1) Primul-ministru, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului vor depune individual, in fata Presedintelui Romaniei, juramantul de la articolul 82.

 În aceste condiții, vă rugăm cât se poate de respectuos să aveți în vedere că în privința educației sexuale, activitatea ministerului educatiei naţionale trebuie să se întemeieze pe respectarea strictă a legislației din domeniul învățământului:

 

Constituţia României

Art. 1 (3) România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului […] reprezintă  valori supreme […];

Art. 29 (1) Libertatea gândirii și a opiniilor […] nu pot fi îngrădite sub nici o formă. (6) Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine. 

 

Legea Educatiei Naţionale nr. 1/2011

Art. 7 În unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol […] integritatea […] psihică a copiilor şi a tinerilor […].

 

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 5115 din 15 decembrie 2014

Art. 4 – Unitățile de învățământ se organizează și funcționează independent […], în incinta acestora fiind interzise […] orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială […].

 

Legea 34 din 1994 de ratificare a Convenţiei europeane a drepturilor omului:

Art. 2 din Protocolul aditional la Conventie  

Dreptul la instruire

[…] Statul, în exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi învăţământului, va respecta dreptul părinţilor de a asigura această educaţie şi acest învăţământ conform convingerilor lor […].  

 

Legea 18 din 1990 de ratificare a Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului:

Art. 3 (2) Statele părţi se obligă să asigure copilului protecţia şi îngrijirea necesare în vederea asigurării bunăstării sale, ţinând seama de drepturile şi obligaţiile părinţilor săi […]

Art. 5 Statele părţi vor respecta responsabilităţile, drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor naturali ai copilului sau, după caz şi conform tradiţiei locale […] de a asigura […] îndrumarea şi orientarea necesare în exercitarea de către copil a drepturilor recunoscute în prezenta convenţie.

Art. 29 (1)  Statele părţi sunt de acord că educaţia copilului trebuie să urmărească:

 1. c) educarea copilului în spiritul respectului faţă de părinţii săi, faţă de limba sa, de identitatea şi valorile sale culturale, faţă de valorile naţionale ale ţării în care acesta locuieşte […].

 

Decretul nr. 212 din 31 octombrie 1974 de ratificare a Pactului international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale:

Art. 13 (3) Statele parti la prezentul pact se angajeaza sa respecte libertatea parintilor si, atunci când este cazul, a tutorilor legali […] de a asigura educatia religioasa si morala a copiilor lor în conformitate cu propriile lor convingeri.

 

Decretul nr. 212 din 31 octombrie 1974 de ratificare a Pactului international cu privire la drepturile drepturile civile si politice:

Art. 18 (4) Statele parti la prezentul pact se angajeaza sa respecte libertatea parintilor si, atunci când este cazul, a tutorilor legali, de a asigura educatia religioasa si morala a copiilor lor în conformitate cu propriile convingeri.

 

Decretul nr. 149 din 2 aprilie 1964 de ratificare a Convenţiei privind lupta impotriva discriminarii in domeniul invatamintului:

Art. 5 (1) Statele Participante la prezenta Convenţie convin: b) Ca este necesar sa se respecte libertatea pãrinţilor şi, dacã este cazul, a tutorilor legali: 2. sa asigure, conform modalitãţilor de aplicare proprii legislaţiei fiecãrui Stat, educaţia religioasã şi morala a copiilor în conformitate cu propriile lor convingeri;

 

Toate aceste prevederi ale legislației în vigoare sunt completate de Decizia nr. 669 din 12 noiembrie 2014 a Curții constituționale din România, în care se arată că:

– „în  niciun  caz  o  persoană  nu  poate  fi  pusă  ab  initio  în  situaţia  de  a-şi  apăra  sau proteja  libertatea  conştiinţei,  pentru  că  o  asemenea  abordare  ar  contraveni  obligaţiei negative a statului […] Aşa fiind, numai după exprimarea dorinţei elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor […] intervine obligaţia pozitivă a statului de a asigura cadrul necesar menţionat.  În  adoptarea  reglementărilor  sale  în  domeniul  învăţământului,  legiuitorul trebuie  să  ţină  seama  de  faptul  că  art. 29  alin. (6)  din  Constituţie  garantează  dreptul  […] şi nu obligaţia de a frecventa cursuri […]. Sub acest aspect manifestarea liberă a opţiunilor implică în mod necesar iniţiativa proprie a persoanei în sensul  frecventării  disciplinei  […],  iar  nu  consimţirea  tacită  sau  refuzul  expres.”

– „exprimarea  unei  opinii  din  perspectiva  prevederilor  constituţionale  referitoare  la libertatea conştiinţei […] aplicabile în domeniul învăţământului religios trebuie să aibă  întotdeauna  un  sens  pozitiv  (persoana  alege  să  studieze […]),  iar  nu  un  sens negativ (persoana alege să nu studieze […]), întrucât în cea de-a doua ipoteză persoana este  prezumată  ca  manifestând  deja  opţiunea  de  a  studia,  fiind  nevoită  să  acţioneze ulterior pentru excluderea sa din grupul de studiu. Or, o atare reglementare nu reprezintă altceva decât o constrângere a persoanei în manifestarea unei opţiuni, ceea ce de plano, contravine libertăţii conştiinţei consacrată de Constituţie.”

– „pentru a fi deplin respectată libertatea de conștiință […] consacrate de art. 29 alin. (1), (2) şi (6) din Constituţie, legiuitorul este ținut de o obligație de neutralitate și imparțialitate”.

 

Concluzii

 În acest context legislativ, fiind corespunzator informați cu privire la conţinutul programelor de așa-zisă Educaţie Sexuală, precum şi al altor referiri sau ideologii de natură sexuală, morală, intimă, psihică și somatică incluse în programa şcolară a cursurilor de așa-zisă Educaţie Pentru Sănătate, vă solicităm în modul cel mai respectuos revenirea la normalitate, demnitate și moralitate prin:

 – excluderea totală a oricăror forme de educație sexuală din învăţământul public.

 – încetarea și interzicerea oricăror cursuri sau programe de educaţie sexuală susținute de diferite organizații non-guvernamentale atât în școli, cât și în biblioteci sau alte spații școlare sau publice, sub paravanul unei așa-zise educaţii pentru sănătate

 Vă rugăm să admiteți ca până și cel mai elementar bun-simț tradițional românesc îndeamnă pe toți cetățeni onorabili ai acestei țări să nu mai rămână nepăsători în fața transformării nerușinate a educației pentru sănătate într-o formă de promovare în rândul elevilor din România a tehnicilor de masturbare și de sex-oral, încurajând astfel activitățile sexuale ale copiilor în loc de a le preveni, așa cum probează cât se poate de explicit experiența internațională în această privință.

Vă mulțumim pentru înțelegere și așteptăm din partea dvs. o reacție demnă, în deplin acord cu principiile morale milenare ale poporului nostru.

           Data:

 Numele:


 

Articole pe aceeași temă:

18 comentarii »

 1. Subscriu fără rezerve unei asemenea acţiuni de apărare a tinerei generaţii, până la urmă a naţiunii române, de efectele otrăvitoare ale acestei politici de distrugere morală şi fizică a poporului român !
  Să le aplice la ei, în Israel şi peste tot unde forţele întunericului se simt la ele acasă !
  Aici, în România, n-au ce căuta asemenea mizerii sataniste !

  Apreciază

  Comentariu de Radu Humor — 8 mai 2016 @ 20:45 | Răspunde

 2. Nu sunt de acord cu introducerea educației sexuale în școală.

  Apreciază

  Comentariu de Babeu — 8 mai 2016 @ 21:29 | Răspunde

 3. suntem dotati,asta ne mai lipseste in scoli,educatia sexuala

  Apreciază

  Comentariu de ion,ion — 9 mai 2016 @ 08:45 | Răspunde

 4. Si de la ce varsta considera domnii parinti ca ar trebui introdusa educatia sexuala. Bun nu e bine din clasa I sunt de acord cu asta dar sunt curios dupa mintile lor luminate cam in ce clasa considera ei ca este necesara o educatie in ce priveste sexualitatea copiilor? A se lua in considerare ca exista cazuri de minore de 11 12 ani insarcinate. Deci care ar fi momentul in care trebuie sa-i explici unui copil ca exista prezervative?

  Apreciat de 1 persoană

  Comentariu de aliniaks23 — 9 mai 2016 @ 14:08 | Răspunde

  • La nici o clasă.

   Apreciază

   Comentariu de Liviu Nae — 11 mai 2016 @ 13:17 | Răspunde

  • Ma tu îți dai seama ca mintea ta merge in reluare? Daca o fata la vârsta de 11 ani rămâne însărcinată apăi e o problema … Ori un pustiulache care învață acasă cum sa-si bage rama in găurica sau un pervers/pedofil ca tine care abia așteaptă următoarea victima. Ești o scârbă daca gândești așa.

   Apreciază

   Comentariu de BSN — 11 mai 2016 @ 22:01 | Răspunde

 5. Reblogged this on Dumnezeu e în control.

  Apreciază

  Comentariu de Valeria Iancu — 9 mai 2016 @ 19:58 | Răspunde

 6. In calitate de parinte, nu sunt de acord cu NICI o forma de ”educatie sexuala” institutionalizata impusa si implementata la cererea si de catre Uniunea Europeana, cu atat mai putin prozelitismului pentru homosexualitate disimulat sub sintagma ”drepturile omului”, predat copiilor de scoala primara si gimnaziala.

  Apreciază

  Comentariu de Dragos — 9 mai 2016 @ 22:46 | Răspunde

 7. Nu distrugeti copiilaria de care noi părinți am avut parte dar lor vreti sa le lu ati acest drept va rugam in primul rand sa nu se mai medietizeze stirile doar cu violuri si crime încercați sa blocați saiturile pornografice si apoi la sa tine pe noi sa ne facem datori de părinți multumesc.

  Apreciază

  Comentariu de Adriana — 10 mai 2016 @ 09:23 | Răspunde

 8. nu sunt de acord cu intoducerea educatiei sexuale!

  Apreciază

  Comentariu de Laura — 10 mai 2016 @ 10:56 | Răspunde

  • Omule bun , imaginineaza-ti ca astia iti vor invata fica sa faca sex oral la 10 ani.Gandeste-te la asta , v-a sti lucruri la 10 ani pe care tu nu le stii acum si gandeste-te putin si pe plan religios .Fica ta nu va mai fi o copila la 10 ani si gandeste-te ca masturbarea este un pacat mare .

   Apreciază

   Comentariu de Fronel — 4 septembrie 2016 @ 16:46 | Răspunde

 9. Suntem in 2016, nu ai cum sa iti mai tii copilul inchis informativ, exista internet. Ori interesul parintelui este copilul lui sa primeasca o educatie sexuala corecta, adica i se explica ca inceperea vietii sexuale trebuie sa coincida atat cu o maturitate hormonala cat si psihologica. I se explica riscurile inceperii unei vieti sexuale timpurii, i se explica riscurile de boli venerice, i se explica riscurile de sarci nedorite etc etc etc. Chiar daca copilul tau nu are acces la internet ca nu ii dai tu, oricand el poate primi asemenea informatii de la elevi mai mari de la scoala care au telefoane cu internet!

  Reveniti va si comportati va civilizat, educatia sexuala este necesara (altfel nu ar fi Romania totusi prima tara in topul European de minore care nasc) in scoli! Nu mai traim pe timpurile in care informatia zbura greu si puteam aplica copiilor „ceea ce nu stie, nu e real”.

  1. Romania este prima tara in Uniunea Europeana in topul de minori care nasc, deci sigur, nu avem nevoie de educatie sexuala in scoli, copiii vin adusi de barza
  2. Ma deranjeaza ca blogul personal al cuiva are denumirea de Bucovina insinuand fals ca asta ar fi pozitia Bucovinei!

  Apreciază

  Comentariu de Olivia Sena — 11 mai 2016 @ 16:13 | Răspunde

  • Olivia,

   Primo. Acest site/blog este un proiect editorial online al asociației BUCOVINA PROFUNDĂ și exprimă viziunile culturale ale asociației, nu ale regiunii istorice Bucovina 🙂 (cine și-ar putea imagina altfel?!). Despre asociația BUCOVINA PROFUNDĂ.

   Secundo. Despre educatia copiilor azi:

   Considerăm că România trece printr-o criză morală profundă determinând simptome în toate aspectele vieții, de la viața privată și cea socială la administrarea statului, de la sistemul medical și cel educațional, la justiție, politică și problemele demografice. De aceea a încerca rezolvarea problemelor sectoriale fără a ține cont de valorile morale înseamnă a perpetua și adânci criza cauzală, înseamnă a trata simptome periferice în timp ce factorul etiologic este amplificat și maladia se adâncește.
   Sarcinile la tinerele necăsătorite aflate sub vârsta de 18 ani semnalizează într-adevăr o problemă, dar aceasta este de sorginte morală, nu medicală.
   Criza morală actuală NU se rezolvă prin educarea sexuală a copiilor.
   Această problemă poate fi ajutată printr-o educație morală bazată pe conceptul de familie, de căsătorie, pe sublinierea legăturii dintre sexualitate și procrere, pe responsabilitatea față de cei pe care îi iubești, pe sensurile firești ale vieții de familie și pregătirea pentru acestea, pe bucuria și fericirea de a avea copii, pe împlinirea iubirii între soț și soție.
   Asociația noastră face astfel de educație in școli de 5 ani, printr-un curs de 5 ore și ajungem la peste 1000 de copii pe an.
   Constituția României, Codul Civil și legile țării dau părinților drepturile firești. Conform acestora educația trebuie să țină cont de valorile părinților și de paradigma culturală a acestui neam. Având în vedere că peste 90% din români sunt creștini, sistemul de învățământ trebuie să respecte această stare de fapt și să asigure ca principiile morale creștine se regăsesc în educația oferită copiilor. Considerăm că instituțiile guvernamentale implicate in educație (ministere, inspectorate, școli) nu pot constitui foruri ce morale și nu pot purcede la o educație morală decât în coordonare cu o instituție eclesială cum ar fi Biserica Ortodoxă Română (96% din români sunt creștini, 87% din români sunt ortodocși).
   Amintim că sexulitatea pre și extra maritală este împotiva moralei creștine, fiind împotriva oricărei morale religioase de oriunde, fiind considerată izvor de dezordine socială, boală, promiscuitate și nefericire în întreaga istorie a omenirii. Amintim că morala creștină consideră sexualitatea maritală indisolubil legată de procreere și de limitarea promiscuității sociale, orice ruptură intenționată între sexualitate – procreere și între sexualitate – căsătorie nu este doar imorală, ci este generatoare de nefericire, de grave tulburări sociale, generatoare de drame existențiale, de suferințe fizice, psihologice și spirituale. Orice propunere de educație sexuală explicită, de educație contraceptivă și abortivă constiuie în mod direct o încălcare a acestor principii.
   Educația înseamnă foarte mult păstrarea purității și cultivarea curăției sufletești și este de neadmis să permitem dăm pe mâna unora fără rușine educația intimă a copilașilor acestui popor de mare cumințenie. Vom depune toate eforturile de a trage la răspundere penală sau civilă pe cei ce se vor implica in activități educaționale efectuate pe copiii noștri, activități ce contravin concepțiilor noastre ca părinți, ce contravin Constituției și legilor țării , ce contravin bunurilor moravuri. Avem dreptul de a ne educa copiii după tradițiile bunului simț românesc și valorile nepieritoare ale acestui neam.

   Mircea Pușcașu,
   președinte al asociației
   Bucovina Profundă

   Apreciază

   Comentariu de Mircea Puşcaşu — 12 mai 2016 @ 22:17 | Răspunde

 10. Educație sexuală la copii minori ? Cine are interesul sa învețe copiii sub 14 ani ce înseamnă sa faci sex si poți sa te ferești de graviditate sau boli venerice? Lumea e plină de perverși si pedofili în funcții cheie si care nu-si au locul in societate ci in închisori.

  Apreciază

  Comentariu de BSN — 11 mai 2016 @ 21:57 | Răspunde

 11. da consider ca ar fi mai bine sa avem grija de copilaria lor si nu de exacerbarea unor idei practici premature . imi place comentariul si ar fi bine sa se tina cont de el . avem alte prioritati educative pentru copii nostri mai realiste .

  Apreciază

  Comentariu de iulian — 11 mai 2016 @ 23:41 | Răspunde

 12. Da..poate cam devreme din clasa I. Si pentru toti parintii care sar cu gura…ca atata pot…sa se interzica orice educatie sexuala in scoli…educati.va odraslele acasa..macar sa nu mai injure sau sa ramana insarcinate la 12 ani. Te apuca plansul cand treci pe langa o scoala in pauza :))))

  Apreciază

  Comentariu de Gabriela — 12 mai 2016 @ 14:01 | Răspunde

 13. Da…interziceti educatia sexuala…lasati copiii sa fie subevoluati si din acest punct de vedere… nu trebuie sa fie constienti de pericole…trebuie sa invete singuri, fara sa fie indrumati de nimeni…si sa invete gresit singuri…continuati cu aceasta mentalitate comunista de cacat… continuati sa fiti si voi subevoluati si retarzi…

  Apreciază

  Comentariu de Andrei — 12 mai 2016 @ 16:58 | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: