Bucovina Profundă

26 aprilie 2016

Federația ProVita: Educație este pentru familie, pentru viață, dragoste și responsabilitate. Educația NU este pentru sex, depravare și avort

Federația ProVita:

Educație este pentru familie,

pentru viață, dragoste și responsabilitate

Educația NU este pentru  sex, depravare și avort

Screenshot_8

Foto: Land of White Deer

CĂTRE ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ, DEPARTAMENTUL EDUCAŢIE ŞI CERCETARE

 Poziţia Federaţiei Organizaţiilor Ortodoxe Pro Vita din România cu privire la conţinutul disciplinei Educaţie pentru Sănătate, exprimată în cadrul dezbaterii publice regionale „Educație pentru Sănătate, între controverse şi reformă socială” organizată în data de 22 aprilie 2016, de Departamentul Pro Vita Iaşi

Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro-Vita din România ia atitudine faţă de programele de educaţie sexuală desfăşurate în şcolile din România[1], în cadrul orelor de Educaţie pentru Sănătate, precum şi faţă de campania agresivă susţinută de O.N.G.–urile ateiste privind introducerea Educaţiei Sexuale în curricula obligatorie.

Între acestea, amintim campaniile desfășurate de organizații precum Tineri pentru Tineri, Sexul vs. Barza sau Semper Musica, prin intermediul cărora elevii sunt învățați cum să facă avort, cum să-și „exploreze” orientările sexuale sau cum să devină consumatori de pornografie.

Chiar dacă autorităţile în materie de sănătate şi educaţie nu s-au pus încă de acord în ceea ce priveşte conţinutul viitoarei materii şi a competenţelor pe care trebuie să le deţină educatorii, cursurile de acest gen se desfăşoară totuşi în şcoli, sub umbrela diferitelor programe finanţate din fonduri străine, toate ţintind, în fapt, spre distrugerea inocenţei copiilor noştri.

Alături lecțiile de (homo)sexualitate susţinute anii trecuţi de echipa „Sexul vs. Barza”, şocante prin caracterul obscen al videoclipurilor proiectate la clase, Fundaţia MTV Staying Alive din America finanțează, astăzi, în școlile din România, programul intitulat DOAR EU. Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu Asociaţia Semper Musica, cursurile fiind menite să-i înveţe pe elevi „cum să se protejeze de infecţia cu HIV, cum să folosească corect prezervativul, care sunt metodele de contracepţie, care sunt simptomele infecţiilor cu transmitere sexuală.”[2]

Organizatorii au pus la dispoziţia elevilor şi un site, www.doareu.com, unde aceştia pot afla totul despre viaţa sexuală, beneficiind şi de consiliere gratuită, sub garanţia anonimatului.[3] Iată câteva titluri de pe site-ul http://www.doareu.com, recomandate elevilor: „6 tipuri de sex. „Ţie care ţi se potriveşte?”; „Sexul în grup”, „Ce este orgasmul tantric”; „Sex laTV?” etc.

Cât priveşte informaţiile transmise elevilor, fără informarea şi acordul scris al părinţilor, acestea frizează până şi cel mai elementar bun-simţ, încurajând comportamentul şi practicile perverse. Spre exemplu, unul din articolele recomandate abordează o temă „de larg interes” în rândul tinerilor noştri, şi anume orgasmul tantric.

Un proiect similar are în vedere și Asociația ACCEPT care a lansat, în luna mai 2015,  proiectulE timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!”, finanțat prin fondurile SEE. Proiectul se va derula în mai multe şcoli din Muntenia, cu scopul de a „întâmpina o creștere a fenomenului homofobiei în rândul elevilor de liceu”.[4]

În acest proiect, 540 de elevi de liceu vor fi supuși unui curs de formare legat de problematica homosexualității, iar 54 de profesori vor fi instruiți în folosirea unui „curriculum anti-discriminare”, program de pregătire a personalului din învățământ în vederea combaterii homofobiei. Scopul declarat al acestui proiect este ca Asociația ACCEPT să argumenteze în fața instituțiilor ce reglementează educația în România necesitatea implementării la nivel național a unei programe educaționale care să instruiască elevii în ceea ce privește homosexualitatea și identitatea de gen.[5]

Considerăm că şcoala trebuie să creeze caractere morale, să educe tânăra persoană în spiritul corectării unor apucături ale omului primitiv, needucat. Potrivit noilor ideologii, actul educaţiei se reduce, însă, la o activitate medicală de prevenţie a îmbolnăvirii prin activitatea sexuală, nevorbind nicidecum despre valorile morale ale castităţii, auto-controlului, iubirii ca bază a actului sexual. În paralel cu acest rol de cabinet de boli venerice care i se atribuie şcolii, se duce o luptă acerbă pentru eliminarea din şcoală a religiei, care ar putea să contribuie de mii de ori mai bine la educarea în spiritul sănătăţii sexuale a tinerei generaţii.

Adevărata cauză a răspândirii bolilor cu transmitere sexuală şi a creşterii ratei avortului este reprezentată tocmai de libertinajul sexual şi de promovarea lui pe toate canalele media. Sfidează logica bunului-simţ elementar părerea că deschiderea apetitului sexual al unui tânăr contribuie la reducerea sarcinilor nedorite, a avorturilor sau a bolilor cu transmitere sexuală. Statisticile au arătat că, dimpotrivă, în toată lumea unde s-au aplicat aceste programe de „conştientizare” sexuală numărul sarcinilor nedorite a crescut în proporţii de câteva sute la sută.[6]

Pentru limitarea acestor fenomene şi a consecinţelor nefaste pe care le implică nu e nevoie de educaţie sexuală în şcoli, ci de legi care să interzică pornografia, atât în spaţiul public, cât şi în cel virtual. Atâta vreme cât imoralitatea se cultivă la nivel legislativ, educaţional şi social, vom asista neputincioşi la un proces de destructurare spirituală şi biologică a poporului român, începând cu cele mai nevinovate victime: copiii.

Vă amintim că Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 spune, în art. 7: În unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios” (s.n.). Toate „principiile educaţionale” enumerate mai sus, ca făcând parte din proiectele „Sexul vs Barza” şi „DOAR EU” se înscriu în prevederile acestui articol de lege.

 

Având în vedere toate cele relatate mai sus, vă informăm că reprezentăm un număr semnificativ de părinți pe care aveţi obligaţia legală şi morală de a-i consulta, înainte de a lua decizii ce privesc în mod direct soarta copiilor lor.

 

În numele acestor părinţi, solicităm:

 1. interzicerea urgentă a programelor de depravare care se desfăşoară cu aprobarea cadrelor didactice şi a factorilor decizionali în unităţile de învăţământ din România şi respingerea propunerii de introducere a educaţiei sexuale în programa şcolară.
 2. publicarea numelor organizaţiilor care se vor implica în promovarea educaţiei pentru sănătate în şcoli, precum şi a conţinutului viitoarei materii, urmând ca decizia finală să fie luată după consultarea părinţilor.
 3. respectarea dreptului constituţional al părinţilor de a decide în ceea ce priveşte educaţia copiilor minori. Din acest punct de vedere, orice părinte care nu doreşte să-şi trimită copilul minor la ora de educaţie sexuală poate să îşi exercite dreptul constituţional de a nu-l trimite, fără să poată fi obligat să o facă. Aşadar, părintele are ultimul cuvânt de spus în privinţa educaţiei copilului său, neexistând niciun drept al minorului de 14 ani de a decide el dacă vrea sau nu să participe la ora de educaţie sexuală.
 4. consultarea ONG-urilor din cadrul Federaţiei Pro Vita, care derulează deja programe proprii de educație pentru viața intimă, în condițiile prevăzute de Legea educației (materialele educaționale fiind adecvate vârstei şi nivelului de dezvoltare psihică a elevului). Aceste cursuri se bazează pe principiile moral-creștine, familia fiind instituția optimă pentru exprimarea iubirii sexuale.
 5. reconsiderarea modulului privind relaţiile intime, din cadrul materiei Educaţie pentru Sănătate. Actualului capitol îi opunem un curs de Educație pentru Viața de Familie, care să promoveze importanţa păstrării castității înainte de căsătorie, precum şi valorile fidelității și ale respectului reciproc, în armonie cu spiritualitatea românească şi specificul poporului român. Astfel de programe se derulează, de câțiva ani, în unele judeţe din ţară, în cadrul orelor de religie, modulele programului[7] fiind axate pe comunicare şi conştientizare a problemelor etice legate de sexualitate: robia sexualităţii, întreruperea de sarcină, contracepția, dragostea, precum şi soluții pentru gestionarea creştină a problemelor care apar la vârsta adolescenţei[8]. Iată şi câteva teme discutate la clasă: Iluzie şi realitate – cuprinde analiza şi interpretarea cu discernământ a informaţiilor din mass media; Dragoste şi sexualitate – vizează conştientizarea şi analizarea trăirilor specifice adolescenţei în vederea pregătirii tinerilor pentru viaţa de familie, informarea tinerilor despre viaţa intimă cu scopul de a-i responsabiliza şi de a le stimula cunoaşterea de sine în vederea conturării personalităţii; Avortul – conștientizarea asupra consecinţelor dezastruoase ale acestui gest asupra vieţii ulterioare; Concepţie şi contracepţie – informarea tinerilor despre caracterul procreativ al activităţii sexuale, consecinţele contracepţiei asupra sănătăţii trupeşti şi sufleteşti;  Soluţii – sensibilizarea tinerilor în legătură cu posibilităţile de gestionare a vieţii intime din cadrul familiei. Conştientizarea faptului că singurele soluţii adevărate sunt cu şi prin Dumnezeu.

 

Cu încrederea că veţi avea în vedere aspectele mai sus argumentate, vă asigurăm de întregul nostru interes pentru promovarea transparenţei şi independenţei decizionale în ce priveşte educaţia copiilor din România.


Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro Vita din România

 

 

NOTE:

[1] http://www.ziaristionline.ro/2015/10/13/apelul-pro-vita-catre-ministrul-educatiei-stop-pervertirii-copiilor-prin-educatie-sexuala-avertisment-dur-ne-retragem-copiii-din-scoli/

[2] http://www.detectivultau.ro/educatie-tinerii-agricol/

[3]  http://www.adolescentamedia.ro/?p=17549

[4] http://www.acceptromania.ro/blog/2015/08/03/formare-pentru-profesori-de-liceu-e-timpul-pentru-combaterea-discriminarii-lgbt-in-liceele-din-romania/

[5] http://www.activenews.ro/stiri/Cat-de-vesela-este-parada-gay-115954

[6] http://www.nistea.com/Educatia_sexuala.htm

[7] Iată şi câteva teme discutate la clasă: Iluzie şi realitate – cuprinde analiza şi interpretarea cu discernământ a informaţiilor din mass media; Dragoste şi sexualitate – vizează conştientizarea şi analizarea trăirilor specifice adolescenţei în vederea pregătirii tinerilor pentru viaţa de familie, informarea tinerilor despre viaţa intimă cu scopul de a-i responsabiliza şi de a le stimula cunoaşterea de sine în vederea conturării personalităţii; Avortul – conștientizarea asupra consecinţelor dezastruoase ale acestui gest asupra vieţii ulterioare; Concepţie şi contracepţie – informarea tinerilor despre caracterul procreativ al activităţii sexuale, consecinţele contracepţiei asupra sănătăţii trupeşti şi sufleteşti;  Soluţii – sensibilizarea tinerilor în legătură cu posibilităţile de gestionare a vieţii intime din cadrul familiei. Conştientizarea faptului că singurele soluţii adevărate sunt cu şi prin Dumnezeu.

[8] http://alba24.ro/proiectul-pentru-viata-intalnire-cu-participare-nationala-la-facultatea-de-teologie-ortodoxa-din-alba-iulia-discutii-pe-tema-avortului-66662.html

5 comentarii »

 1. […] Federația ProVita: Educație este pentru familie, pentru viață, dragoste și responsabilitate. Ed… […]

  Apreciază

  Pingback de Organizația Mondială a Sănătății promovează în rândul copiilor masturbarea, avortul, contracepția și homosexualitatea. Propaganda mondială împotriva inocenței copiilor | Bucovina Profundă — 8 mai 2016 @ 16:07 | Răspunde

 2. […] Federația ProVita: Educație este pentru familie, pentru viață, dragoste și responsabilitate. Ed… […]

  Apreciază

  Pingback de Cine vrea neapărat să-ți educe sexual copiii? | Bucovina Profundă — 8 mai 2016 @ 16:09 | Răspunde

 3. […] Federația ProVita: Educație este pentru familie, pentru viață, dragoste și responsabilitate. Ed… […]

  Apreciază

  Pingback de CERERE DE INTERZICERE a oricărei forme și denumiri de EDUCAŢIE SEXUALĂ în învăţământul românesc. IMPORTANT+URGENT | Bucovina Profundă — 8 mai 2016 @ 17:48 | Răspunde

 4. Sunteți cretini

  Apreciază

  Comentariu de Parus — 9 noiembrie 2016 @ 11:05 | Răspunde

 5. […] Federația ProVita: Educație este pentru familie, pentru viață, dragoste și responsabilitate. Ed… […]

  Apreciază

  Pingback de Invazia culturală a propagandei ultra-pluri-sexuale. Să înțelegem CE se întâmplă și DE CE | Bucovina Profundă — 17 februarie 2018 @ 18:25 | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: