Bucovina Profundă

10 februarie 2016

Împotriva acțiunilor subversive ale propagandei sodomite – Memoriu

Filed under: atitudine,homosexualitate,pedofile,Uncategorized — Mircea Puşcaşu @ 17:45

Împotriva acțiunilor subversive ale propagandei sodomite – Memoriulgbt taur

MEMORIU CĂTRE MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE, PRIVIND ACŢIUNILE DE PROPAGANDĂ LGBT DESFĂŞURATE ÎN ŞCOLI, SUB PRETEXTUL CONDAMNĂRII STRÂNGERII DE SEMNĂTURI PRIVIND SUSŢINEREA CĂSĂTORIEI ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI

 Ministerul Educației și Inspectoratele județene condamnă strângerea de semnături și încurajează propaganda sodomită în urma presiunilor unor formațiuni nereprezentative de elevi ce au motivații declarate bazate pe zvonuri și interese nedeclarate bazate pe propaganda ong-urilor soroșiste

 

Domnule Ministru ADRIAN CURAJ,

Pe adresa unităţilor de învăţământ din judeţul Neamţ a sosit, în cursul lunii ianuarie, o adresă care poartă antetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, precum şi semnătura inspectorului şcolar general, adresă referitoare la campania de strângere de semnături în şcoli, privind susţinerea căsătoriei între femei şi bărbaţi.

Astfel, documentul porneşte de la premisa că mai mulţi elevi şi profesori din judeţele Botoşani, Neamţ, Bacău şi Timiş ar fi reclamat, sub protecţia anonimatului, că în şcolile în care predau sau învaţă se strâng semnături pentru susţinerea iniţiativei de schimbare a Constituţiei privind căsătoria dintre un bărbat şi o femeie. „Astfel – se arată în text – un elev din Piatra-Neamţ a povestit că directorul i-a îndemnat pe copii să semneze iniţiativa, în timp ce, pe Facebook, mai mulţi profesori au recunoscut că în şcolile lor s-au strâns semnături.”

După cum se arată în ziarul „România Liberă” din data de 18 ianuarie 2016, Mirabela Amarandei, purtător de cuvânt al Ministerului Educaţiei, a subliniat faptul că „inspectoratele nu ştiau despre aceste situaţii”, în timp ce Preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, Horia Oniţa, a precizat „că CNE nu a primit, până în prezent, nici o sesizare privind campanii de strângere de semnături în favoarea modificării articolului 48 din Constituţie”. Totodată, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a declarat, pentru „România liberă”, că „Biserica Ortodoxă nu este implicată în această strângere de semnături şi că nu cunoaşte nici un astfel de caz”, atrăgând atenţia că „nu crede că poate fi vorba de presiuni şi că fiecare este liber să semneze o astfel de petiţie, dar nu înainte de a se informa cu privire la conţinutul petiţiei.”[1]

Aşadar, pornind de la un simplu zvon, neconfirmat până în prezent la nivelul niciunei instituţii din România, Consiliul Judeţean al Elevilor Neamţ decide să se alăture celor 19 ONG-uri care „atrag atenţia că iniţiativa încalcă Legea Educaţiei Naţionale, privind garantarea şi respectarea independenţei elevilor în ceea ce priveşte ideologiile, dogmele religioase şi doctrinele politice la care aderă şi interzicerea desfăşurării de activităţi de natură politică în cadrul instituţiilor şcolare din România.”

 Articolul citat din Legea Educaţiei Naţionale, se referă la independenţa învăţământului faţă de ideologii, dogme religioase şi doctrine politice şi doreşte să transpună în practică principiul asumat de statul român de neutralitate faţă de toate cultele existente în stat. Acest lucru nu înseamnă o laicitate radicală a statului, după cum reiese şi din Hotărârea 669 a Curţii Constituţionale a României, privitoare la ora de religie, în care se recomandă ca şcoala „să fie deschisă faţă de valorile şi ideile religioase”, în contextul în care petentul cerea chiar o excludere a religiei cu totul din şcoală.

După cum ne indică alte articole din Legea Educaţiei, independenţa şcolii faţă de ideologii religioase trebuie înţeleasă ca o interzicere a acţiunilor de prozelitism religios. Biserica şi celelalte culte care organizează ore de religie în şcoală nu fac prozelitism, deoarece se adresează propriilor credincioşi, ci transpun în practică o obligaţiei a statului, asumată în art. 37 din Constituţie de a asigura învăţământ religios.

La rândul său, iniţiativa cetăţenească de strângere de semnături pentru modificarea Constituţiei este un exerciţiu de implicare civică, perfect conform cu art. 4, litera f) a Legii Educaţiei, care spune: „[educaţia şi formarea personală a tinerilor are ca finalitate principală formarea competenţelor…] cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice”, dar şi cu scopurile proclamate ale Consiliului Naţional al Elevilor: „Consiliul îşi propune introducerea elevilor în viaţa civică, iar fiecare proces important al democraţiei este regăsit în formarea consiliului[2]. Ea nu poate fi considerată o acţiune prozelitistă, deoarece nu este iniţiată de Biserică, ci de către societatea civilă.

În schimb, Consiliul Naţional al Elevilor se face vinovat faţă de această prevedere a Legii Educaţiei Naţionale, întrucât se face promotorul în şcoli al unor acţiuni de propagandă feministă[3] şi LBGT, ambele ideologii politice. Pe site-ul organizaţiei putem citi că egalitatea de gen este pusă în discuţia elevilor prin vizionarea unui film despre realităţile din Turcia[4]. Aducând aminte de vizionările de filme din epoca stalinistă, în care ideologii vremii expuneau marile realizări ale vecinului de la răsărit, avem de a face cu un tip de activitate similară, în care însă ideologii vecinului de la sud îşi deplâng starea de oprimare, iar ideologii noştri îi învaţă pe tineri cât de nefericită este viaţa într-o societate cu valori tradiţionale şi cum astfel de societate trebuie distrusă, pentru ca noile valori ideologice să creeze omul nou.

În condiţiile în care în România egalitatea dintre sexe este reglementată şi respectată de legislaţia românească, Consiliul Naţional al Elevilor discută problema egalităţii de gen, o ideologie care pare doar a fi echivalentul egalităţii dintre sexe, în realitate incluzând toată propaganda teoriilor de gen şi a politicilor LGBT. Strategia CNE vorbeşte, la capitolul Cultură, educaţie şi programe şcolare despre înţelegerea, acceptarea şi respectarea individualităţii şi diversităţii elevilor, din perspective etnice, religioase, culturale şi de gen[5], nevorbind nicăieri despre imperativul promovării egalităţii de gen. Oare cum este respectată, înţeleasă şi acceptată individualitatea din perspectivă religioasă, când împotriva religiei este atâta ură şi discriminare? Regulamentul de funcţionare al CNE nu prevede nicăieri că acest consiliu se va face instrumentul propagandei ideologice ale unor curente politice, ci că va acţiona doar în interiorul cadrului care reglementează drepturile elevului în şcoală[6].

Din relatarea site-ului respectiv, rezultă că această vizionare a reprezentat de fapt o lecţie de îndoctrinare ideologică, prezentând elevilor în mod depreciativ o cultură străină, prin prisma ideologiei feministe, neţinând seama de specificul acelui popor, de legislaţia sa, de contextul respectiv. Cine dă dreptul şcolii să catalogheze obiceiuri şi tradiţii ale unor popoare drept „stereotipuri sociale de gen”, creând elevilor de fapt nişte stereotipuri antisociale şi anticulturale şi o interpretare a realităţilor sociale printr-o prismă propagandistică? Cine dă dreptul CNE să expună elevii minori la asemenea activităţi fără acordul părinţilor acestora? Cine a dat dreptul organizatorilor minori să facă astfel de propagandă fără acordul propriilor părinţi? Cine dă dreptul şcolii să educe şi să pregătească o pepinieră din care se vor recruta viitorii duşmani ai valorilor naţionale, religioase, tradiţionale ale poporului nostru şi, după cum se vede, şi ale altor popoare?

                            

Acelaşi Consiliu se erijează în portavocea tuturor elevilor nemţeni şi, implicit, a părinţilor acestora, opinând, nici mai mult nici mai puţin, că „argumentele aduse în faţa elevilor duc spre îndoctrinare religioasă şi facilitează impunerea în spaţiul şcolar al punctului de vedere dogmatic al Bisericii Ortodoxe Române şi al organizaţiilor afiliate asupra orientării sexuale, homosexualităţii şi familiei”. Pentru informarea membrilor acestui consiliu, „punctul de vedere dogmatic…” despre care vorbesc în comunicat reprezintă de fapt viziunea statului român despre căsătorie şi este consemnată în Noul Cod Civil, la art. 258, alin (4), care defineşte clar expresia „soţi”: „În sensul prezentului cod, prin soţi se înţelege bărbatul şi femeia uniţi prin căsătorie”. La articolul următor, art. 259, NCC spune: „Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie. Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie”. Prin aceste prevederi, Codul Civil explicitează şi pune în aplicare norma constituţională prevăzută de articolul 48, alin 1, din Constituţie, care se referă la căsătoria dintre soţi. Aceste prevederi ale Codului Civil nu au fost contestate în instanţă până acum de nimeni, deoarece orice avocat le-ar spune posibililor contestatari că nu au nicio şansă de câştig, întrucât statul român consideră că soţii nu pot fi decât bărbatul şi femeia, lucru care nu se poate schimba, întrucât legislaţia europeană lasă la latitudinea statelor membre definirea căsătoriei, neimpunând concepţia de căsătorie homosexuală niciunuia dintre ele. Iniţiativa cetăţenească de modificare a Constituţiei nu face decât să întărească această definiţie, care corespunde şi definiţiei doctrinei juridice despre familie, şi să se asigure că propaganda asemănătoare celei pe care v-o aducem la cunoştinţă nu va reuşi să determine statul să ia decizii contrare doctrinei sale şi dorinţei cetăţenilor săi.

În calitatea sa de for consultativ al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Consiliul Naţional al Elevilor are rolul de a reprezenta elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi privat din România. În consecinţă, ca părinţi şi membri ai unor ONG-uri reprezentative pe plan local şi naţional, vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări:

 

 1. Care autoritate îşi asumă răspunderea pentru emiterea acestei adrese, care poartă semnătura unor eleve minore (Anamaria Holotă şi Georgiana Mihăilă). Părinţii acestor eleve au fost informaţi cu privire la emiterea adresei, solicitându-li-se acordul scris, aşa cum prevede legea?
 2. În text se arată că: „în şcoala românească nu există o dezbatere reală asupra a ceea ce înseamnă familia, orientarea sexuală şi homofobia, context în care această strângere de semnături, în sine ilegală, a degenerat un discurs instigator la ură şi hărţuire.” Pe ce se bazează aceste afirmaţii? Cine are interesul de a promova o nouă definiţie a familiei, care – aşa cum arată votul exprimat până acum de peste 1 milion de români, în cadrul referendumului privind modificarea Constituţiei – se doreşte a fi alcătuită, în continuare, din bărbat, femeie şi copii? Cum s-ar putea face „o dezbatere reală” de vreme ce argumentele aduse în favoarea campaniei de strângere de semnături au fost catalogate ca ilegale? Sau dezbatere reală înseamnă ascultarea exclusiv a punctului de vedere LGBT? Cu ce drept legal?
 3. Care este ilegalitatea pe care o sesizează CNE în ce priveşte campania de strângere de semnături, de vreme ce ea este o iniţiativă cetăţenească fără niciun caracter politic sau religios, fiind iniţiată de cetăţeni, nu de către Biserică sau de vreun partid politic? De când exercitarea unui drept constituţional este ilegal? În plus, această campanie se adresează numai tinerilor majori, care au dreptul să îşi exercite dreptul de iniţiativă, neîncălcând cu nimic dreptul părinţilor minorilor de a fi informaţi în privinţa aceasta.
 4. Cu ce acoperire legală s-a emis în unităţile şcolare un document care nu se supune reglementărilor legale privind emiterea actelor oficiale, neavând nici număr de înregistrare, nici ştampilă şi nici sediu, semnatarii fiind în acelaşi timp şi… emitenţi!?
 5. Constituţia României este Legea care reglementează toate sferele vieţii (social-politică, moral religioasă ori de altă natură), vizând pe toţi cetăţenii, fără a discrimina pe niciunul. Constituţia conferă şi drepturi, dar şi datorii, în acelaşi timp. Astfel, potrivit art. 29 din Constituţie, „părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.” Nu consideraţi că demersul Consiliului Judeţean al Elevilor încalcă dreptul constituţional al părinţilor de a asigura educaţia copiilor minori, potrivit propriilor principii, cu atât mai mult cu cât aceştia nu au fost informaţi în legătură cu acest demers? Nu consideraţi că prin acest act se promovează interesele şi drepturile unei minorităţi, ignorându-le pe cele ale majorităţii zdrobitoare? Cu ce drept se face CNE purtătorul de cuvânt al propagandei LGBT?
 6. Dacă strângerea de semnături privind modificarea Constituţiei este interpretată drept o activitate de natură „politică” sau cu tendinţe „dogmatiste”, cum se justifică acţiunile de propagandă homosexuală desfăşurate în şcolile din România, fără acordul şi informarea părinţilor, aşa cum sunt cele semnalate la Colegiul Naţional „George Coşbuc” din Bucureşti (unde există o platformă LGBT şi se organizează marşuri gay pe holurile liceului[7]) sau în alte licee din ţară unde s-au desfăşurat „cursuri” de educaţie (homo)sexuală, în cadrul programului „Sexul vs. Barza”[8]?
 7. Ce măsuri s-au luat la nivelul Ministerului Educaţiei, Inspectoratelor Şcolare Judeţene şi unităţilor de învăţământ, în urma zecilor de memorii trimise în ultimii ani de către ONG-urile din România în legătură cu activităţile de genul celor enumerate mai sus, la care se adaugă multe altele (amintim aici doar celebrarea anuală a macabrei sărbători occidentale a Halloweenului), activităţi finanţate de organizaţii mondiale de profil, având drept scop pervertirea copiilor, încă de la cele mai fragede vârste?
 8. Propaganda homosexuală, asaltul pornografiei prin intermediul tuturor canalelor media, inclusiv prin telefoanele mobile, nu deranjează instituţiile semnatare şi Consiliile Judeţene ale Elevilor, Inspectoratele Şcolare, Comitetele de părinţi şi alţi factori care răspund de moralitatea şi educaţia elevilor?

 

 

În final, vă amintim faptul că strângerea de semnături pentru referendumul naţional nu este o iniţiativă a Bisericii Ortodoxe, ci a societăţii civile, prin intermediul Coaliţiei pentru Familie. Aşadar, demersul nu poate fi catalogat drept propaganda politică sau religioasă, fiind o iniţiativă civică, la care elevii pot fi cooptaţi, chiar prin intermediul orelor de cultură civică.

 

Prin adresa trimisă unităţilor şcolare, Consiliul Şcolar al Elevilor se alătură, în fapt, organizaţiilor care susţin propaganda LGBT, opunându-se dreptului cetăţenilor majori din şcoli de a participa la un referendum pe o temă constituţională. Considerăm că textul pe care l-aţi girat cu propria semnătură este defăimător la adresa majorităţii românilor, care se declară împotriva căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex, bazându-se pe informaţii false şi tendenţioase şi sfidând bunul-simţ şi morala creştină a poporului român.

 

În consecinţă, în numele părinţilor pe care îi reprezentăm, ne rezervăm dreptul de a acţiona în instanţă instituţiile pe care le reprezentaţi, în cazul în care nu veţi reveni cu o dezminţire publică asupra adresei înaintată şcolilor nemţene.

 

Notă: Anexăm, la prezenta, o copie a adresei emise de ISJ Neamţ unităţilor de învăţământ din judeţ.

 

 

Semnatari:

 1. Asociaţia Valea Muntelui Bicaz

 2. Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro-Vita din România

 3. Asociaţia Pro-Vita Sibiu

 4. Asociaţia Creştin Ortodoxă Mama Olga

 5. Asociaţia Prietenii Sf. Efrem cel Nou din Sf. Gheorghe, judeţul Covasna

 6. Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni Constanţa

 7. Asociaţia Filantropică Medical Creştină “Christiana”, filiala Cluj

 8. Asociaţia Bucovina Profundă Suceava

 9. Asociaţia ProVita Bucovina Suceava

 10. Asociaţia Pentru Libertatea Românilor

 11. Asociaţia Pro-Vita Craiova

 12. Fundaţia Pro Filiis Piteşti

 13. Asociaţia Pro-Vita Sf. Brâncoveanu Piteşti

 14. Asociaţia Pro-Vita Galaţi

 

 

 

 

 NOTE:

[1] http://www.romanialibera.ro/societate/educatie/campanie-de-strangere-de-semnaturi-in-scoli–pentru-sustinerea-casatoriei-intre-femei-si-barbati–404593

[2] http://consiliulelevilor.org/resurse/Strategia-si-calendarul-alegerilor-Consiliul-National-al-Elevilor-ghidul-CNE.pdf.

[3] http://ongen.ro/.

[4] http://wedu.ro/stiri/65020814/egalitatea-de-gen-in-discutie-pentru-liceeni-prin-filmul-mustang.

[5] http://consiliulelevilor.org/resurse/Strategia-si-calendarul-alegerilor-Consiliul-National-al-Elevilor-ghidul-CNE.pdf.

[6]http://isjiasi.ro/documente/specialitati/educativ/CNE/REG.CONSILIUL%20ELEVILOR%20OFICIAL.pdf.

[7] http://www.culturavietii.ro/2013/03/18/apel-la-boicot-colegiul-bilingv-george-cosbuc-bucuresti-propaganda-homosexuala-scoala-romania/

[8]http://www.culturavietii.ro/2013/05/10/educatie-sexuala-sexualizare-pervertire-copiilor-sexul-vs-barza-castitate/

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: