Bucovina Profundă

15 mai 2015

Vaccinurile nu pot fi obligatorii. FEDERAŢIA ORTODOXĂ PRO VITA către Ministrul Sănatăţii: SCRISOARE DESCHISĂ referitoare la proiectul de lege în privinţa impunerii obligativităţii vaccinărilor.

Filed under: antivaccin,atitudine,bioetica,obligativitate,pro-vita — Mircea Puşcaşu @ 17:14

FEDERAŢIA ORTODOXĂ PRO VITA către Ministrul Sănatăţiilaw

SCRISOARE DESCHISĂ

referitoare la proiectul de lege în privinţa impunerii obligativităţii vaccinărilor

DOMNULE MINISTRU,

FEDERAŢIA ORGANIZAŢIILOR ORTODOXE PRO VITA DIN ROMÂNIA, reprezentată legal prin Preşedinte, vă înaintăm prezenta SCRISOARE DESCHISĂ:

FEDERAŢIA ORGANIZAŢIILOR ORTODOXE PRO VITA DIN ROMÂNIA este infiinţată în temeiul OG nr. 26/2000 şi potrivit art. 2 din acest act normativ, promovarea valorilor civice şi urmărirea realizării interesului sunt garantate pentru orice entitate ce funcţionează în temeiul acestei legi. În acest context, potrivit art. 6 din Statutul Federaţiei (fila 15) afirmarea valorilor vieţii persoanei umane şi a vocaţiei parentale reprezintă parte din obiectul de activitate al subscrisei. În acelaşi sens, potrivit art. 11 din Carta Federaţiei (fila 20) “principala responsabilitate faţă de viaţă şi calitatea vieţii revine părinţilor”, acesta fiind unul din cele 15 principii pentru care militeaza Federaţia. Cu alte cuvinte se observă ca pentru Federaţie, valorile vieţii persoanei umane şi responsabilitatea parentală reprezintă doua elemente esenţiale şi sunt valori promovate şi interese ridicate la rang de principiu.

În acest context, referitor la proiectul de lege la care s-a anunţat ca se lucrează, vă solicităm să aveţi în vedere urmatoarele aspecte de legalitate:

Potrivit disp art. 13 din Legea nr. 46/2003 pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa.

Este evident că in conţinutul noţiunii de responsabilitate a părinţilor intră şi acest drept prevăzut de art. 13 din Legea nr. 46/2003. În mod logic un părinte nu-şi poate asuma responsabilitatea decât numai în măsura în care este informat asupra aspectului cu privire la care urmează să-şi asume responsabilitatea. În mod corelativ tocmai din această informare decurge şi dreptul de a refuza intervenţia medicală.

A nu recunoaşte acest drept – ca şi element esenţial al responsabilităţii părinţilor – înseamnă a anihila responsabilitatea părinţilor prin forţa coercitivă a statului.

Potrivit art. 67 din Noul Cod Civil (NCC) nicio persoană nu poate fi supusă experienţelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenţii în scop terapeutic ori în scop de cercetare ştiinţifică decât în cazurile şi în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege.

Or legea nu prevede obligativitatea efectuării acestor intervenţii medicale care sunt vaccinurile, ci dimpotrivă prevede dreptul de a accepta sau refuza o intervenţie medicală (art 13 din Legea 46/2003).
DOMNULE MINISTRU, orice încercare de redactare a unei norme contrare, este făcută doar cu:

A. Încălcarea principiului inviolabilităţii libertăţii persoanei reglementat de art. 23 alin. 1 din Constituţia României prin faptul că simplul act al vaccinării constituie o contrângere a voinţei persoanei copilului, având în vedere că actul normativ incriminat reglementează posibilitatea efectuării vaccinului fără acordul prealabil al părinţilor.

IN LIPSA ACESTUI ACORD AL PĂRINŢILOR, EFECTUAREA INTERVENŢIEI MEDICALE ASUPRA COPILULUI ECHIVALEAZĂ CU ÎNCĂLCAREA PRINCIPIULUI ENUNŢAT (particularizat şi in art 64 NCC unde de asemenea se statuează aceeaşi condiţionare de o obligativitate legală care nu există).

B. Încalcarea dreptului constituţional la viaţă şi dreptul integritate fizică şi psihică a persoanei consacrate de art. 22 alin. 1 din Constituţia României prin faptul că actul vaccinării reprezintă un act medical preventiv, facultativ, fără să existe o garanţie suficientă şi rezonabilă împotriva riscurilor sau reacţiilor adverse ale acestuia, existând posibilitatea reală pentru persoana căreia i se administrează să i se pună în pericol viaţa, sănătatea şi integritatea fizică sau psihică.

Nu s-ar pune problema acestei încălcări dacă nu ar exista LIPSA TOTALĂ A UNEI GARANŢII SUFICIENTE ŞI REZONABILE ÎMPOTRIVA RISCURILOR.

Din toate cazurile dramatice apărute în presă urmare aplicarii unor vaccinuri si chiar din cuprinsul oricărui prospect de vaccin, rezultă că nu există nici o garanţie împotriva riscurilor sau reacţiilor adverse ale unui vaccin.  Aceste riscuri şi reacţii adverse pun in pericol viaţa, sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copilului.

C. Încalcarea principiului constituţional al dreptului persoanei umane de a dispune de ea însăşi, principiu prevăzut de art. 26 alin. 2 din Constituţia României deoarece actul vaccinării constituie o ingerinţă nelegală în viaţa intimă şi privată a copilului şi în familia acestuia ÎN MĂSURA ÎN CARE NU EXISTĂ UN ACORD PREALABIL EFECTUĂRII ACESTUIA .

D. Prin constrângerea efectuării unui vaccin se aduce atingere şi dreptului reglementat constituţional al libertăţii conştiinţei consacrat de art. 29 din Constituţia României, fiind obligatoriu să se reglementeze în conţinutul oricarui proiect legislativ dreptul părinţilor de a refuza administrarea vaccinului din motive religioase sau de conştiinţă (dreptul la obiecţiune de conştiinţă).

E. Prin reglementarea efectuării vaccinurilor în mod obligatoriu s-ar aduce o atingere gravă şi dreptului la ocrotirea sănătăţii şi a dreptului special de protecţie a copiilor şi tinerilor, drepturi consacrate de art. 34 şi art. 49 din Constituţia României, prin faptul că nu se prezintă o garanţie suficientă şi rezonabilă de statul român că prin administrarea unui anumit tip de vaccin unui subiect uman nu i se pune în pericol acestuia viaţa sau integritatea fizică sau psihică.

Din aceasta perspectivă există două probleme esenţiale legate de administrarea unui vaccin:
1. administrarea lui nu garantează necontactarea bolii respective – a se vedea in acest sens şi explicaţiile oferite de sistemul medical după fiecare dramă produsă urmare unui vaccin (de ex. cazul fetitei decedate in judetul Suceava [1] in anul 2012 sau al sugarului paralizat in Slatina [2] in anul 2011);
2. riscurile si reactile adverse pe care le presupune sunt menţionate in chiar prospectul vaccinului dar şi in nenumărate studii medicale de specialitate devenite publice odată cu mediatizarea cazurilor frecvente de producere a reacţiilor adverse şi a riscurilor menţionate;

F.  Printr-un asemenea act normativ s-ar aduce o atingere gravă şi prevederilor constituţionale prevăzute de art. 53 alin. 1 şi 2 din Constituţia României care reglementează cazurile excepţionale când se permite ca exerciţiul unor drepturi sau libertăţi să fie restrâns.

Obligativitatea efectuării vaccinurilor nu se impune pentru cazurile enumerate expres de Constituţie, şi anume: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; pevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru destul de grav. Recurenţa epidemiilor în cadrul populaţiilor vaccinate arată clar eficienţa nesigură a imunizării prin vaccinare în masă şi importanţa discutabilă în consolidarea sănătăţii publice  (e.g.  Actuala epidemie de TBC din România se petrece într-o populaţie vaccinată cu BCG in proporţie de 95%).

G. Obligativitatea unui act medical (vaccin) prevăzut intr-o lege este in contradicţie cu reglementările internaţionale privind atât etica şi cercetarea medicală, cât şi profesia de medic in general, reglementări legate de drepturile pacienţilor, consimţământul informat şi obligaţiile autorităţilor medicale.

S-ar încălca astfel Declaraţia de la Helsinki (Art. 3-10, 16-18, 25-32 ), Codul Nuremberg (Punctele 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10), Raportul Belmont (Cap. 2, 3, 4, 6), Declaraţia de la Geneva.

H.  Existenţa efectelor adverse grave ale vaccinurilor (întregi clase noi de patologie certificate de studii publicate în literatura de specialitate sau chiar de producătorii de vaccinuri, în prospectul oficial) împiedică posibilitatea stipulării într-o lege a obligativităţii acestora.

Deontologia medicală şi jurisprudenţa internaţională nu admit ca rezonabilă nici măcar recomandarea unor acte medicale a căror beneficii sunt inferioare riscurilor, cu atât mai puţin obligativitatea unor proceduri dovedite drept potenţial periculoase şi controversate în ce priveşte eficienţa.

Astfel, in literatura ştiinţifică medicală se menţionează faptul că vaccinurile pot provoca: boli autoimune [3],[4],[5], boli neurologice [6], autism [7] , encefalită [8], diabet(tip I) [9], sindromul morţii subite a sugarului [10] şi alte afecţiuni grave [11].

Aceste afecţiuni postvaccinale au fost certificate şi de instanţe judecătoreşti sau medicale, iar producătorii responsabili puşi să platească despăgubiri victimelor [12], in jur de un milion de dolari pe caz [13].

I.  Printr-un asemenea act normativ s-ar aduce atingere Art. 2, Art. 3 şi Art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la respectarea libertăţilor şi drepturilor omului, protecţia specială a drepturilor copilului.

Cu încrederea că veţi avea în vedere aspectele mai sus argumentate , vă asigurăm, DOMNULE MINISTRU, de întreaga noastă stimă,

FEDERAŢIA ORGANIZAŢIILOR ORTODOXE PRO VITA DIN ROMÂNIA

Note:

[1] http://www.informatiata.ro/stire/Fetita-de-11-ani-moarta-de-rujeola-chiar-daca-a-fost-vaccinata-alti-22-de-copii-sunt-suspecti-de-boala-VIDEO/3256
[2] http://www.evz.ro/un-copil-de-un-an-si-patru-luni-paralizat-in-urma-unui-vaccin-949273.html
[3] Yehuda Shoenfeld, Nancy Agmon-Levin -„ Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants”, Journal of Autoimmunity, 2010;3:1-5
[4] Agmon-Levin N, Paz Z, Israeli E, Shoenfeld Y. -„Vaccines and autoimmunity”, Nat. Rev. Rheumatol., 2009;5(11):648-52
[5] Adam Austin, Angela Tincani, Shaye Kivity-“Transverse myelitis activation Post-H1N1 immunization: a case of adjuvant induction?”, Israel Medical Association Journal,vol.17, febr.2015
[6] Grose C, Spigland I.-“Guillain-Barré syndrome following administration of live measles vaccine”- American Journal of Medicine, 1976 Mar;60(3):441-3
[7] Young HA, Geier DA, Geier MR. -“Thimerosal exposure in infants and neurodevelopmental disorders” – Journal of Neurological Sciences, jurnalul oficial al World Federation of Neurology, afiliat OMS, 2008
[8] Avinoam Shuper – “Suspected measles-mumps-rubella vaccine-related encephalitis”- Scandinavian Journal of Infectious Diseases, sept.2010
[9] Harris Coulter, Ph.D.- “Childhood Vaccinations and Juvenile-Onset (Type-1) Diabetes” , 2005
[10] Prospectul oficial al vaccinului DTP produs de Tripedia, la pagina 11, la sectiunea Reactii adverse: http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM101580.pdf
[11] e. g. prospectul vaccinului Priorix produs de GSK, sectiunea despre reactii adverse: http://gsk.ro/Produsele-noastre/Vaccinuri/232/Priorix.aspx
[12] Vaccine Court Awards Millions to Two Children With Autism: http://www.huffingtonpost.com/david-kirby/post2468343_b_2468343.html
[13] Copii care au dezvoltat autism, în urma vaccinărilor de rutină: http://www.financiarul.ro/2013/02/01/copii-care-au-dezvoltat-autism-in-urma-vaccinarilor-de-rutina/

Articole conexe:

27 comentarii »

 1. Reblogged this on JURNAL DE COMUNIUNE "Scrisul este o consecinta" – Exupery and commented:
  Sutin dreptul meu de a alege pentru mine si copilul meu! Copilul meu este alergic in urma vaccinarii repetate cu Infanrix, cu toate ca pediatra a observat placardul atopic de pe picior. Daca alegeti sa va vaccinati, este o alegere a voastra si o respect! Sa ma obligati sa accept vaccinarea mea sau a copilului meu, asta nu, chiar daca ar fi sa parasesc aceasta tara. A bon entendeur, salut!

  Apreciază

  Comentariu de Mady — 15 mai 2015 @ 18:59 | Răspunde

 2. Chiar daca personal nu cred ca ar fi sarit ei direct la obligativitatea vaccinarii, aceasta scrisoare deschisa este o initiativa laudabila! Multumim!

  Apreciază

  Comentariu de Feli — 15 mai 2015 @ 19:14 | Răspunde

 3. […]    Iata ce putem citi la Vaccinurile nu pot fi obligatorii. FEDERAŢIA ORTODOXĂ PRO VITA către Ministrul Sănatăţii: SCRI…: […]

  Apreciază

  Pingback de SCRISOARE DESCHISA: Vaccinurile nu pot fi obligatorii | Saccsiv - Weblog — 16 mai 2015 @ 00:30 | Răspunde

 4. Reblogged this on hyper blog and commented:
  Vaccinurile nu pot fi obligatorii!

  Apreciază

  Comentariu de hypercube21 — 16 mai 2015 @ 06:30 | Răspunde

 5. In cazul exceptional al implementarii unei legi inumane /neconstitutonale/nedemocratice vor fi necesare demersuri la curtea europena a drepturilor omului ,Daca niste functionari vremelnici transforma populatia in masa de manevra si apara interesele obscure ale diferitelor grupuri direct interesate , singura optiune va ramane emigrarea intr-o alta tara

  Apreciază

  Comentariu de stef — 16 mai 2015 @ 14:55 | Răspunde

 6. Daca s-a facut public in mass-media video si audio reclama acestei legi, ar trebui ca si aceasta luare de pozitie rezonabila sa se dea la TV nationala. Multumim! Oricum, am semnat la scoala sa nu se faca vaccin copiilor mei in conditiile in care 3 clase de elevi erau bolnavi de rujeola mai mult de jumatate dupa ce in urma cu un an facusera toti vaccinul ROR.

  Apreciază

  Comentariu de iustin33 — 16 mai 2015 @ 16:20 | Răspunde

 7. […] Vaccinurile nu pot fi obligatorii. FEDERAŢIA ORTODOXĂ PRO VITA către Ministrul Sănatăţii: SCRI… […]

  Apreciază

  Pingback de Au inceput să recunoască: VACCINURILE PROVOACĂ AUTISM. Primele despăgubiri | Bucovina Profundă — 16 mai 2015 @ 16:34 | Răspunde

 8. „Credinta” in vaccinare este parte a noii religii = STIINTA, devenita o mixtura intre stiinta si minciuna, pseudo0stiinta.
  Statul – concept ne-viu „insufletit” de oameni – entitati vii nu poate impune, oamenii forteaza si abuzeaza ascunzandu-se sub scutul impotent al conceptului.
  Pentru a-si asigura conditia de beneficiar bine platit „acoperit” de masca de „lucrator pentru Stat” – fictiune cae deruteaza…, OMUL isi ia „masuri de siguranta” pentru castigurile viitoare, respectiv
  – sa creeze sursa de venit bugetar – taxe pe vanzarea de produse (vaccinuri)
  – sa creeze curent binevoitor de mentinere „la putere” prin falsa imagine si mincinoasa sugestionare a publicului precum ca vaccinarea este benefica
  – sa inventeze, sa isi „faca” de treaba – toata „problematica” … TREBUIE gestionata/administrata, nu-i asa.. de cineva?… intr-un cadru legalizat construit de catre cineva care isi face si el astfel de treaba…
  – sa reduca presupusele cheltuieli viitoare cu repararea „sanatatii” – desi statisticile contrazic, omul de la Stat afirma ca se VOR REDUCE cheltuielile sanitare prin prea-putina imbolnavire ulterioara… ce mai conteaza cayiva morti si cativa nenorociti pe viata cand ceilalti – se presupune – nu se vor imbolnavi!?!!
  –––––
  Ce are in cap cineva care „este la putere” crezand ca poate impinge un tert sa violeze practic o fiinta umana fara sa i se intoarca in mod propriu „rasplata”.
  Pe vremuri, daca nu era vanat pentru a fi pus la plata prin supliciu fizic, chiar omorare acest tip de instigator, practic un criminal in libertate nu reusea sa ajunga in functii publice ori sa fie „ales” – exista nu doar o randuiala sociala dar si reactia hotarata din partea celor insetati de dreptate, cu deosebire cand „funia ajungea la os”.
  … e-adevarat, pe-atunci nu se pierdeau mintile si energia pe ‘net cu feisbuc ori manelist tele-novelistic…

  Apreciază

  Comentariu de gheorghe — 17 mai 2015 @ 09:37 | Răspunde

 9. Off topic:
  Un frumos documentar rusesc despre Cuviosul Gavriil Georgianul, cel nebun pentru Hristos (canonizat in 2012):

  Apreciază

  Comentariu de evtodiev — 18 mai 2015 @ 17:33 | Răspunde

 10. Trebuie să reacţionăm,astfel copiii nu numai că vor fi vaccinaţi obligatoriu,dar or să fie supuşi obligatotiu experimentelor stiinţifice.

  Apreciază

  Comentariu de nae — 8 iunie 2015 @ 14:36 | Răspunde

 11. Se pare ca aceasta scrisoare deschisa, atat de bine si argumentat ticluita, nu a avut reactia scontata. Tocmai s-a dat la stiri ca din toamna copiii nevaccinati nu vor mai fi primiti in scoli…

  Ce-i de facut, fratilor?

  Apreciază

  Comentariu de Tania — 22 iunie 2015 @ 16:34 | Răspunde

 12. […] Vaccinurile nu pot fi obligatorii. FEDERAŢIA ORTODOXĂ PRO VITA către Ministrul Sănatăţii: SCRI… […]

  Apreciază

  Pingback de Vaccinare cu de-a sila | Bucovina Profundă — 2 iulie 2015 @ 19:51 | Răspunde

 13. Ciudate aceste legi. Obligarea pune multe semne de intrebare referitoare la ele…

  Apreciază

  Comentariu de blueyes022001 — 1 octombrie 2015 @ 05:27 | Răspunde

 14. […] prin forţa coercitivă a statului”, se arată în scrisoarea deschisă, citată de site-ul Bucovinaprofundă. De asemenea, Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro Vita din România atrage atenţia asupra […]

  Apreciază

  Pingback de REACȚII NORMALE! Proiectul privind vaccinurile obligatorii la copii încalcă responsabilitatea părinţilor sub impulsul și influența Statului! | Criteriul National — 1 octombrie 2015 @ 18:20 | Răspunde

 15. Sa vedem partea buna a lucrurilor: oamenii afla astfel au fost mintiti, ca pana acum nu au fost obligatorii.

  Pe de alta parte scandalul din media e crunt, totul manipuleaza frica, nu vazui inca niciun articol in care sa demonstreze rational, stiintific, cu articole facute de terte parti. Mi se pare ingrozitor, cand tocmai Organizatia mondiala a sanatatii recunoaste ca vaccinurile cauzeaza boli : In Ukraine, 2 cases of circulating vaccine-derived poliovirus http://www.who.int/csr/don/01-september-2015-polio/en/
  Presa romaneasca depinde de publicitate. Daca ar spune ceva contrar, ar fi amenintate (tot frica!!! ) fix de firmele de farmaceutice ca le taie contractele de publicitate (adica falimentul).
  Atrag atentia unui singur lucru care lipseste din media si anume oamenii implicati direct in asta: doctorii rationali, doctorii cu argmente, doctorii din spitalele de tuberculoza, doctorii care trateaza tuberculoza ganglionara la Budimex la nou nascutii vaccinati, laborantii care vad teste de anticorpi fara anticorpi la persoane vaccinate.

  Cel mai zdravan argument ce il gasesc: rubeola. Desi de 3 ani scade continuu rata de vaccinare in romania, rata de imbolnaviri scade si ea: http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tsincidencerubella.html (anul trecut au fost raportate 30 de imbolnaviri).

  Diferenta insa o face nu vaccinul ci calitatea vietii, cat de calma si senina e mama, dar si atmosfera de acasa …

  Apreciază

  Comentariu de arakelian — 2 octombrie 2015 @ 11:37 | Răspunde

  • Cineva din Arad care cunoaște un pediatru care sa ne accepte deciziile.
   E cineva care nu si-a vaccinat copilul în maternitate?
   Avem nevoie de sfaturi

   Apreciază

   Comentariu de Adi — 7 ianuarie 2017 @ 22:11 | Răspunde

 16. […] şi legi care nu permit vaccinarea forţată. Amintim ca aceasta este a doua scrisoare , prima  AICI […]

  Apreciază

  Pingback de Vaccinarea şi ruleta rusească NU pot fi obligatorii ! | ruana — 30 mai 2016 @ 12:11 | Răspunde

 17. […] Vaccinurile nu pot fi obligatorii. FEDERAŢIA ORTODOXĂ PRO VITA către Ministrul Sănatăţii: SCRI… […]

  Apreciază

  Pingback de 237 de COPII au MURIT in 3 zile după VACCINUL pentavalent | Bucovina Profundă — 18 noiembrie 2016 @ 22:57 | Răspunde

 18. […] Vaccinurile nu pot fi obligatorii. FEDERAŢIA ORTODOXĂ PRO VITA către Ministrul Sănatăţii: SCRI… […]

  Apreciază

  Pingback de (Fărăde)legea vaccinării sau despre statul care își tratează cetățenii ca pe niște vite | Bucovina Profundă — 13 aprilie 2017 @ 00:18 | Răspunde

 19. […] mai 2015 – Vaccinurile nu pot fi obligatorii. FEDERAŢIA ORTODOXĂ PRO VITA către Ministrul Sănatăţii: SCRI… […]

  Apreciază

  Pingback de Pentru Libertate și împotriva obligativității | Bucovina Profundă — 2 martie 2021 @ 13:47 | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: