Bucovina Profundă

18 martie 2015

Lupta ateilor din România împotriva Ortodoxiei – Comunicat de presă al Școlii Brâncovenești

Filed under: Uncategorized — Mircea Puşcaşu @ 23:51

Lupta ateilor din România împotriva Ortodoxiei

Comunicat de presă al Școlii Brâncovenești

La Sesiunea de comunicări a Academiei Române dedicată împlinirii a  300 de ani de la moartea lui Constantin Brâncoveanu; joi 26 iunie 2014, Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a afirmat că „…Mai presus de toate realizările sale remarcabile în plan politic, cultural, educaţional şi social,  Sfântul Constantin Brâncoveanu ilustrează condiţia martirului creştin, care-şi asumă vocaţia de a-L mărturisi pe Hristos cu preţul vieţii sale  şi a propriilor săi fii.1

Înregistrarea video postată de domnul Alexandru Toma Pătraşcu pe pagina personala de facebook reprezintă un joc de rol realizat în şcoala noastră cu scopul însuşirii cunoştinţelor de natură istorică şi religioasă referitoare la martiriul Sfinţilor Brâncoveni.

Este cunoscut faptul că, la nivelul claselor I-IV, în structura metodelor active îşi găsesc cu maximă eficienţă locul, jocurile didactice, constituind o punte de legătură între joc şi activitatea specifică şcolii, învăţarea. 2

În cadrul jocurilor de rol copilul reproduce fictiv o situatie reala (personaje, fenomene, functii, relatii) într-un scenariu prestabilit. Beneficiile pe care aceste activitaţi le au în dezvoltarea lui sunt nenumărate, dezvoltând abilităţi importante şi ajutându-l să înţeleagă o mulţime de concepte şi idei pe care altfel cu greu şi le-ar putea explica. 3

În Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor Publicată în Monitorul oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007, în Capitolul I, Art. 3. – (1) este prevăzut faptul că „Părinţii sau tutorii au dreptul exclusiv de a opta pentru educaţia religioasă a copiilor minori, conform propriilor convingeri.”.4

Menţionăm faptul că activitatea didactică s-a realizat cu acordul şi în prezenţa părinţilor.

În ceea ce priveşte aspectul dramatic al conţinutului, trebuie avut în vedere faptul că elevii noştri sunt obişnuiţi cu citirile zilnice din Proloage (Vieţile Sfinţilor), în care vieţile Sfinţilor Mucenici ocupă un loc important.

Conducerea Şcolii

„Sfinţii Martiri Brâncoveni”,

15 . 03. 2015 – Duminica Sfintei Cruci

1 http://patriarhia.ro/anul-comemorativ-al-sfinilor-martiri-brancoveni-in-patriarhia-romana-7355.html

2 http://www.academia.edu/6611656/Jocul_didactic_si_rolul_lui_formativ

3 http://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/joc-si-jucarii/Jocurile-de-rol-la-copii-Beneficii-si-idei-de-jocuri-de-rol-a12019.html

4 http://patriarhia.ro/legea-nr-489-2006-privind-libertatea-religioasa-si-regimul-general-al-cultelor-539.html

Atacurile la adresa Bisericii Ortodoxe din România din ultimele săptămâni, îndreptate în special împotriva orei de religie, au luat și alte forme. Faptul că demersul ”la intimidare” a unui activist ”umanist”, apostat de la creștinism, a fost luat în serios și s-a ajuns ca CCR să adopte o decizie evident neconstituțională (nu s-a putut invoca nici un paragraf din Constituție în susținerea ei) și nedemocratică (pentru că impune majorității să facă ceea ce ar trebui să facă minoritatea) a dat semnalul altor activiști, tot străini de dreapta credință, să lovească din nou. ASUR-ul e o organizație care susține energic, pe față, atrocități precum uciderea copiilor prin avort, predarea ca certitudine științifică a teoriei evoluționiste a lui Darwin, obligația ca manifestări ”împotriva firii” să fie impuse ca firești ș.a.m.d.

Un membru fondator și vicepreședinte al ASUR a pornit zilele trecute o campanie de denigrare a uneia dintre puținele Scoli private ortodoxe din România, fondată de una dintre cele mai truditoare Fundații din spațiul românesc: Fundaţia Sfinții Martiri Brâncoveni din Constanța, înființată în anul 2005 cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Tomisului şi Dobrogei ca o unitate de învăţământ cu specific creştin–ortodox, bucurându-se încă de la constituire de ocrotirea duhovnicească a Părintelui Arhimandrit Arsenie Papacioc de la Mânăstirea Sf. Maria – Techirghiol, plecat relativ recent la cele veșnice. (http://www.scoalabrancoveneasca.ro)

Piesa de teatru incriminată de atacatori, ilustrând pătimirea Sfinților Brâncoveni (filmare integrală aici https://www.youtube.com/watch?v=KxfvnwBtXus), este o punere în scenă din iunie 2014, cu fidelitate, a martiriului din 15 august 1714 așa cum este descris, între alții, și de un martor al execuției

de la Constantinopol, călătorul francez Aubry De La Motraye, aflat în slujba regelui Carol al XII-lea al Suediei, care relatează: „Gâdele i-a pus pe toţi să stea în genunchi la o oarecare depărtare unul de altul şi să-şi scoată căciulile de pe cap. Şi după ce le-a îngăduit să facă o scurtă rugăciune, a tăiat mai întâi dintr-o singură lovitură de sabie, capul clucerului, (…) şi apoi al fiului mai mare. Dar când ridică sabia ca să taie capul celui mai tânar, în vârstă de 16 ani, acesta, cuprins de frică, ceru să i se cruţe viaţa, primind în schimb să se facă musulman; atunci, tatăl său, dojenindu-l şi îndemnându-l mai bine să moară de o mie de ori dacă s-ar putea, decât să se lepede de Iisus Hristos, numai pentru a trăi câţiva ani mai mulţi pe pământ, acesta (Matei) spuse gâdelui: Vreau să mor creştin, loveşte!; şi îndată gâdele îi reteză capul, ca şi celorlalţi. În sfârşit, îl decapită şi pe tată.” (ACADEMIA ROMÂNĂ, Călători străini despre ţările române, VIII, Bucureşti, 1983, pp. 527-528 apud Martiriul Sfinţilor Bâncoveni, ed. Sophia, 2014, p. 263.)

Îngrijorător este modul foarte tendențios în care majoritatea celor din mass media care au preluat știrea prezintă lucrurile, acordând credit unui plăsmuitor de false probleme. Pare incredibilă dedublarea unor organisme de presă care produc și difuzează scene de mare violență când își permit să acuze un joc educativ. Și, totuși, se poate…

În ziua în care s-a postat mesajul de atac, Duminica Sfintei Cruci, la Dumnezeiasca Liturghie, în bisericile ortodoxe din întreaga lume s-au citit cuvintele Mântuitorului Hristos: ”Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinţii îngeri.” (Marcu 8, 34-38)

Brâncoveanu, ca un adevărat următor al lui Hristos, le spune fiilor săi în fața iminentei morți: „Fii mei, fiii mei! Iată toate avuţiile şi orice alta am pierdut. Să nu ne pierdem încă și sufletele. Staţi tari, bărbăteşte, dragii mei, şi nu băgaţi seamă la moarte. Priviţi la Hristos, Mântuitorul nostru, câte au răbdat pentru noi şi cu ce moarte de ocară au murit! Credeţi tare în aceasta şi nu vă mişcaţi din credinţa pravoslavnică pentru viaţa şi lumea aceasta! Aduceţi-vă aminte de Sfântul Pavel, ce zice: că nici sabie, nici îmbulzeală, nici moarte, nici alta orice nu-L va despărţi de Hristos; că nu sunt vrednice muncile şi nevoile acestea de aici spre mărirea ceea ce o va da Hristos. Acuma dară, o dulcii mei fii, cu sângele nostru să spălăm păcatele noastre”. (I. LUPAȘ, Mucenicia Brâncovenilor, în „Studii Teologice. Conferințe și comunicări istorice”, vol III, Sibiu, 1941. p. 12.)

Totuși, nu putem să nu vedem și împlinirea grabnic în istorie a cuvintelor profetice ale Sfântului Constantin, consemnate în Cronica lui Del Chiaro, medicul personal al domnitorului. Acesta i-a spus vărului Ștefan Cantacuzino, impus chiar în locul domnitorului său pe tron: „E mai bine că domnia ţi-a fost dată ţie decât altuia, unui străin. Dacă aceste nenorociri sunt de la Dumnezeu pentru păcatele mele, facă-se voia Lui! Dacă sunt însă fructul răutăţii omeneşti, pentru pieirea mea, Dumnezeu să ierte pe duşmanii mei, dar păzească-se de mâna teribilă şi răzbunătoare a judecăţii divine”. (Martiriul Sfinţilor Bâncoveni, ed. Sophia, 2014, p. 247.)

”Și, deoarece am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu iarăși la acest Sfânt și Mare Post folositor sufletului, ne-am rugat de Dumnezeu Sfântul, nu numai să Te ție sănătos și cu iubire de Dânsul, ci să te și învrednicească a serba și aducătorul de lumină praznic, ce este să vie, al Învierii din morți a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, voios și asemenea cu Patriarhii, împreună cu tot soborul din jurul Tău.

Să avem și de acum înainte scrisoarea-Ți cinstită, ca să ne bucurăm de sănătatea Ta și de părinteștile-Ți rugăciuni, care să și fie cu noi în toată viața.

Al Fericirii Tale fiu sufletesc și cu totul la poruncă,

Io Constantin Basarab Voievod” (datată 15 februarie 1713)

Considerăm că o citire atentă a textului ce urmează, un adevărat manifest al Fundației Sfinții Martiri Brâncoveni, Constanta, explică mai degrabă ce îi deranjează pe atacatori: (http://www.crestinortodox.ro/religie/fundatia-sfintii-martiri-brancoveni-69487.html)

”Să stăm bine! Să stăm cu frică! Să luăm aminte!”

7 comentarii »

 1. Așa este. Masoneria atacă acum cu disperare pe mai multe planuri…

  OFF TOPIC

  De fapt crucea lui Baphomet este o cruce anticreștină și satanică chiar prin înfățișare, barând cu două brațe brațul orizontal al Sfintei Cruci, voind s-o anuleze… Nu cred că este o greșeală dacă o numim CRUCEA DIAVOLULUI. Am văzut cât de importantă este dacă este purtată la gât de Maeștri masoni. Prin mesajul simbolic este asemenea crucii întoarse folosite de Papă sub falsul pretext că este crucea Sf. Apostol Petru, care a fost răstignit din smerenie cu capul în jos. Iar prin înfățișare este destul de asemănătoare cu crucea papală, care are două brațe adăugate deasupra brațului orizontal.

  Altă întrebare: ce caută și CRUCEA PAPALĂ pe turlele unor biserici ortodoxe? Caz concret: biserica Sf. Vineri din Pitești, restaurată chiar acum cu fonduri europene (contribuția Guvernului României fiind mult mai mică)… Pregătim terenul pentru venirea lui antihrist?!…

  Să nu uităm că în anul 2007, la împlinirea a 700 de ani de la arderea pe rug a unor templieri francezi, Papa Ioan Paul al II-lea i-a absolvit de orice vină pe Cavalerii Templieri (masoni), doar pe baza unui act descoperit ,,întâmplător” de profesoara Frale în arhiva Vaticanului… Dar Ordinul Cavalerilor Templieri există în multe țări și astăzi, fiind format din masoni de grad înalt (peste 32) din gruparea ILLUMINATI…

  Credem că există o opoziție în rândul catolicilor împotriva ocultei mondiale dar aceasta este tot mai mică și pur formală… Așa se explică unele inovații mai recente la catolici și de ce Papa Francisc (provenit din puternic Ordin masonic al Iezuiților) militează acum pentru Noua Ordine Mondială și acordarea unor drepturi sporite minorităților sexuale…

  Apreciază

  Comentariu de Radu Iacoboaie — 19 martie 2015 @ 08:25 | Răspunde

 2. Slugile satanei, sa faca ce vor cu copiii lor nu cu ai nostri. Ar trebui sa fie anatemizati, toti acesti satanisti, care lupta impotriva Bisericii si impotriva familiei si traditiei crestine, prin mas merdia, si toti care voteaza legi anti crestine…LUPTA ESTE PE VIATA SI PE MOARTE fratilor -vremurile rele sunt…,,Sa Invieze Dumnezeu, si sa se risipeasca vrajmasii Lui…”

  Apreciază

  Comentariu de nona — 19 martie 2015 @ 22:07 | Răspunde

 3. ADĂUGIRE LA ARTICOLUL DESPRE CRUCEA LUI BAPHOMET ȘI TEMPLIERI:

  OBSERVAȚII FINALE: LEGĂTURI ÎNTRE MASONII TEMPLIERI ȘI FILMUL ,,RĂZBOIUL STELELOR”

  Regizorul iudeo-mason Steven Spielberg nu a avut întâmplător ca sursă de inspirație pe cavalerii templieri (puternicul și cunoscutul ordin catolic și militar al călugărilor-luptători) precum și războiul rece dintre URSS și SUA, când a realizat celebrul serial din anii 80 ,,Războiul stelelor”. Suntem convinși că nu s-a referit la astrele din univers, ci în substratul acestei pelicule cinematografice regăsim redat de fapt conflictul dintre cele două federații statale, adică în mod simbolic între însemnele sau stelele de pe drapelul lor.
  La o cercetare mai atentă, ceea ce ni se sugerează în acest film cu exact 6 episoade este destul de străveziu. Mai observăm că în film templierii viitorului apar sub denumirea de cavalerii Jedi (prin denumirea însăși fiind o trimitere la evrei și iudaism!), care sunt eroii ce luptă ca rebeli pentru libertate și democrație (capitalistă și masonică în esență) împotriva despotismului Imperiului (desigur sovietic la acea dată)…
  Filmul încearcă să redea fictiv concurența destul de acerbă dintre cele două ramuri masonice: cea capitalistă și cea comunistă în lupta lor pentru supremația mondială. Astfel observăm cum înving când unii, când alții așa cum se schimbă și în SUA puterea mereu între cele două mari partide. Fiind un film făcut de americani, în mod evident și necesar capitaliștii corporatiști apar ca eroii pozitivi și reprezintă Forța Binelui în luptă cu Forța întunecată…
  Nu întâmplător apare în film folosirea de către cavalerii Jedi a telekineziei (mișcarea obiectelor cu puterea gândului) și sabia laser (inspirată probabil de la sabia de foc a Sfântului Arhanghel Mihail, care i-a izgonit din rai pe îngerii căzuți). Iar satanismul mai transpare și din prezentarea multor creaturi care mai de care mai hidoase și caraghioase de pe unele planete. De ce apar acestea? Pentru că este un fim science-fiction și totodată despre Dumnezeu, Creatorul întregului univers și al tuturor făpturilor nu se spune absolut nimic…

  Apreciază

  Comentariu de Radu Iacoboaie — 20 martie 2015 @ 21:49 | Răspunde

 4. Off topic:
  Un nou episod tradus din documentarul rusesc despre Viața Cuviosului Paisie Aghioritul (partea a III-a): Cuviosul Paisie Aghioritul. Pustnicul din Sinai

  Apreciază

  Comentariu de evtodiev — 21 martie 2015 @ 14:29 | Răspunde

 5. UN DOCUMENT SENZAȚIONAL PENTRU ÎNȚELEGEREA ISTORIEI RECENTE A ROMÂNIEI ȘI DEMASCAREA MASONERIEI COMUNISTE (,,REVOLUȚIA” DIN 1989, CEAUȘESCU ȘI LOJA P2 etc), dar SUB MENȚIUNEA că acesta trebuie studiat pe îndelete pentru că aparține concurenței, masoneriei capitaliste… Sunt spuse foarte multe adevăruri dar care sunt neadevărurile, aceasta este marea problemă… Îl recomand numai celor care au citit mai mult despre masonerie și comunism…

  http://ro.scribd.com/doc/32569625/Raport-Final#scribd

  Apreciază

  Comentariu de Radu Iacoboaie — 21 martie 2015 @ 23:47 | Răspunde

  • Față de masonii bolșevici (comuniști, atei și filoruși), masonii capitaliști vedem că se arată patrioți, religioși și de dreapta. Vorbesc chiar puțin de Dumnezeu. Folosesc și ei formula ,,Așa să ne ajute Dumnezeu!” rostită și de parlamentari. Iar pe documentul acesta din iulie 2007, chiar înainte de nume și semnătură apare… crucea lui Baphomet…
   Este limpede că odată ce România a intrat cu drepturi ,,depline” în UE la 1 ianuarie 2007, se impunea aruncarea balastului comunist. Începuse pe 16 decembrie 2006, când Traian Băsescu, prieten bun se pare cu evreii sioniști, a citit Raportul de condamnare a comunismului (tot un raport ca și acesta), în care la un moment dat comunismul este acuzat că i-a prigonit și pe SIONIȘTI… Și nu întâmplător Comisia de Investigare a Crimelor Comunismului fusese condusă de un sionist evreu Vladimir Tismăneanu. Traian Băsescu a fost se pare un instrument foarte util în mâna sionismului internațional, ca și Monica Macovei, Vasile Blaga…

   Apreciază

   Comentariu de Radu Iacoboaie — 22 martie 2015 @ 14:09 | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: