Bucovina Profundă

25 octombrie 2014

CE FACEM LA VOT ? Un articol de Adrian Grigoriu

Filed under: atitudine,boicot — Mircea Puşcaşu @ 01:56

CE FACEM LA VOT ?soros democratic romania

Un articol de

Adrian Grigoriu

A intra în secţia de votare înseamnă a fi de acord şi a susţine sistemul actual, în forma şi substanţa pe care o are Statul Român în prezent.

Dar ce stat e ăsta din prezent pe care ni se cere să îl susţinem şi să îl “dotăm” cu “conducători” după cum ar vrea, chipurile, electoratul ?

Predecesorii ne-au instruit cu precizie cum trebuie să fie Statul Românesc. Iată ce a spus Eminescu : „Chestiunea de căpetenie pentru istoria şi continuitatea de dezvoltare a acestei ţări este ca elementul românesc să rămâie cel determinant, ca el să dea tiparul acestei forme de stat, ca limba lui, înclinările lui oneste şi generoase, bunul lui simţ, c-un cuvânt geniul lui să rămâie şi pe viitor norma de dezvoltare a ţării şi să pătrundă pururea această dezvoltare.”

Înainte să intrăm în secţia de votare trebuie să ne răspundem la întrebarea dacă acesta este statul pe care l-am dorit al 1989 şi pentru care au murit 1,100 de români atunci şi care a rezultat în situaţia prezentă în care avem 3,5 milioane dintre cei mai buni români cu statut de refugiaţi economic iar cei rămaşi sunt în zbaterile sărăciei, din economie, ceea ce nu a ajuns în mâna străinilor a fost demolat, pământul este mai tot al străinilor; dar chiar înainte de întrebările puse, să ne întrebăm dacă ăsta este statul pentru care românii au murit în munţi după război, în al doilea război au murit pe ambele fronturi iar cu sutele de mii au dispărut deportaţi în Rusia, în primul război au murit pentru întregirea teritoriului naţional, în 1877 au murit pentru independenţă, au murit şi s-au sacrificat cu milioanele de 2,000 de ani oprind sute de invazii din sud şi est, constituind continuu pavăză la adăpostul căreia Europa s-a dezvoltat, s-a organizat şi a cotropit şi jefuit întrega Lume inclusiv pe noi, o Europă care, de fapt, ne datorează însăşi existenţa.

Există convingerea la foarte mulţi că de la 1989 până în prezent, continuu, Statul Român este dirijat de un anume grup de străini prin „Clasa Politică” în interesul respectivilor străini şi inevitabil împotriva intereselor Neamului Românesc.

Grupul de străini asigură pe diverse căi, legale sau nu, ca pe listele de votare să ajungă exclusiv candidaţii juraţi întru obedienţă faţă de acest grup de străini cu scopul ca oricine ocupă funcţiile în stat va executa acelaşi instrucţiuni, va urma aceeaşi politică decisă de respectivul grup de străini.

Că toţi candidaţii sunt de fapt executanţi docili ai ordinelor date de organizatorii sistemului statal în forma lui actuală este dovedit şi prin faptul că nu este posibil practic a se strânge 200,000 de semnături în mod corect, adică legal, într-o lună, între momentul publicării condiţiilor de obţinere a semnăturilor în Monitorul Oficial şi cel al depunerii listelor la Biroul Electoral. Ar fi posibil doar în cazul organizaţiilor ce deţin o reţea în întreaga ţară, din care în prezent există doar cele ale Statului, care nu se implică, şi ale Bisericii Ortodoxe Române, care iar nu se implică. În rest, nici o singură organizaţie nu are acesta posibilitate. În consecinţă, listele sunt false deci candidaturile tuturor pot fi anulate prin simpla cercetare prin sondaj a listelor depuse de către procurori. Dar aceste cercetări nu se fac. Procurorii sunt direct subordonaţi la Preşedinte şi Ministrul Justiţiei. Concluzia directă este că toate candidaturile sunt organizate de cei care dirijează activităţile funcţionarilor înalţi în stat, de la preşedinte în jos, cei ce au organizat şi conduc în mod real statul prin „Clasa Politică”.

Faptele petrecute în ţara noastră în ultimii 25 de ani indică spre această stare de lucruri, respectiv, indiferent de zonă politică de care au aparţinut unii sau alţi dintre ocupanţii funcţiilor, beneficiarii finali ai resurselor Ţării şi muncii Poporului Român au fost, la modul absolut şi exclusiv, nişte anume străini şi complicii lor români, în dauna Neamului Românesc.

Consecinţa ar fi că actul de a vota nu are absolut nici o relevanţă întrucât politica persoanei/persoanelor alese, oricare ar fi, va fi o continuare a politicilor antiromâneşti de până acum. Practic, există în spaţiul public 14 candidaţi care prezintă fiecare un program distinct cu pretenţia de a fi favorabil Ţării dar în realitate situaţia este ca şi cum ar fi un singur candidat, oricare ar ieşi la votare urmând a face acelaşi lucru : va aplica un program secret elaborat de nişte străini care se ascund în spatele acestei „Clase Politice” în beneficiul acestor straini exclusiv.

CEI CE SUNT ALEŞI NU DECID IAR CEI CE DECID NU SUNT ALEŞI, întreg sistemul electoral nu are nimic în comun nici cu voinţa şi nici cu interesele Neamului Românesc.

STATUL ACTUAL NU ESTE IZVORÂT DIN RĂDĂCINILE NEAMULUI ROMÂNESC. Acest sistem economic, politic, social, acest stat, este un sistem/stat inamic faţă de Neamul Românesc, fapt dovedit de 25 de ani. Este un sistem/stat dovedit antiromânesc şi nu e nevoie să intrăm în secţia de votare să aflăm că Statul actual nu oferă absolut nici o opţiune în interesul Neamului Românesc.

DEX : „SISTÉM s. n. 1. Ansamblu de elemente aflate într-o relație structurală, de interdependență și interacțiune reciprocă, formând un tot organizat.”

Sistemul este deci compus din ELEMENTE şi REGULI adică OAMENI şi LEGI.

Constatăm că de 25 de ani, oamenii din sistem, cu precădere în funcţii de decizie, sunt „aleşi” din grupul de înaltă vocaţie infracţională, atât români (există infractori de diverse nivele în toate neamurile) cât şi străini, sub falsă identitate românească, iar legile şi regulile care ar trebui să le condiţioneze acţiunile în interesul public sunt ignorate cu totul şi nu e de mirare, întrucât este de esenţă caracterului infractorul să ignore legea, în caz contrar, nu ar fi infractor. Lucrurile sunt simple şi uşor de înţeles dar propaganda ameţitoare, concepută şi dispersată de infractorii intelectuali, unii de mare anvergură profesională, le fac să pară complicate, cu conexiuni rătăcitoare şi termeni ce se termină cu… craţii şi… isme.

Există şi foarte mulţi patrioţi în sistem dar nu în funcţii de conducere şi astfel sunt „legaţi de mâini şi de picioare, au efect să reducă dar nu pot singuri sa elimine răul.

Tu cititorule, ce vei face înăuntrul secţiei de votare nu are nici o importanţă: dacă anulezi votul comunici că nu eşti de acord cu opţiunile oferite, dacă votezi cu unul sau altul comunici mulţumirea sau nemulţumirea. Odată trecut pragul secţiei eşti integrat în sistem, eşti implicat, EŞTI DE ACORD CU SISTEMUL AŞA CUM ESTE EL chiar dacă nu eşti de acord cu opţiunile pe care ţi le oferă. Participarea dovedeşte acceptarea actualului sistem electoral şi a întregului sistem „democratic” în ansamblul său prezent, anularea votului dovedeşte nemulţumirea pentru ‚oferta” de candidaţi;

Neparticiparea dovedeşte neacceptarea sistemului electoral şi a întregului sistem „democratic” în ansamblul său prezent. Neparticiparea masivă, deşi fără efect legal, privează pe cel ales de pretenţia de legitimitate reală, morală, patriotică. Desigur nu ar avea nici un efect practic imediat, dar a fi preşedinte cu 51% din 20%, adică cu 10% nu poate sustine pretentia ca reprezinta poporul şi în timp relativ scurt ar putea avea efecte în cascadă în respingerea în timp a acestui sistem impus prin asasinat şi viclenie din 1989 în dauna Neamului Românesc.

Pentru verificarea validităţii ipotezelor, să ne imaginăm că nu ar intra în secţia de votare nici o persoană. Astfel, poporul ar comunica politicienilor că nu este de acord cu sistemul în integralitatea lui iar consecinţa ar fi că va trebui ca de urgenţă să se aducă modificări structurale în Constituţie iar compoziţia clasei politice ar trebui să se schimbe radical. Văzând că în componenţa clasei politice sunt mai tot aceiaşi oameni, schimbarea nu ar putea fi de forma ci ar fi forţată o schimbare de substanţă. Ce substanţă e un alt subiect.

Cu gândul la acest scenariu cumplit pentru ei, decidenţii reali au stabilit ca unic obiectiv al alegerilor să legitimizeze statul în forma actuală prin motivarea a cât mai mulţi alegători să se prezinte la vot. Au imaginat un plan ingenios: au alcătuit momeli electorale de largă diversitate pentru momirea la urne a cât mai multor categorii de persoane. Astfel compoziţia grupului de candidaţi nu este de loc întâmplătoare, dimpotrivă, bine echilibrată să nu se suprapună categoriile atrase, respectiv câte un candidat pentru motivarea de a veni la vot a câte unei categorii distincte a electoratului.

Astfel găsim pe lista de votare candidaţi: unul pentru naţionaliştii tradiţionalişti, altul pentru naţionaliştii nemulţumiţi de primul, una pentru femeile nemulţumite, alta pentru bărbaţii nemulţumiţi (ambele nemulţumiri produse deliberat dar acesta e un alt subiect), unul pentru ungurii tradiţionalişti, altul pentru ungurii ceilalţi, unul pentru bărbaţii visători la mai multe soţii, altul plimbat prin diasporă, unul pentru curioşii de scandale, altul pentru pensionarii doritori de acalmie, unul pentru cei cu nostalgia ordinii şi seriozităţii, altul pentru cei cu nostalgia pentru Iliescu.

Posibil ca tot ceea ce am scris aici să fie greşit. Dacă prezumţia de pornire este falsă, întreg raţionamentul este greşit, caz în care cineva trebuie să explice cel puţin următoarele :

1) extraordinara continuitate şi uniformitate a rezultatelor concrete realizate în ultimii 25 de ani în favoarea unor anume străini şi a complicilor lor şi constant în dauna Neamului Românesc, explicaţie care însă va trebui să NU se folosească de instrumentele propagandei antiromâneşti prin care Poporul Român este acuzat că şi-ar face rău singur pentru că brusc, la 1989, a devenit în mod misterios, chipurile laş, puturos, slab, infractor, criminal, antisemit etc., acuzaţii niciodată susţinute de fapte, întrucât, în replică, vom veni cu datele şi argumentele certe şi verificabile ale istoriei, de la cea mai îndepărtată la cea mai recentă, în faţa cărora şi propaganda cea mai vicioasă este silită să amuţească;

2) cum se face că în cele 6 ture de alegeri de preşedinte au participat zeci de candidaţi dar nici un patriot autentic nu a ajuns pe liste ? Coincidenţă ?

3) cum se face că în 25 de ani de activitate parlamentară, în libertate chipurile, au fost instituite noi şi tot mai multe şi mai mari obstacole în calea celor ce aspiră să ajungă pe listele de votare ca preşedinte sau parlamentar, mijloacele de a le depăşi fiind exclusiv dependente de tot mai mulţi bani ?

Pentru cei care nu găsesc prezumţia de pornire ca fiind greşită, când se vor întruni toate condiţiile de mai jos :

-când vor apărea nişte oameni care şi-au stabilit ca misiune existenţială a pune Statul Român în subordinea intereselor Neamului Românesc
– când vom avea şi certitudinea că o vor face,
– când astfel de oameni vor participa la procesul electoral ajungând pe buletinul de vot,
– când se va realiza eliminarea fraudei electorale pentru ca rezultatul votului să reflecte cu exactitate decizia electoratului,
– când publicitatea electorală nu va fi dependenta de bani şi va fi egală în cantitate şi calitate pentru toţi participanţii la vot,

atunci şi numai atunci, cei cu mintea sufletul la interesul Neamului Românesc vor intra în secţia de votare ştiind ce fac şi cu rezultat concret.

Doamne-ajută!

Adrian Grigoriu

Nota Bucovina Profundă:

Nu intenţionam să scriu nimic despre alegerile din 2 nov. din prea multă silă şi dezgust , dar am găsit aceste două articole ale lui Ciprian Voicilă şi respectiv Adrian Grigoriu, care au reuşit să exprime opinii la care pot subscrie aproape in totalitate.

3 comentarii »

 1. Printre definitiile pe care le gasim in DEX pentru termenul STAT este si aceasta, care cred ca este cea mai aproape de realitate:Organizația politică a clasei economicește dominante în societate, care are drept scop apărarea ordinii economice și politice existente și reprimarea împotriva claselor opuse.
  Sa cugetam care este clasa economica dominanta si avem raspunsul…

  Apreciază

  Comentariu de Silviu Aronet — 25 octombrie 2014 @ 11:56 | Răspunde

 2. statul nu este nici entitate, nici organizatie, nici persoana; este un instrument complex cu „butoane”.
  prezenta la vot in aceste conditii este, in opinia mea, succesul inselaciunii si legitimarea minciunii; minciuna ca mai exista o tara Romania, minciuna ca mai exista un stat roman, minciuna ca sunt „alegeri democratice” s.a.m.d. Acestea nu mai exista decat in iluziile unora si in manipularea media.
  am pierdut tara, resursele, infrastructura, economia, statul cu toate componentele lui (guvern, armata+alte structuri de forta si informatii, administratie, parlament, etc) si multe altele.
  ne-a mai ramas ce este cel mai valoros – sufletul; pentru acesta se da marea batalie a fiecaruia.

  Apreciază

  Comentariu de papadiu — 28 octombrie 2014 @ 09:16 | Răspunde

 3. Minunat.

  Apreciază

  Comentariu de Un om care iubește dreptatea — 28 octombrie 2014 @ 14:12 | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Un site web WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: