Bucovina Profundă

31 martie 2014

CUM SE POATE REFUZA NOUL BULETIN CU CIP ? BAZA LEGALA. Raspunde doamna judecatoare CARMEN PADURARU CHIRILA

CUM SE POATE REFUZA NOUL BULETIN CU CIP ?

BAZA LEGALA

Raspunde doamna judecatoare CARMEN PADURARU CHIRILA

AVERTIZARE

noile-buletine-din-aprilie-2014-0Marti, 1 aprilie 2014, intra in vigoare Legea care prevede cartea de identitate electronica biometrica si asa numita carte de identitate simpla care va contine suportul de memorie – cip – de identificare pentru cardul de sanatate. Este evidenta, asadar ca nu avem nici o alternativa pentru a obtine o carte de identitate – fara cip!

Singurul lucru pozitiv in cazul acestei Legi este ca nu ne mai obliga pe toti- chiar si pe cei cu documentele in termenul de valabilitate – sa le schimbam!

Revoltator este ca apelurile, memoriile adresate Ministerului de resort, prim ministrului Romaniei, fiecarui parlamentar in parte, precum si prezenta societatii civile – 46 de ONG-uri – prin Asociatia pentru Libertatea Romanilor (al carei invitat in comisiile de specialitate ale Parlamentului am fost si eu) au ramas fara nici un ecou, ca si cum noi nici nu existam!

Ce se poate face acum:

La nivelul Serviciilor comunitare de evidenta persoanei se recomanda sa stam linistiti intrucat nu au primit aparatura si instructiunile pentru noile carti de identitate. Astfel de asigurari am primit si la introducerea noilor premise de conducere care au plasat cod de bare pe numele nostrum – si s-a dovedit cu totul altceva ulterior!

Mare atentie, Hotararea de Guvern publicata pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne in data de 26 martie 2014, prevede ca acestea se vor emite la nivel centralizat.

Aceasta presupune ca datele si preluarea imaginilor se vor face cu aceeasi aparatura care exista si in prezent, la sediul Serviciilor locale dar, cartea de identitate va veni de la Bucuresti, ca si in cazul permiselor si pasapoartelor biometrice.

Avem toate motivele sa fim vigilenti si sa nu credem ceea ce ni se prezinta oficial. Sfatul meu este ca cei care sunt obligati sa isi preschimbe buletinul si nu doresc noul tip de carte de identitate – nici asa zisa carte simpla… cu suport de memorie pentru cardul de sanantate – sa fie atenti la formatul documentului care li se va inmana dupa depunerea cererii de preschimbare/eliberare pentru minorii de 14 ani.

In cazul in care va fi de alt tip decat in prezent sa il refuze, adica sa nu semneze de primire si sa depuna cererea denumita plangere prelabila pe care o va adapta fiecare la situatia personala.

Dupa un termen de 30 de zile in care nu se va primi nici un raspuns sau va fi un raspuns negativ, persoana interesata va actiona in instanta de contencios administrativ.

Un model de cerere de chemare in judecata, la acel moment va circula pe internet, conceput de avocati, cu indicatiile necesare, costul este taxa judiciara de timbru de 50 de lei si fiecare se poate reprezenta singur daca nu isi permite un avocat.

In acest timp se impune pastrarea cartii de identitate pe care o detine fiecare iar legitimarea se va face si cu certificatul de nastere, pasaport etc.

Pentru persoanele care nu doresc sa apeleze la instanta, exista portita cartii provizorii de identitate, dar pentru aceasta trebuie sa nu fie prezentat Serviciului de stare civila unul dintre documentele obligatorii solicitate pentru eliberarea cartii de identitate. Aici de asemenea, de la caz la caz va trebui fiecare sa isi verifice posibilitatile!

In dezbaterile publice, Ministerul Afacerilor Interne a precizat ca este la curent cu opozitia unui fragment important de populatie si ca stie ca aceasta nici nu va solicita noile documente ! Ei au motivat astfel ca noua, opozantilor nu ni se incalca libertatea de constiinta !?

Veti citi insa in cuprinsul Temeiurilor de neconstitutionalitate din plangerea prealabila atasata – gravele incalcari ale legii fundamentale a Romaniei!

 

PROCEDURA PREALABILA

Cerere

Plângere prealabilă

CĂTRE
Direcţia judeţeană comunitară de evidenţa persoanelor ………………….
Subsemnat………………………………..……………solicit să eliberaţi carte de identitate simplă conform Legii în vigoare până la data de 31.03.2014 întrucât, în raport de propria conştiinţă, nu sunt de acord ca documentele personale de identitate să conţină un mediu de stocare electronic, iar Legea nr.235/2013 care modifică OUG nr.82/2012 – este vădit neconstituţională în acest sens.

Motive şi Temeiuri de neconstituţionalitate

Posed carte de identitate nr. …………………………………………………

Începând de la data de 1.04.2014 intră în vigoare Legea nr.235/2013 care modifică OUG nr.82/2012 şi prevede ca forme ale actului de identitate cartea de identitate şi cartea electronică de identitate în două variante, şi anume cu două elemente biometrice (imagine facială şi impresiuni papilare a două degete), respectiv cu un singur element (imaginea facială).

Deşi art.16 (3) a OUG nr.82/2012 legiferează un „drept de opţiune” între o carte de identitate (simplă) şi una electronică, faptic această opţiune rămâne doar la nivel normativ-declarativ, fără nici o garanţie reală la care este obligat statul, prin instituţiile sale în condiţiile prevederilor constituţionale exprese conţinute în art.29:

(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale
(2) Libertatea conştiinţei este garantată”,

precum şi în dispoziţiile art. 26:
(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată”.

Spunem acest lucru întrucât cartea „simplă” de identitate va conţine obligatoriu un mediu de stocare electronic (cip) pentru cardul de sănătate, element cu care noi nu suntem de acord potrivit convingerilor noastre intime.

Chiar dacă acest cip va reprezenta cardul de sănătate, va fi afectată integral identitatea minorei noastre, întrucât art.17 alin.2 prevede că „În mediul de stocare… care asigură funcţionalitatea cărţii de identitate ca şi card naţional de asigurări sociale de sănătate, se înscriu datele aferente cardului naţional de sănătate, stabilite la art. 331 alin. 1 din Legea nr.95/2006 cu modificările ulterioare…” iar conform art.331 alin.1:
„Informaţiile minime care pot fi accesate de pe cardul naţional de sănătate sunt: a) numele, prenumele, precum şi CNP personal ale asiguratului” etc .

Faţă de dispoziţiile constituţionale care apără şi garantează libertatea de gândire şi de conştiinţă, în acord cu declaraţia drepturilor omului dar şi cu art. 18 din Pactul Internaţional cu privire la Drepturi Civile si Politice[1],

alin.1 “Oricine are dreptul la libertatea de gandire, constiinta si religie. Acest drept include dreptul de a avea sau a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa (belief of his choice).

alin. 2  Nimeni nu poate fi supus unei constrângeri care să prejudicieze libertatea sa de a avea sau a adopta o religie sau convingere la alegerea sa;

alin. 3  Libertatea de a manifesta religia sau opiniile poate fi supusa doar limitarilor prescrise de lege si care sunt necesare pentru a proteja siguranta, ordinea, sanatatea sau morala publica si libertatile si drepturile altora[2].”

Legiferarea specială a protecţiei libertăţii de conştiinţă este deplin justificată de importanţa deosebită a acesteia pentru existenţa persoanei, fapt atestat de neurofiziologie şi ştiinţa psihiatriei[3]. Conştiinţa individuală reprezintă reflectarea subiectivă a existenţei fiecărui om, având note de unicitate şi irepetabilitate. Henry Ey ca şi K.Jaspers susţin existenţa unui câmp al conştiinţei (alcătuit din ansamblul fenomenelor psihice: percepţie, imaginaţie, sentimente, pulsiuni, activitate motorie, limbaj) care constituie “organizarea personalităţii”. În felul acesta, personalitatea se alcătuieşte din derularea multiplelor cadre ale prezentului iar disoluţiile câmpului de conştiinţă explică sau sunt cauza întregii patologii psihiatrice (a se vedea Studiul Seminar 5 –Psihologie medicală). Altfel spus, disfuncţiile de la nivelul conştiinţei dau naştere tuturor afecţiunilor de tip psihiatric şi afectiv- ceea ce reprezintă un pericol major pentru sănătatea persoanei.

În acord cu acest principiu al protecţiei speciale a libertăţii de conştiinţă, deja la nivel european, Marea Britanie a renunţat la documentele de identitate electronice, Franta a pronunţat Decizia de neconstituţionalitate nr.652/2012 din 22 martie 2012 privind actele electronice de identitate, fiindcontestată de 200 membri ai parlamentului, în Finlanda, introducerea cardurilor electronice de identitate este considerată un eşec din moment ce numai 300.000 de cetăţeni din 5 milioane vizaţi au optat pentru un astfel de card, în Suedia, situatia este similară, căci numai 100.000 de cetaţeni (1%) utilizau un astfel de card în iunie 2012, iar Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Irlanda, Lituania, nu au carduri electronice de identitate pentru populaţie şi nici nu exista planuri privind introducerea lor conform unui studiu al ENISA.

Încă din anul 2004, raportorul Parlamentului European Ole Sorensen a atras atenţia că biometria şi documentele electronice reprezintă un pas către stocarea centralizată şi sistematică a datelor cu caracter personal, ceea ce ar echivala cu “utilizarea unui baros pentru a sparge o nucă”. El a evidenţiat faptul că o astfel de bază de date ar afecta protecţia drepturilor cetăţeneşti, în special dreptul la viaţa privată. [4]

În România, societatea civilă este cvasiunanim împotriva actelor de identitate electronice. Un număr de 46 de organizaţii nonguvernamentale, au sesizat Guvernul României în legătură cu această problemă. [5]

 

Buletinul care conţine un “mediu de stocare” pentru viitorul card de sănătate, încalcă libertatea noastră de conştiinţă, deoarece:

a) conţine date pe care posesorul nu le cunoaşte şi nu le poate vedea;

b) creează premisele unui control din partea statului, care poate deveni uşor un abuz împotriva libertăţii omului.

c) încalcă prevederile constituţionale ale art. 5, alin. 2: „cetăţenia nu poate fi retrasă celui ce a dobândit-o prin naştere”.

d) în lipsa acestuia se vor restrânge drepturile civile ale cetăţenilor.

Potenţialul de neconstituţionalitate este evident atâta timp cât forma actului de identitate, aşa cum este legiferată prin Legea nr. 235/2013, ne încalcă dreptul de a ne exercita statutul de cetăţeni ai statului român şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acesta, împrejurare ce vine în contradicţie şi cu dispoziţiile art. 5 alin.2 din legea fundamentală, deoarece, conform Legii 21/1991, art. 22, cartea de identitate face dovada cetăţeniei, şi în relaţiile dintre cetăţeni şi orice alte persoane fizice şi juridice se folosesc, pentru legitimare şi identificare, cărţi de identitate legal valabile.

Situaţia creată, astfel cum am motivat mai sus, îl pune pe cetăţean în imposibilitatea de a-şi exercita drepturile prevăzute în următoarele articole din Constituţia României:

art. 5, alin. 2, care spune: cetăţenia nu poate fi retrasă celui ce a dobândit-o prin naştere;

art. 26, referitor la dreptul la liberă circulaţie;

art. 36, alin. 1, referitor la dreptul la vot;

art. 37, referitor la dreptul de a alege şi a fi ales;

art. 40, alin. 1. referitor la dreptul de asociere;

art. 41, referitor la dreptul la muncă;

art. 44, alin. 1, referitor la dreptul la proprietate;

art. 46, referitor la dreptul la moştenire; 

art. 48, alin. 1-2, referitor la dreptul de a întemeia o familie;

art. 50, referitor la protecţia persoanelor cu handicap;

art. 51, alin. 1, dreptul de petiţionare.

Întrucât, spre deosebire de celelalte acte, precum paşaportul sau carnetul de conducere, purtarea buletinului de identitate şi legitimarea în faţa organelor statului cu acest document reprezintă atât un drept, cât şi o obligaţie, neposedarea sa şi imposibilitatea de a se legitima pot deveni faptă contravenţională. Neposedarea actului de identitate îl privează pe posesor de posibilitatea apărării în instanţă prin exercitarea art. 21, alin 1 şi vine în contradicţie flagrantă cu art. 21, alin. 2, care spune nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept (de a accede la justiţie).

În plus, este evident că în lipsa cărţii de identitate valabile, imi restrange toate drepturile cetatenesti, astfel ca o contest.Expunerea de motive care priveşte securitatea suplimentară, condiţiile impuse de normele europene etc., sunt simple susţineri pe care le-am demontat deja prin prezenta cerere şi prin documentaţia pe care o voi depune.

Dispoziţiile art. 53, alin. 1 din Constituţia României prevăd strict limitativ situaţiile în care se poate restrânge exerciţiul unor drepturi şi libertăţi… „numai dacă se impune pentru apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii, ori a moralei publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale, prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav”.

Nici una dintre aceste situaţii nu poate fi invocată pentru a justifica legea pe care o contestăm sau pentru a beneficia de restricţiile libertăţii de conştiinţă, expuse mai sus în Pactul internaţional al Drepturilor Civile şi Politice.  Or, aşa cum am arătat deja, atâta timp cât ţări europene cu tradiţie democratică (Marea Britanie, Franţa etc) au renunţat la sistem, considerând că nu le afectează securitatea naţională, este evident că impunerea în România numai a cărţilor de identitate care să conţină un cip, fără alternativă este o măsură care urmăreşte îngrădirea libertăţii.

Nici alin.2 al art.53 nu are aplicabilitate pentru că „restrângerea drepturilor şi libertăţilor trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o… şi să nu aducă atingere existenţei dreptului însuşi”.

Mai mult decât atât, în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 11, preluată de art. 6, alin 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului “orice persoană acuzată de vreo infracţiune este prezumată nevinovată până când vinovăţia sa va fi stabilită legal”. Acest principiu se traduce în Constituţia României în art. 23, numit Libertatea individuală, alin. (11), în care se spune: “Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, persoana este considerată nevinovată”.

Metodologia de colectare, stocare şi utilizare a informaţiilor biometrice consideră posesorul un prezumtiv infractor, fiind o încălcare a art. 23 (11), deoarece impunerea unui document care permite urmărirea, controlul, stocarea în mediu electronic a oricărei informaţii despre persoana posesoare nu poate fi admisă, decât în cazul în care acea persoană este suspectată sau este chiar autoare de fapte penale, în nici un caz nu poate fi acceptat de cetăţeni liberi care se bucură de prezumţia de nevinovăţie.

În concluzie:

solicit sa eliberati carte de identitate în format existent până la momentul 31.03.2014.
Prezenta reprezintă şi plângere prealabilă în condiţiile Legii contenciosului administrativ astfel că în situaţi în care nu veţi răspunde pozitiv solicitării noastre voi sesiza instanţa competentă şi voi solicita şi daune interese precum şi cheltuieli de judecată.
Data,                                                                                                                                Semnătura,

 

 

 

NOTE:

[1] Adoptat şi deschis spre semnare de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la data de 16 decembrie 1966, intrat în vigoare la data de 23 martie 1976, cf. art. 49, pentru toate dispoziţiile cu excepţia celor de la art. 41, care au intrat în vigoare la data de 28 martie 1966, pe care România la ratificat prin Decretul nr. 212 din data de 31 octombrie 1974, publicat în „Buletinul Oficial al României“, Partea I, nr. 146 din data de 20 noiembrie 1974.
[2] http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm).
[3] http://biblioteca.regielive.ro/seminarii/psihologie/tulburari-de-constiinta-29791.html Conştiinţa este un atribut definitoriu al umanităţii, cea mai evoluată formă de reflectare psihică a lumii obiective, caracterizată prin raţionalitate şi aprehensiunea propriei identităţi a individului. Prin urmare, conştiinţa desemnează activitatea psihică raţională, însoţită permanent de apercepţia Eului, ca agent unic, indivizibil şi inconfundabil al tuturor actelor sale psihice (Gorgos,.1987). Conştiinţa individuală reprezintă reflectarea subiectivă a existenţei fiecărui om, având note de unicitate şi irepetabilitate. K Jaspers consideră conştienţa ca fiind „viaţa psihică la un moment dat”, fiecărui moment corespunzându-I o experienţă trăită în corelaţie cu o anumită ordine sau claritate a conştiinţei. Modelarea experienţelor trăite „aici şi acum” (Henry Ey) se face în raport cu întreaga experienţă existenţială anterioară a subiectului. Conştiinţa este un domeniu fundamental de definiţie al psihismului, conferindu-i acestuia specificitate umană şi deosebindu-l decisiv şi calitativ de orice altă manifestare cerebrală.
[4] A se vedea Anexa 1 O analiză comparativă a României cu alte state în care deja s-a experimentat proiectul actelor electronice.
[5] Memoriu la proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.82/2012, către Guvern

 

sursa: saccsiv

 

23 comentarii »

 1. Cum se va vota cu noile cărți de identitate? Că văd că nimeni nu spune asta! Noile cărți vor fi de dimensiunea unui card bancar, și vor fi scrise pe ambele părți. Deci unde mi se va lipi autocolantul? Sau se vor reintroduce cărțile de alegător, așa cum ar fi normal? Că mi-am făcut buletin pe 25.03.2014 și nu mi s-a mai dat carte de alegător, de unde deduc faptul că acestea nu mai există.

  Apreciază

  Comentariu de Ciprian Birtea — 1 aprilie 2014 @ 02:46 | Răspunde

  • Nu stiu aceste detalii. Intrebati pe cei ce emit buletinele.

   Apreciază

   Comentariu de Mircea Puşcaşu — 1 aprilie 2014 @ 13:57 | Răspunde

  • ar fi chiar comic sa lipesti un autocolant pe un document de identitate cu cip! Cipul acela poate retine si datele de votare cu siguranta.

   Apreciază

   Comentariu de monica — 9 aprilie 2014 @ 11:13 | Răspunde

 2. APEL CĂTRE FRAȚII ORTODOCȘI

  1 APRILIE 2014! E ziua păcălelii sau mințirii tuturor românilor? Aceasta este ziua în care se introduc la noi actele de identitate cu cip!…
  Cunoașteți poate faptul că nu este vorba despre un cip oarecare, inofensiv, ci de unul de URMĂRIRE ȘI CONTROL, care conține date biometrice, inclusiv informații MEDICALE (include cardul de sănătate)! Este un adevărat dosar la purtător, asemenea celui de la Securitate, doar că este unul electronic! În fapt, aceste cipuri urmăresc cu totul alte scopuri decât ni se spune: supravegherea, controlul, anularea libertății de exprimare și discriminarea ortodocșilor, înjosirea ființei umane (cipuită precum animalele)…
  Cei care se opun globalizării și Noii Ordini Mondiale antihristice sunt cei vizați în primul rând și vor putea fi mai ușor ELIMINAȚI în acest fel. Frați ortodocși, după cum vedeți, prigoana continuă. ,,Fericiți cei prigoniți…”

  NU PRIMIȚI ACESTE ACTE SUB NICIO FORMĂ! Este mare păcat. Faceți ascultare de marii duhovnici și monahi, preoți, care au luat atitudine curajoasă și hotărâtă împotriva aplicării cipurilor la om. Urmăriți filmul documentar ,,Mari duhovnici și monahi spun NU cipului”. Din punct de vedere duhovnicesc, este mare păcat să ne vindem libertatea – un dar divin și sufletul. Chiar dacă autoritățile, presate de forțe oculte din exterior, ne forțează, să facem tot posibilul să nu le luăm!

  Cei care au nevoie acum de buletine sau de preschimbarea lor, să facă plângere prealabilă pentru că nu li se oferă alternativa buletinului de tip vechi (fără cip) după modelul oferit de doamna Carmen Păduraru (accesați articolul respectiv pe blogurile saccsiv, apologeticum și bucovina profunda sau numele ei pe Google Romania). După cele 30 de zile necesare soluționării cererii, se poate face proces în contencios administrativ împotriva autorităților emitente a acestor documente. Aceasta este soluția legală. Sperăm ca în câteva săptămâni să organizăm și mitinguri de protest de amploare în toată țara.

  Doamne ajută! Cu noi este Dumnezeu…

  Apreciază

  Comentariu de Iacoboaie Radu — 1 aprilie 2014 @ 20:32 | Răspunde

  • Vorbiti aci printre altele despre „discriminarea ortodocsilor” fara a spune cine discrimineaza ortodocsii,fata de cine ?Rog precizari.Multumesc.

   Apreciază

   Comentariu de tiberiu georgescu — 2 aprilie 2014 @ 22:20 | Răspunde

   • Cred că se subînțelege față de cine sunt discriminați. Față de toți ceilalți!
    Sigur că, cipurile acestea de urmărire și control limitează libertatea, dar pe cea a ortodocșilor care se împotrivesc sistemului antihristic, noii orânduiri postcomuniste, o limitează până la anularea totală și irevocabilă!
    Un mare mason spunea cu ani în urmă că mulți vor muri protestând împotriva Noii Ordini Mondiale. Oare la cine se referea? La sectanți, la atei, la toți cei care lucrează pentru sistemul lor antihristic? Nu! Se referea în primul rând la ortodocși, care pentru masoni sunt INAMICUL PUBLIC NR.1! Nu la ortodocșii cu numele sau neinformați sau avertizați, ci la cei ,,protestatari”.
    Doamne ajută!

    Apreciază

    Comentariu de Iacoboaie Radu — 3 aprilie 2014 @ 23:53 | Răspunde

  • miting de protest contra noilor carti de identitate?? pe bune? tu nu crezi ca deja poti fi urmarit orice faci?ai telefon? blog? adresa de mail? cont pe facebook! poti spune tot ce ti trece prin cap? cum e si in articolul asta! deci…??? ce libertate ti se fura? unde e prigoana? ce ai de ascuns?? cu ce te deranjeaza ca o sa fie date medicale pe cip? eu cred ca e un lucru bun…am avut un accident auto si am ajuns inconstient la spital, daca as fi avut un asemenea cip ar fi stiut ca sunt alergic la o anumita substanta…asa…nu au stiut! Exagerati cu faza asta. Altele sunt mult mai grave. Pe bune…mitinguri de amploare…

   Apreciază

   Comentariu de dan — 3 aprilie 2014 @ 10:46 | Răspunde

  • Poti oricand sa l lasi acasa si sa te mai urmareasca atunci.

   Apreciază

   Comentariu de Unuldinmulti — 3 aprilie 2014 @ 15:54 | Răspunde

   • Înainte de a-l lăsa acasă, nu te lasă el pe tine… Pentru că tu personal, cu mâna ta și de bună voie și nesilit de nimeni, ai SEMNAT pentru el la primire! Pentru această semnătură vom fi trași la răspundere la Judecata de Apoi! Și ce vei mai răspunde? Că l-ai lăsat acasă…
    Dumnezeu să ne lumineze și să ne întărească pe toți. Doamne ajută!

    Apreciază

    Comentariu de Iacoboaie Radu — 3 aprilie 2014 @ 23:40 | Răspunde

  • ACUM,PE 26 APRILIE IMI EXPIRA BULETINUL,AS DORII SA-MI EXPLICATI PAS CU PAS CE AR TREBUII SA FAC ATUNCI CAND MA DUC LA CIRCA DE POLITIE SI CER REANOIREA BULETINULUI!VA MULTUMESC!

   Apreciază

   Comentariu de alexandra — 3 aprilie 2014 @ 17:42 | Răspunde

   • Faceți mai întâi o plângere prealabilă, pentru că nu vi se oferă alternativa unui buletin fără cip. Modelul îl găsiți pe acest blog sau pe altele (apologeticum, saccsiv) la articolele despre cipuri. Urmează 30 de zile pentru soluționarea cererii și dacă răspunsul autorității este negativ, mergeți în instanță și intentați proces în contencios administrativ, plătind o taxă de 50 de lei se pare.
    Doamne ajută! Rugați-vă și nu vă descurajați. Dumnezeu nu ne va lăsa.

    Apreciază

    Comentariu de Iacoboaie Radu — 4 aprilie 2014 @ 00:00 | Răspunde

   • Învață mai întâi limba română. Și informează-te la serviciile specializate, că de aia sunt acolo.

    Apreciază

    Comentariu de Noe — 4 aprilie 2014 @ 15:21 | Răspunde

    • Da , de aia…si te aspepti sa te indrume ei catre instanta( sa-ti arata pe unde e si intrarea). Cu cat nu vom accepta mai multi noile acte de identitate , cu atat vor renunta se le mai faca degeaba….vor fi nevoiti , sunt nevoiti pt. o perioada de 2-3 ani sa „acomodeze” populatia cu noile acte.
     Cine si le doreste , se va grabi sa-si faca …iar cine nu se grabeste acuma tot nu va scapa . De aceeea trebuie sa cooperam mai multi ( toata populatia) si sa nu ne semnam , sentinta!

     Apreciază

     Comentariu de Cugetatoru' — 5 aprilie 2014 @ 10:01

 3. Prostii…. iei un bisturiu, cutter sau cutit si jupoi cip-ul, si gata, nimeni nu mai scrie nimeni nu mai citeste de pe el…

  Apreciază

  Comentariu de little_angel — 3 aprilie 2014 @ 23:07 | Răspunde

 4. UNDE ESTE LIBERTATEA DE EXPRIMARE GARANTATĂ DE CONSTITUȚIE?
  FRATELE VASILE (SACCSIV) A PRIMIT URMĂTORUL MESAJ:

  IUbi said, on aprilie 3, 2014 at 11:57 am

  auzi baietas tu vrei din nou o sesiune la facultate? ia vezi ca baietii ti-au pregatit un pat la ei in celula…din nou

  ai grija ce scrii pramatie infecta

  Apreciază

  Comentariu de Iacoboaie Radu — 5 aprilie 2014 @ 15:18 | Răspunde

 5. De ce sunteti atat de rai unul cu celalalt?…Ne mai dam si destepti unul fata de altul cand starea noastra este atat de jalnica…

  Apreciază

  Comentariu de elena lazar — 8 aprilie 2014 @ 16:03 | Răspunde

 6. Va veni vremea cand nu o sa mai avem alternative si va trebui sa il refuzam si sa ramanem fara acte.
  Da, suntem multi credinciosi dar marea majoritate din pacate doar cu numele, nu si cu fapta… Trebuiau sa fie mitinguri si sa iesim 2-3 milioane in strada sau chiar mai multi in toate orasele mari din Romania. Omul e dupa avere,confort si cand ii zici “Mai omule actul de identitate cu cip e drum fara intoarcere, te aliezi cu diavolul” Zice: “Ok, nu il voi lua si gata.” Dar apoi ii zici: “Atunci sa ne intarim in credinta ca sa rezistam, o sa vina vremea sa parasim case, servicii, nu ne va mai angaja nimeni fara buletin si chiar putem risca inchisoarea” Atunci omul zice: “Aaaa nici chiar asa, eu sunt credincios, lasa ca cipul nu-i chiar asa rau, nu-i asa mare pacat”. ASA E OMUL!! Cand da de greu se retrage… Trebuie sa luptam pana la capat, nu cand dam de greu sa il parasim pe Iisus Hristos, ca nici El nu ne-a parasit niciodata si nici nu ne va parasi! Sa fim constienti ca ne asteapta vremuri GRELE si sa rabdam cu ajutorul Domnului. Confortul e de la diavol. Nimeni nu a intrat in Rai printr-o viata confortabila.

  Apreciază

  Comentariu de Alin — 17 iulie 2014 @ 12:58 | Răspunde

 7. Pacat ca aici in Italia lumea nu face nimic si tace .Cind intri intr-in spital ti se pune o bratara cu nume si prenume si printre altele contine un cod de bare sau mai nou un cip(cica sa te identifice)Ceea ce ma doare ca vad ortodocsi si uni(sint de-ai mei ca accepta cu usurinta aceasta. ne stiind de fapt ca nu sint obligati. fiindca (pactul citadino-infermiere)spcifica clar cit si codul deontologic al profesiei de asist. med aceasta situatie ..Deci nici un act medical NU POATE FI PRACTICAT CU FORTA, si se poate invoca libertatea de constiinta cit si alegerea religioasa(spunind astea fiindca Italia respecta drepturiile minoritatiilor de ex(de a nu da in menu carne de porc la musulmani).

  Apreciază

  Comentariu de simo — 1 octombrie 2014 @ 20:39 | Răspunde

 8. Doamne ajuta!
  Am fost sa imi schimb buletinul fiindca mi-a expirat. Am depus toate cele necesare si acum astept buletinul nou. Nu m-a informat nimeni c-ar fi cip introdus. Dintr-un articol intr-altul am ajuns pe site-ul d-voastra si va rog sa imi spuneti ce as putea sa fac in cazul in care noul buletin este cu cip. Spuneti-mi ce argumente pot s-aduc, in cazul in care este cu cip, pt. a-l refuza.
  Un amic de al meu si-a schimbat buletinul cu doua luni inainte si nu ii este cu cip, drept dovada am mers linistita, fara a-mi pune intrebari, insa surprizele pot s-apara pe parcurs.. Nu-l vreau cu cip sub nicio forma.
  Va multumesc!

  Apreciază

  Comentariu de Anca — 14 octombrie 2014 @ 19:07 | Răspunde

  • In Romania buletinele de identitate nu sunt cu cip inca. Stati linistita. Cardurile de sanatate sunt cu cip.

   Apreciază

   Comentariu de Mircea Puşcaşu — 18 octombrie 2014 @ 00:20 | Răspunde

 9. intr-un final ce va fi cu noile buletine in 2017 ? am inteles ca vor fi asemanatoare cardurilor bancare dar cika fara cip

  Apreciază

  Comentariu de George Alexandru N — 4 septembrie 2016 @ 14:40 | Răspunde

 10. Repet și eu întrebarea lui George Alexandru N – care mai este situația buletinelor acum?

  Apreciază

  Comentariu de Acta Diurna — 12 martie 2017 @ 12:34 | Răspunde

 11. He,he, siguuuur, „putem refuza”, asa cum evreii din Germania puteau refuza sa poarte steaua galbena in piept(?!), intrebarea e cat vom putea refuza, si cum vor fi tratati cetatenii care refuza cipul, cat de democratic e sa imparti cetatenii in doua categorii, etc, etc.OK, refuzam TOTI, e bine asa? Sigur ca nu…

  Apreciază

  Comentariu de Eremia — 2 aprilie 2017 @ 05:52 | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: