Bucovina Profundă

31 martie 2012

Răspuns unei manipulări numite: “Dacii, adevăruri tulburătoare 2012”

Filed under: articol — Mircea Puşcaşu @ 00:43

Răspuns unei manipulări numite:

“Dacii, adevăruri tulburătoare 2012”

sursa:  foaienationala.ro

Circulă de ceva vreme pe internet un clip video, care se numeşte “Dacii, adevăruri tulburătoare 2012”, cu pretenţii de documentar. Deja această realizare video – documentar nu este –are o mulţime de vizualizări pe youtube, fiind preluat şi distribuit în masă de către foarte multe persoane. Problema nu este că acest film este vizualizat, ci că el este luat drept adevăr absolut.  Ori acest film este departe de aşa ceva.

Din păcate, după cum voi arăta  mai jos, această realizare abundă în manipulări, mistificări şi omisiuni istorice, pentru a demonstra că “nu suntem urmaşii Romei” . Cu alte cuvinte, este vechea teorie a dacismului, în care strămoşii noştri nu ar fi trecut prin procesul de romanizare şi mai mult de-atât, au fondat însăşi Roma şi civilizaţia latină şi europeană.

Prima problemă a acestui documentar este că pleacă de la o premisă greşită. Aceea că istoria ne-ar învăţa că noi suntem “doar” romani şi că nu am fi moştenit nimic de la strămoşii noştri traci. Ori aşa ceva este de la bun început o rea voinţă, o manipulare, pentru că nu am întâlnit încă manual sau carte serioasă de istorie recentă care să nege moştenirea noastră geto-dacă. Dar aşa cum a spune că “suntem doar urmaşii Romei” este o EROARE, la fel este şi a susţine că “romanizarea n-a existat”. Sunt două extreme aberante.

Doctorul Napoleon Săvescu ( NU în istorie, ci în medicină) afirmă : “romanii au cucerit 14% din teritoriul Daciei” şi ne arată un punct îl palma sa. Pe această afirmaţie se sprijină mare parte din film.

Din păcate, această afirmaţie este o minciună grosolană şi o manipulare ieftină.  De ce? Simplu! Săvescu se referă la teritoriul cucerit de Traian în urma războaielor dacice, adică regatul lui Dac al lui Decebal, dar când spune 14% ia ca reper regatul lui Burebista! Cu alte cuvinte, Săvescu spune că romanii au ocupat doar o mică parte din “Dacia”( adică regatul lui Burebista), sugerând că restul de 86% din teritoriu era liber de orice influenţă romană. Ori acest lucru nu este adevărat.  Să vedem care era situaţia înainte de începutul primul război daco-roman:

La anul 100, Roma stăpânea peste jumătate din Dacia lui Burebista: Oltenia şi Banatul erau sub control roman după conflictul din 89, Panonia şi Vestul Crișanei, atât direct cât și prin iazigii confederați Imperiului roman (ca și Tracia, de altfel, multă vreme); Moesia în întregime; Sciția Mică; sudul Basarabiei de azi (prima posesiune romană nord-dunăreană, de altfel); Carpații dinspre Moravia, prin iazigii și marcomanii confederați Imperiului Roman.

Mai mult, se sugerează că dacii liberi ar fi recunoscut cumva suzeranitatea lui Decebal, uniţi într-un fel de ură anti-romană. O altă minciună desprinsă din filmele ‘epocii de aur’. Nu există nicio dovadă care să ateste o conştiinţă “naţională” a triburilor tracice, oricât ne-ar plăcea să credem altceva. Adevărul este că “Decebal a vrut să ceară, din nou, ajutorul dacilor nordici (Carpi, Costoboci, Dacii Mari), spre sfârșitul celui de-al doilea război cu romanii, deoarece până atunci, aceștia nu-l ajutaseră cu nimic. De asemenea, dacii din Imperiul roman,n-au mișcat un deget pentru Decebal, dar au muncit din greu pentru Traian”, citându-l pe Părintele Mihai Andrei Aldea.

Ca o continuare a “raţionamentului” anterior, dacologii?! aduc “argumentul” timpului prea scurt pentru romanizare: “Stăpânirea romană a durat  puţin peste 150 de ani şi nu au avut timp să disemineze o limbă pe un teritoriu de şase ori mai mare decât au cucerit”. Dacă partea cu teritoriul am demontat-o deja, să vedem care-i treaba cu timpul.  În primul rând, probabil că generalul Nicolae Spiroiu(el face aceste afirmaţii) nu consideră Dobrogea teritoriu românesc. Altfel, nu se explică de ce ignoră faptul că Dobrogea era de mult teritoriu roman. Din anul 28 înainte de Hristos, Dobrogea este controlată, direct, de Roma. Deci cu 128 de ani înainte de primul război dintre Roma şi Dacia lui Decebal! Diocletian reorganizează Dobrogea într-o provincie de sine stătătoare Scythia Minor (cu capitala la Tomis) care ramane sub Imperiu pana in 602! Aproape jumătate de mileniu

Să vedem cum stăm cu celelalte teritorii: Sudul Olteniei, Muntenia au fost sub stapanirea Sf. Imparat Constantin cel Mare, acesta construind podul de la Corabia in 328, ramas in uz timp de 40 de ani! Tot acest mare STRĂROMÂN a rezidit cetatile Histria, Ulmetum, Trophaeum Traiani şi s-au reconstruit cetăţile de pe vechiul limes dunărean până la Aegyssus(Tulcea), precum şi oraşele Tibiscum, Dierna, Drobeta, Sucidava. Fiul său, Constantin al II-lea a construit castrul de la Pietroasele din judeţul Buzău!

Deci avem teritoriu vast, de la Marea Neagră la Drobeta Turnu Severin şi de la Buzău la Caraş Severin stăpânit de romani, la zeci şi sute de ani după retragerea Aureliană.  Cum rămâne, domnule general cu cei ‘150-160 de ani’?!  Tot domnul Spiroiu întreabă cum a ajuns ca Hotinul să vorbească aceiaşi limbă cu Drobeta, dacă romanii n-au fost pe-acolo. Vom ajunge şi la asta.

Realizatorii filmului spun că “istoria oficială” afirmă: “Dacii si-au abandonat limba si obiceiurile!”. Repet: nu am văzut niciun istoric care să afirme aşa ceva. Ceea ce se afirmă însă, e că dacii şi romanii şi-au contopit obiceiurile şi limba. Ori asta este cu totul altceva! Era imposibil ca dacii să fi renunţat la limba şi obiceiurile lor. Nu există nicio dovadă în acest sens! Dar în schimb avem următorul fenomen: la Troesmis( azi lângă Igliţa, judeţul Tulcea) s-a găsit mormântul dacului Daizus Comozoi( nume tipic dac), ridicat de fii săi Iustus şi Valens, nume tipic romane.

Un alt caz relevant este la Drobeta, acolo unde Aeliu Ariort a fost numit de izvoare “dac aflat în fruntea oraşului“. Deci mărturiile istorice reţin faptul că era dac, neîndoios datorită faptului că respectivul menţiona aceast. Dar cum ar fi putut fi într-o asemenea funcţie, dacă nu vorbea perfect latina şi nu ar fi fost cetăţean roman?

Aceste două cazuri demonstrează NU că dacii şi-au uitat limba şi obiceiurile, ci că pur şi simplu s-au adaptat noii situaţii. Au păstrat cât au putut conştiinţa dacică (trebuie să reţinem că NU era dezvoltată cultura scrisului în acele vremuri) dar în acelaşi timp au încercat să trăiască cât au putut de bine în noile condiţii. Faptul că fii lui Daizus Comozoi erau conştienţi că se trag din daci, dar totuşi n-au renunţat la numele lor romane demonstrează exact acest lucru.  Un fel “civitus romanus, natus dacus”.

Să nu uităm şi de aşa numita Constitutie Antoniana(212) acorda cetăţenia tuturor oamenilor liberi din Imperiu. Adică dreptul de a-şi spune “romanus”. De ce n-ar fi profitat stramosii nostri de acest statut? De ce nu s-ar fi putut duce peste Carpati, în Basarabia, în Nordul Bucovinei, la Nistru, pentru a trai acolo, având  acest statut? Nu se duc azi în Norvegia, Suedia, Spania, Finlanda, atâtia români de la sate, profitand de statulul de cetăţean UE?  De ce stramosii nostri ar fi facut altfel?

Între timp, să facem o paranteză absolut necesară. Este vorba de termenul de “roman”. Acest cuvânt NU desemna etnia respectivului, ci un statut juridic, civic. Ar fi absurd să fie aşa, deoarece majoritatea celor care au deţinut funcţii şi roluri importante în Imperiu, NU erau etnici romani, adică nu erau din Roma propriu zis. Insusi Traian era iberic. Şi-a negat vreodată Traian, romanitatea? Sau Constantin cel Mare, străromânul?

In acelasi timp, tot “roman” avea şi sensul OM LIBER. .Trebuie să înţelegem că în epoca marilor migraţii, era mult mai important ca barbarii să ştie că cei pe care îi întâlnesc sunt “OAMENI LIBERI”, “PROPRIETARI DE PĂMÂNT”, adică NU sclavi. Adică, “romanus”. Poporul nostru a transformat acest cuvânt în etnie prin faptul că nu a dorit să-şi ia numele migratorilor aşa cum au făcut strămoşii noştri din Serbia, Bulgaria sau a refuzat grecizarea.

De altfel, există un document extrem de important pe care realizatorii acestui film îl ignoră cu desăvârşire: cel mai vechi titlu de proprietate din lume a fost găsit pe teritoriul României la Grojdibodu, în Oltenia. Diploma datează din 121 şi este pe numele lui Plautius Caesianus. Proprietarul moşiei unde a fost descoperită se numea…Dimitrie Cezianu. Dacă mai ţinem cont că pe locul respectiv s-au găsit urme ale aşezării tracice Sicibida/Sygibida, putem vedea o mostră, în miniatură, a etnogenezei poporului român.

În acest context,  ce relevanţă are studiul ADN-ului pentru determinarea legăturilor dintre români şi italieni? Atâta vreme cât e clar că atât în Italia cât şi-n România, populaţia are o varietate de origini etnice?  Poate garanta cineva că ADN-ul folosit pentru analiză era al unui dac? Sau măcar STRĂROMÂN? De unde ştim că respectivul nu era în trecere prin zonă şi a murit aici?!

De ce realizatorii acestui material nu scot un cuvânt despre cercetările antropologice  care au relevat că strămoşii noştri geto-daci erau mai degrabă blonzi, deschişi la ten, cu ochii albaştri? Câţi români sunt şi-au fost aşa? Mihai Viteazul, Vlad Ţepeş, Iancu de Hunedoara, Mircea cel Bătrân, Tudor Vladimirescu, Horea, Basarab I erau blonzi?  De ce realizatorii acestui film nu suflă un cuvânt despre originea iraniană a dacilor, aşa cum este relevată de cuvântul “tarabostes”, derivat din persanul “tara”, adică românescul “tiară” de azi? De ce nu spun nimic despre asemănarea observată de marele Grigore Leşe între doinele româneşti şi cântecele tradiţionale iraniene? De ce nu vorbesc realizatorii despre influenţa celtică în cultura geto-dacă? Cumva pentru că le-ar strica teoria despre “puritatea” dacă?

Revenind punctual, la ceea ce întreabă semifilosofic, Nicolae Spiroiu,: “cum a ajuns ca Hotinul să vorbească aceiaşi limbă cu Drobeta, dacă romanii n-au fost pe-acolo”, avem răspunsul.  Pe lângă apropierea geografică: oamenii putând pleca din sudul Basarabiei şi al Moldovei spre Hotin şi Nistru, în mod liber şi pe lângă transhumanţă –ciobanii noştri au ajuns până-n Austria şi Cehia – mai  este un factor pe care realizatorii documentarului îl ignoră cu desăvârşire: creştinismul.

Dau un singur exemplu, relevant: pe tot teritoriul etnogenetic românesc, se foloseşte cuvântul latin “basilica” pentru Biserică. Oare aveau, dacii, Biserici? Sau am căpătat acest cuvânt ca urmare a activităţii misionarilor creştini care au predicat în latină? Oare aveau dacii „crux”, „cruce” sau am învăţat acest cuvânt din latină? “Este locul să reamintim totuşi un element vital pentru înţelegerea romanităţii noastre: centrul spre care Străromânii îşi îndreptau privirile nu era Roma din Italia de azi, ci Noua Romă, Constantinopole (Ţarigrad). Romanitatea românească a fost legată astfel întâi de Biserică şi Ţară (Romania / România), iar apoi de Constantinopole şi regalitatea pe care o reprezenta”, cum scrie Pr. Mihai Andrei Aldea. Oare realizatorii acestui film o să nege Ţarigradul care apare în toate creaţiile populare româneşti? Căci ce înseamnă “Ţarigrad”, dacă nu„oraşul ţarului”, adică al “cezarului”, “ţar” fiind forma slavonă a cuvântului. Cu alte cuvinte, românii simpli, autorii Mioriţei, aveau conştiinţa apartenenţei imperiale, la Nova Roma…

Cum de avem primele scrieri despre creştinism în latină, dar după apariţia romanilor pe aceste meleaguri? Nu cumva pentru că legionarii romani, oamenii simpli, erau creştini şi încet-încet, s-a împrăştiat această religie?  Şi trebuie ţinut cont de un alt element extrem de important: creştinismul s-a impus mai ales după retragerea aureliană, când nu mai exista niciun fel de impunere asupra  limbii pe care strămoşii noştri s-o vorbească. Teoretic, dacă erau aşa de conştienţi de faptul că romanii şi latina le sunt străine, puteau să-i nu-i asculte pe misionarii creştini. Să-i respingă. Dar n-au făcut-o. Dimpotrivă. Şi creştinismul este azi, trăsătura pregnantă a neamului românesc. Ceea ce nu convine realizatorilor filmului. Vom vedea mai jos de ce.

Un alt punct al “acuzării” este acela că numele de “român” şi “şi “România” a fost inventat de reprezentanţii şcolii ardelene, influenţaţi de Biserica Romano – Catolică şi de Vatican. Se sugerează că până atunci nimeni de pe teritoriul ţării nu folosea acest nume şi că “şcoala ardeleană” a vrut să facă jocurile Vaticanului când a inventat acest nume.  Aici, minciuna are picioare extrem de scurte.

Chiar dacă am ignora referinţa clară din Cântecul Nibelungilor(1204) la “ţara Valahilor”(adică numele dat de străini populaţiilor vorbitoare de limbi romanice din est), avem numeroase mărturii despre cum ne numeam noi de către noi, încă din Evul Mediu: Tranquillo Andronico notează la 1534 că “valachi se numesc romani”, iar Francesco della Valle chiar citează în 1532 o expresie “valahă”: “Sti rominest?”.  Sasul Johan Lebel notează că numele de valahi lor înşine este “Romuini”. Ungurul  Martinus Szent-Ivany citează expresii  precum: “Sie noi sentem Rumeni” și „Noi sentem di sange Rumena”. Să notăm că Francesco della Vale a cules această mărturie de la călugării Mânăstirii Dealul, deci nu de la vreun “papistaş” cu interese politice.

Mai mult, cei doi cronicari români din Moldova, ( acolo unde n-au ajuns romanii, ca să-l cităm pe generalul Spiroiu)  Grigore Ureche şi Miron Costin, notează fix acelaşi lucru precum omologii lor unguri, italieni şi saşi. Şi anume că de la “Rîm ne tragem“, dar şi mai important că: “așijderea și limba noastră din multe limbi este adunată și ne iaste amestecat graiul nostru cu al vecinilor de prin prejur”.

Practic, ultima propoziţie mi se pare cea mai relevant pentru înţelegerea istoriei noastre: suntem un neam aflat la confluenţa Occidentului cu Orientul, pe unde multe populaţii au trecut şi şi-au lăsat urmele. Cel mai bun exemplu este chiar o localitate menţionată mai sus: Troesmis. A fost iniţial getică, apoi a devenit romană şi azi poartă nume de origine slavă. Dar este românească!

Între altele, în film realizatorii se întreabă, misterios, de ce Constantin cel Mare a pus daci pe Arcul său din Roma. Fără să vrea, chiar realizatorii demonstrează absurditatea celor afirmate tot de ei anterior, cum că stăpânirea romană a fost doar de vreo “150-160” de ani.  Cum? Foarte simplu. E suficient să privim documentarul BBC intitulat: “Ancient Rome The Rise and Fall of an Empire – Constantine the Great” şi să vedem lângă Constantin stindardul de luptă al dacilor! Ce înseamnă asta?
Două lucruri: 1) Sub comanda lui Constantin luptau unităţi dacice, conştiente de originea lor şi 2) Dacii din Imperiu se simţeau urmaşi ai dacilor, dar cetăţeni romani care vorbeau limba celorlalţi soldaţi  romani, adică aceiaşi cu cea a şi Sf.Împărat.

Deci  traco-romanul Constantin (născut la Niş, în Serbia) care a reunit Nordul şi Sudul Dunării era conştient că în ambele teritorii era aceeaşi popor, din mijlocul căruia se trăgea şi el. Avem vreo dovadă despre Sf. Constantin că a renunţat la a se mai considera roman? Nu.

Iată şi explicaţia pentru care avem statui ce par să înfăţişeze daci pe Arcul său de Triumf. Era reprezentarea celor asemeni lui Constantin, a luptătorilor săi : romani de origine tracă(daco-geţi, apuli, buri, suci, carpi, etc). Adică ceva normal la vremea respectivă . De altfel, statui ce par să înfăţişeze daci mai sunt şi-n multe alte părţi ale Romei şi nu se miră nimeni.

Academicianul Emil Popovici a spus: “Serbia, Vestul Bulgariei, Nordul Macedoniei, Banatul, Oltenia, Vestul Transilvaniei reprezintă patria străveche a românilor, în care s-au format – la Nordul şi Sudul Dunării – limba şi poporul românesc”, citez din cartea “Istoria Olteniei” de Alex Mihai Stoenescu.

Apropo de acest spaţiu al etnogenezei româneşti, care se întinde de la sud la nord, de pe linia Sofia(Bulgaria), Erdine(Turcia) până la Carpaţii Ucrainieni, se leagă încă o explicaţie istorică pentru numele de “România”.

Una pe care, realizatorii clipului respectiv o ignoră cu desăvârşire:  spaţiul acesta, care ţinea de Imperiul Bizantin de la Constantinopole se numea “ROMANIA”, adică “terra romanorum”, încă din secolul IV! Când acelaşi Sfânt Constantin cel Mare i-a învins pe vizigoţii care stăpâneau Dacia (ce ne facem cu ei, domnilor dacişti?), acesta le-a impus, potrivit istoricului eclesiastic Socrata, a fost libera răspândire a creştinismului pe întreg teritoriul Nord-Dunărean. Ce înseamnă (şi) asta? Că romanizarea şi creştinismul s-au sincronizat. De ce deranjează atât de mult însemnătatea creştinismului pe autorii materialului, voi arăta mai târziu.

Altfel, aş întreba realizatorii acelui film ce facem cu Imperiul Româno-Bulgar al fraţilor Asan.  Acest stat adoptă ca simbol acvila bicefală, simbolul Romanităţii de Răsărit, iar Ioniţă Caloian care i-a succedat pe Petru şi Asan la tronul noului imperiu, cere Papei de la Roma recunoaşterea titlului de împărat, egal cu cel al Bizanţului. Oare întâmplător dorea să creeze “Noua Romă” pe teritoriul românesc, cu limba română ca limbă oficială, într-o vreme când Bizanţul se grecizase? Oare nu a fost această iniţiativă un fenomen de auto-apărare al romanilor ortodocşi( adică români!) la grecizarea Bizanţului?

De ce am subliniat că romani ortodocşi egal români? Pentru a ajunge la un un punct slab al aşa zisului documentar. Autorii săi vor cu orice preţ negarea creştinătăţii neamului românesc. Acest aspect nu este întâmplător dacă ţinem cont de cine sunt cei care apar drept apărătorii dacilor. Spre exemplu, generalul Mircea Chelaru se consideră “orthodox zamolxian”, ce-o mai fi şi asta. Ca să nu mai vorbim de Napoleon Săvescu, „marele” dacolog, care spune: “Eu sunt ceea ce sunt. Sunt vedic (religie antică indiană, anterioară brahmanismului, bazată pe Vede –n.autorului). Ati auzit vreodata de esenieni, acel popor ciudat de la care a pornit Biblia si toata credinta? Se spune ca esenienii se trag de aici, din spatiul nostru”.

Această viziune asupra istorie naţionale, creată şi dezvoltată în laboratoarele securităţii ceauşiste(Cercetările de Dacologie ale domnului Săvescu sunt finanţate de securistul notoriu G.C. Păunescu: “Prezenta cu totul speciala in sala a presedintelui Aliantei Confederatiilor Patronale din Romania (ACPR), dr. economist George Constantin Paunescu – sponsorul Congresului International de Dacologie – a fost indelung aplaudata de audienta”), urmărea/urmăreşte un scop perfid: îndepărtarea românilor de creştinism, de identitatea lui. Înlocuirea lui Dumnezeu cu Zamolxe, adică a tradiţiei şi a fiinţei noastre cu o abstracţiune, servea perfect regimului comunist şi serveşte actualei puteri ateiste de orientare occidentală.

Cine au fost cei mai aprigi luptători anti-comunişti? Creştinii! Şi comuniştii s-au convins de asta când au umplut puşcăriile cu martiri.

Cum poate să explice domnul Chelaru, organizarea şi numele Ţării Româneşti? De ce nu i-au spus Ţara Daciei? Mihai Viteazul, Dacus Maximus, de ce nu a schimbat numele ţării? Cum explică “Zamolxienii” faptul că la noi, precum în Bizanţ, domnitorul nu era limitat la o funcţie politică, ci îşi asuma şi funcţia religioasă? Domnitorul român era cel responsabil pentru mântuirea poporului pe care îl ocrotea, odată ce era “uns de Dumnezeu”.

Nu mai spunem că încă din vremea vechii organizări a Daciei Traiane, avem cazul unui Legatus Augustus (Legatul Augustului, a Împăratului) – adică comandant militar cu autoritate religioasă, juridică şi administrativă.Nu există, cumva, o continuitate între acesta şi domnitorii noştri de mai târziu?

Înainte de a încheia acest expozeu, aş atrage atenţia unui singur fapt: după propria mărturisire, Napoleon Săvescu a părăsit România în 1977. Cum se face că a putut pleca din ţară, într-o Românie în care, la 1978, părintele Gheorghe Calciu devenea prigonit pentru că mărturisea liber, credinţa şi tradiţia noastră ortodoxă?

Oare cine avea voie să plece atunci, din ţară? Nu cumva plecau doar cei care aveau “binecuvântarea” Securităţii Comuniste?  Făcând o legătură logică, nu cumva această teorie(apărută la finalul anilor ’70)  urmărea să înlocuiască ascultarea de Dumnezeu cu ascultarea de “noul” Zamolxe, adică Nicolae Ceauşescu?

Apropo de această teorie, trebuie menţionat că ea a apărut concomitent şi-n celelalte ţări ex-socialiste:  la ei era teoria “magara” (adică “maghiar” sau “ungur”), “moes” sau “eneit” (adică “bulgar”), “rase” (adică “sârb”), ori a aşa-zisului popor “ucrainean” (“la mărginean”) etc. Mai mult, “susţinuţi de două institute create de emigraţia lor în Argentina, “specialiştii” unguri proclamau că, mult înaintea elamiţilor şi sumerienilor, “poporul magara”, adică unguresc a civilizat în patru valuri succesive Europa, ar fi inventat focul, roata, scrisul, într-un cuvânt civilizaţia, ba chiar şi creştinismul înainte de Iisus. Iar dacă Iisus nu a fost cumva “ungur” deşi toate “dovezile” converg în acest sens, Burebista şi Decebal au fost cu siguranţă. “ – Nu-i adevărat – ţipau “specialiştii” bulgari – poporul moes sau eneit”, într-un cuvânt “trac, adică bulgar” le-a făcut pe toate astea. “ – Ba nu, poporul “rase” adică sârb, “polon” sau “ucrainean”. Până când veneau “specialiştii” de la Bucureşti grupaţi în “Cercul Deceneu”, adjudecând civilizaţia pentru “daci” sau (dacă erau sprijiniţi financiar de Iosif Constantin Drăgan – un alt client al Securităţii Comuniste ) “traci”, adică “români”, care ar fi populat numai ei, nemaifiind loc pentru alţii Europa, de la Urali la Atlantic, fără să se întrebe cum de ne-am restrâns în halul ăsta. Mai puneau şi semnul egalităţii între “Zamolxis” ori “Deceneu” şi… Dumnezeu.

Din păcate, acest fenomen, care este foarte uşor de demontat, prinde la foarte mulţi oameni. Două sunt motivele: 1) venim după o perioadă (30 de ani) de intensă spălare pe creier, care din păcate a beneficiat şi ajutorul dat de proasta explicare a istoriei noastre reale şi 2) supăraţi pe nereuşitele şi viciile lor, mulţi conaţionali de-ai noştri caută scăparea în asumarea unei alte identităţi, mai “curate şi virtuoase”.În contextul în care “sistemul” este vinovat pentru toate şi apar tot felul de conspiraţii care identifică răul în altă parte, este foarte uşor să crezi că “cineva ne-a ascuns istoria adevărată, pentru că deranjează”.

Este infinit mai greu să te autoanalizezi şi să recunoşti că eşti leneş, ignorant, mincinos şi este mult mai uşor să dai vina pe “istoria care ne-a minţit”. E mult mai greu să respecţi Scriptura, să ţii post miercurea şi vinerea, să nu minţi, să nu furi şi e mult mai uşor să te declari “Zamolxian”.

Din nefericire, acest curent vine într-un moment în care ţara noastră este supusă unui puternic atac imagologic, când credinţa ortodoxă le stă în gât mai marilor lumii. Într-un moment în care miile de martiri ai neamului zac sub pământ, în gropi comune, mulţi se grăbesc să le batjocorească credinţa şi sacrificiul, înlocuind-o cu o abstracţiune păgână, aruncând-o în derizoriu. Este şi mai trist, când vedem că această teorie este însuşită fără rezerve de către oameni care se prezintă creştini ortodocşi şi este găzduită de siteuri şi bloguri cu aceleaşi pretenţii.

Sigur, acest modest răspuns nu este la fel de atractiv precum un clip video, nu are o grafică atrăgătoare, nu este uşor de “digerat” şi cu siguranţă că nu va fi la fel de răspândit precum acel “documentar”, dar măcar va fi o replică, onestă în spiritual Adevărului.

Ca să nu existe niciun dubiu, autorul acestui mic eseu consideră că poporul român s-a format, aşa cum a spus şi academicianul Emil Petrovici, mai sus, pe un teritoriu mult mai mare decât al ţării noastre. Am păstrat tradiţii şi portul naţional de la strămoşii noştri traci, limba de la strămoşii noştri romani(Ovidius, exilat la Tomis, notează limpede că geta este altă limbă decât latina (Ponticele IV,13)), creştinismul bizantin unind pe toţi locuitorii acestor pământuri(şi la Sud şi la Nord de Dunăre) într-un popor nou, cu specificitatea sa, românesc.

 

Bibliografie:

Stoenescu, Alex Mihai – Istoria Olteniei, op.citit, ed. Rao, 2011

Daicoviciu, Hadrian – Dacii, op.citit, Editura pentr Literatură, 1968

Constantiniu, Florin – O istorie sinceră a poporului român, op.citit, Ed. Univers Enciclopedic, 2012

Djuvara, Neagu – O scurta istorie a romanilor povestita celor tineri,op.citit, Ed. Humanitas, 2008

Brătianu, Gheorghe I – Marea Neagră de la origini până la cucerirea otomană, ediția a II-a rev., Ed. Polirom, Iași, 1999

Dr. Mărculeț, Vasile – Asupra organizării teritoriilor bizantine de la Dunărea de jos în secolele X – XII: THEMA MESOPOTAMIA APUSULUI, STRATEGATUL DRISTREI, THEMA PARISTRION-PARADUNAVON

Iorga , Nicolae- Studii istorice asupra Chiliei și Cetății Albe, București, 1898,

http://www.scribd.com/doc/47106043/Pentru-limba-noastr%C4%83-moldoveneasc%C4%83

http://ro.wikisource.org/wiki/De_neamul_moldovenilor

http://ebooks.unibuc.ro/istorie/ideologie/6.htm

http://istorie-adevarata.blogspot.com/2009/07/romanii-sau-romanii-de-rasarit.html

http://foaienationala.ro/romania-sau-imperiul-roman-cu-capitala-la-bizant.html

http://foaienationala.ro/romnii-continuatorii-romaniei.html

http://istorie-adevarata.blogspot.com/2009/03/ucraina-sau-drama-romanilor-de-la.html

http://foaienationala.ro/straromanii-in-secolele-iii-iv.html

http://napoleonsavescu.wordpress.com/opera-si-activitatea/noi-nu-suntem-urmasii-romei-un-interviu-de-gheorghe-budeanu/

http://foaienationala.ro/pr-mihai-andrei-aldea-%E2%80%9Cparintele-dumitru-staniloae-si-istoria-romanilor%E2%80%9D.html

http://byzantine-cafe.blogspot.com/2005/08/c-tin-balaceanu-stolnici-dixit.html

http://www.youtube.com/watch?v=RnVTf10YUdY

http://www.youtube.com/watch?v=duj_84hnc58

http://foaienationala.ro/adevaratii-constructori-ai-podului-lui-traian-dezbatere.html

http://www.curierulnational.ro//Eveniment/2010-05-29/Mihai+Viteazul%2C+omagiat+la+Congresul+International+de+Dacologie

autor: Mihail M. Popescu

23 comentarii »

 1. Romanizarea NU a existat! Punct!

  Apreciază

  Comentariu de ronin — 31 martie 2012 @ 03:09 | Răspunde

 2. Frumos si clar, multumim

  Apreciază

  Comentariu de silvia — 2 aprilie 2012 @ 15:40 | Răspunde

 3. Foarte frumos articol!

  Apreciază

  Comentariu de Alexandra — 3 aprilie 2012 @ 14:34 | Răspunde

 4. Totusi analizand cu onestitate datele publicate nu se explica cum de dacii care nu au fost colonizati de romani si-au insusit atat de usor limba latina (ocupata de romani a fost cam o treime din Dacia lui Decebal). Pentru mine e foarte clar ca intre limba dacilor si cea latina erau extrem de multe similaritati.Persoanele care au facut filmul nu sunt crestine, dar aceasta nu inseamna ca nu pot spune si multe lucruri adevarate. Nu inteleg de ce atata inversunare de a inlatura ideea ca noi ne tragem din daci. Si domnule Mircea Puscasu o sa ramaneti uimit de cat de multi ortodocsi sustin ca noi ne tragem din daci.

  Apreciază

  Comentariu de emilian — 8 aprilie 2012 @ 13:32 | Răspunde

 5. vorba romeilor: fiecare se trage de unde poate:))

  Apreciază

  Comentariu de Adezo — 12 aprilie 2012 @ 18:34 | Răspunde

 6. prefer sa ma trag din daci care seamana a sfinti decat din romanii vicleni si ,,curvasarai”

  Apreciază

  Comentariu de cristi — 15 aprilie 2012 @ 11:31 | Răspunde

 7. De unde ştim că respectivul nu era în trecere prin zonă şi a murit aici?!
  vrabia pe glasul ei piere

  Apreciază

  Comentariu de felea — 19 aprilie 2012 @ 19:36 | Răspunde

 8. si totusi – sub unguri atatia ani – ramanii au ramas la fel\ – si in istoria moderna
  sub stapanirea strabunicului tau Cezar Gheorghe si Ion s-au romanizat –

  Apreciază

  Comentariu de felea — 19 aprilie 2012 @ 19:41 | Răspunde

 9. dupa bunicu o bajbai cum au facut-o si predecesorii cu condeiul
  daca simti ceva spune
  stii ca o formulare corecta ti-ar aduce tacerea pe buze si zambetul
  dar tu nu si nu, ca poate nu, sau sar putea sa fi trecut greu cu traci ca tine care nu prea vor sa spuna tot

  Apreciază

  Comentariu de felea — 19 aprilie 2012 @ 19:58 | Răspunde

 10. Personal nu mă deranjează faptul că nu am auzit niciodată de acest Popescu, ci inepţia şi destrăbălarea cu care atacă EVIDENŢA celor expuse în documentar, câte sunt.

  Parcurg discursul acestui ins şi mă iau cu mâinile, apoi mă bucur: ăştia se sinucid singuri.

  Apreciază

  Comentariu de grisa maconizatul — 21 aprilie 2012 @ 03:41 | Răspunde

 11. Cu respect „felea” nu se poate afirma ” si totusi – sub unguri atatia ani – ramanii au ramas la fel „.Tind sa cred ca nu sunteti in cunostinta de cauza sau mai bine zis nu sunteti ardelean.Nimeni nu poate nega influenta maghiara in Transilvania incepand de la constructia caselor pana la prepararea mancarii si pana la muzica,costume populare etc.,cateva lucruri cu o mare influenta.Sa nu mai pomenim de faptul ca in zona Cluj-Arad-Alba o mare parte din generatia de pe la 1900,bunicii nostrii,vorbeau maghiara desi erau romani.Asadar nu se poate vorbi despre puritate
  romanesca provenita de la daci.

  Apreciază

  Comentariu de Adrian — 22 aprilie 2012 @ 14:20 | Răspunde

 12. Puncte de vedere despre articol:
  Am luat act recent de opiniile activistului convingător pe tărîmul adevărului despre vaccinuri, medicul Mircea Pușcașu. Pe adresa site-ului unde s-a postat articolulul avîndu-l ca autor pe Mihail M. Popescu am retrimis imediat întregul material cu adnotările mele (le reproduc în continuare pe cele mai importante, ușor prelucrate spre a le face inteligibile în articolul de față) și am atenționat printr-o notă finală pe administrator că prin asteriscuri i-am semnalat în text cele peste două sute de erori de limbă impardonabile pe care le-am observat. Cum n-am primit vreun semnal pînă în prezent, îmi permit să public pe blogul meu aceste puncte de vedere, considerînd tema originii poporului român și a limbii sale mult prea importantă pentru a o trece sub tăcere.
  Iată notele mele de subsol la textul cu pricina (între [ ] am pus precizările pe care le-am crezut necesare lămuririi cititorilor de bună credință):

  1.[La fraza: „nu am întâlnit încă manual sau carte serioasă de istorie recentă care să nege moştenirea noastră geto-dacă“]: Dar afirmația că s-au păstrat abia o sută de cuvinte din limba autohtonilor?! Vă rog să cercetați însă Dicționarul etimologic al limbii române (București, ALCOR EDIMPEX, 2008) al dr. Mihai Vinereanu!
  2. [La fraza: „Dar aşa cum a spune că “suntem doar urmaşii Romei” este o EROARE, la fel este şi a susţine că “romanizarea n-a existat”]: Ca filolog, nuanțez: romanizarea nici nu era vizată de cuceritori! Mai întîi fiindcă limba vorbită de cele două popoare aflate în conflict era aceeași (filologul Gabriel Gheorghe numește respectivul idiom limbă țărănească/„latina rustică“; alți filologi o numesc „priscă“, „pelasgică“ ori „română străveche“/„străromână“ etc., certamente ea avînd la origine așa-zisa „indo-europeană“ – concept filologic convențional). Apoi, fiindcă romanii nu puteau „civiliza“ pe „barbarii“ deja mult mai avansați decît ei în metalurgie, astronomie, medicină, agricultură etc.! Ei voiau pur și simplu să iasă pe seama jafului din profunda criză financiară în care se aflau din pricina proastei administrări și a decăderii morale. După cucerirea Daciei, Roma a cunoscut celebrele serbări, iar supușii împăratului Traian au avut scutiri de impozite. Revenind la limbă, Bonaventura Vulcanius Brugensis, Cato Maior, Haral Harmann consideră că primul alfabet și prima limbă din Europa a fost a geților/vlahilor/dacilor (cf. dr. Maria Crișan, Limba strămoșilor noștri și primul poet roman-geto-dac, Publius Ovidius Naso, comunicare făcută la simpozionul din 2001 de la Constanța), fapt confirmat abia în secolul al XX-lea prin descoperirea tăblițelor de la Tărtăria și a plăcilor de plumb de la Sinaia.
  3.[La fraza: „Realizatorii filmului spun că “istoria oficială” afirmă: “Dacii si-au* abandonat limba si* obiceiurile!”. Repet: nu am văzut niciun istoric care să afirme aşa ceva“]: Istoria României în date (Editura Științifică, București, 1964) vă contrazice copios!!! De asemenea, lucrările lui C. C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, A. D. Xenopol, Șt. Pascu etc. susțin că actul de naștere al poporului român este semnat de Traian! Nu am răbdare să vă citez decît o frază: purtător al unei civilizații superioare, [romanii] au cîștigat pe acești daci, pe băștinași… (citat de prof. dr. Augustin Deac, în Istoria adevărului istoric, vol.II (Giurgiu, Ed. Tentant, 2001, p. 172). În schimb, Vasile Pârvan declara în 1926: Nu e cu putință să vedem o lume întreagă romanizîndu-se. La fel, Nicolae Iorga afirma prin 1929: Nu mai credem în romanizările minunate prin legionari de 60 de ani căsătoriți cu femei barbare care, cu tenacitatea conservativă a femeilor, mai curînd ele i-ar fi putut deznaționaliza… Nici Th. Mommsen ori Alf Lombard nu susțin teoria cu pricina (a se vedea pe larg discuția la Augustin Deac, op. cit., p. 180 ș.u.).
  4. [La precizarea din paranteza: „(trebuie să reţinem că NU era dezvoltată cultura scrisului în acele vremuri“]: Ultimele descoperiri infirmă acest lucru! A se vedea articolele dr. în filologie Aurora Pețan.
  5.[La paragraful: „Să nu uităm şi de aşa numita Constitutie* Antoniana(212) acorda cetăţenia tuturor oamenilor liberi din Imperiu. Adică dreptul de a-şi spune “romanus”. De ce n-ar fi profitat stramosii* nostri* de acest statut? De ce nu s-ar fi putut duce peste Carpati, în Basarabia, în Nordul Bucovinei, la Nistru, pentru a trai* acolo, având acest statut? Nu se duc azi în Norvegia, Suedia, Spania, Finlanda, atâtia* români de la sate, profitand* de statulul* de cetăţean UE? De ce stramosii* nostri* ar fi facut* altfel?“]: Analogie hazardată, fiindcă, bunăoară, păstorii acelor vremuri n-au avut habar de cetățenia romană, aceasta neavînd vreo pondere oarecare pentru mentalitatea și preocupările lor! În privința sedentarilor, nu întrezăresc argumentele psihologice și economice care ar putea susține o asemenea presupunere!
  6. [La propoziția: „Insusi* Traian era iberic“]: Există un testament al împăratului care contrazice alegația dv.!
  7. [La întrebarea: „Oare aveau dacii „crux”, „cruce” sau am învăţat acest cuvânt din latină?“]:
  Cruce provine din protoindoeuropeanul (abreviat PIE) (s)kreuk- (Vinereanu, op. cit., p. 283). Deci e invers: latina l-a preluat din PIE, deci după traco-daco-getă!
  8. [La fraza: Cu alte cuvinte, românii simpli, autorii Mioriţei, aveau conştiinţa apartenenţei imperiale, la Nova Roma]: Pr. Dumitru Bălașa, cercetător reputat al problematicii încă de prin anii ’80, are la toate aceste întrebări răspunsuri apropiate sau identice acelora ale „dacologilor“, cum îi numiți dv. peiorativ pe adversarii convingerilor dv.
  9. [La fraza: „legionarii romani, oamenii simpli, erau creştini şi încet-încet, s-a împrăştiat această religie“]: Despre păgînătatea asupritoare a romanilor, mai ales a conducătorilor de oști, plîng mai toate Viețile Sfinților!
  10. [La fraza: „Se sugerează că până atunci nimeni de pe teritoriul ţării nu folosea acest nume şi că “şcoala ardeleană” a vrut să facă jocurile Vaticanului când a inventat acest nume“]: Același pr. Dumitru Bălașa în vol. Dacii de-a lungul mileniilor (Bârda, Ed. Cuget românesc, 2009) are explicații foarte clare privind misionarismul papal în Transilvania, care contrazic afirmațiile dv.!
  11. [La paragraful: „Apropo de această teorie, trebuie menţionat că ea a apărut concomitent şi-n celelalte ţări ex-socialiste: la ei era teoria “magara” (adică “maghiar” sau “ungur”), “moes” sau “eneit” (adică “bulgar”), “rase” (adică “sârb”), ori a aşa-zisului popor “ucrainean” (“la mărginean”) etc. Mai mult, “susţinuţi de două institute create de emigraţia lor în Argentina, “specialiştii” unguri proclamau că, mult înaintea elamiţilor şi sumerienilor, “poporul magara”, adică unguresc a civilizat în patru valuri succesive Europa, ar fi inventat focul, roata, scrisul, într-un cuvânt civilizaţia, ba chiar şi creştinismul înainte de Iisus. Iar dacă Iisus nu a fost cumva “ungur” deşi toate “dovezile” converg în acest sens, Burebista şi Decebal au fost cu siguranţă. “ – Nu-i adevărat – ţipau “specialiştii” bulgari – poporul moes sau eneit”, într-un cuvânt “trac, adică bulgar” le-a făcut pe toate astea. “ – Ba nu, poporul “rase” adică sârb, “polon” sau “ucrainean”. Până când veneau “specialiştii” de la Bucureşti grupaţi în “Cercul Deceneu”, adjudecând civilizaţia pentru “daci” sau (dacă erau sprijiniţi financiar de Iosif Constantin Drăgan – un alt client al Securităţii Comuniste ) “traci”, adică “români”, care ar fi populat numai ei, nemaifiind loc pentru alţii Europa, de la Urali la Atlantic, fără să se întrebe cum de ne-am restrâns în halul ăsta“]: Marija Gimbutas nu poate fi acuzată de părtinire ori subiectivism în vol. Civilizație și cultură (București, Editura Meridiane, 1989) cînd se referă la vestigii ale Vechii Civilizații Europene, indicînd (…) o complexă dezvoltare spirituală. Apariția scrisului nu poate fi deci surprinzătoare în contextul existenței templelor și a celorlalte mărturii arheologice (…) Tăblițele de la Tărtăria descoperite în 1961 (Vlassa, 1963) aparțin unei gropi de sacrificiu dintr-o fază timpurie a civilizației Turdaș (Vinča) și trebuie datate la sfîrșitul mileniului al VI-lea î.e.n. (cca. 5300-5200 î.e.n.). (op. cit., p. 65).
  Prof. Mihai FLOAREA

  Apreciază

  Comentariu de Mihai FLOAREA — 1 august 2012 @ 10:19 | Răspunde

 13. […] Am primit un comentariu elaborat şi pertinent la articolul Răspuns unei manipulări numite: “Dacii, adevăruri tulburătoare 2012”. Datorită importanţei temei articolului, originea neamului românesc şi a limbii române, dar […]

  Apreciază

  Pingback de Puncte de vedere – Profesor Mihai FLOAREA « Bucovina Profundă — 11 august 2012 @ 16:24 | Răspunde

 14. […] primit un comentariu elaborat şi pertinent la articolul Răspuns unei manipulări numite: “Dacii, adevăruri tulburătoare 2012”. Datorită importanţei temei articolului, originea neamului românesc şi a limbii române, dar […]

  Apreciază

  Pingback de Puncte de vedere: Despre articolul Răspuns unei manipulări numite: “Dacii, adevăruri tulburătoare 2012” « JurisCult — 4 octombrie 2012 @ 19:41 | Răspunde

 15. Because it refers to the language spoken by the Dacians, to give some examples of words from their language presumed.
  1. The river Marissia (in Latin) and Marissos (in Greek) is attested by ancient historians .In romanian word “MARE “ meaning big, great, water river is big , in proto-celt = MARA , Old Irish: MA’ R , MO ‘R. Dacians probably say “MARISHA” or “ MARISHU” and now roumaniens “MURESHU”.
  2. The river HERASSU (in Greek) is attested by ancient historians. In Romanian word SHIR , SHIRU meaning “String” . In proto-celt “SRUTOS “= ‘stream’ , Sanskrit =SRAS ,SRU. Dacians probably say “SHIRU” or “ SHIRIU” and now roumaniens “SIRIU”and “SIRET”. Because the Greeks had no sound “SH” and pronounce the sound X = CH =SH sound, so read SHERASU= HERASSU.
  3. “GENUCLA” dacians city before the arrival of the Romans ,Dacians said “GENUC” = knee , like language, Hittite =gienu, old English= cnēo / knee, Ancient Greek =gonu, Sanskrit= janu, Illyrians=Genusus, German =kniu / Knie, Persian =zanu, Old Norse= kne, Avestan= znum, Tocharian, Gothic =kniu, and Celts=”Genu”. In romanian word “GENUC-LA, GENUC-LU “ meaning “GENUCHIUL” = knee . Observe and articulating words is made at the end of words “ .
  4. Dacian fortress “KAPI-DAVA” or “CAPI-DAUA” is a word formed from the word in romanian “CAP “ means “ head”, and the verb” to have” “D – AVA, D – AUA”. Before the coming of the Romans probably CAPIDAVA is dacians city where are the leaders who led people, or where he was head of a Dacian god. The Greeks said that the leaders of Dacians is “ CAPILATI”, Sanskrit= “CAPA-LA” , head, Latin = CAPUT, capitis.
  5. Romanians word “APA” , we find in Sanskrit =” APA”, Latin =AQUA, Latvian = UPA, proto gal = ABU, ABA, Greek spelling Ἄβα” (ABA) a nymph. There are more Thracian names with the root “ab-ap” which must derive from IE * ap-\’water, river\’, Sanskrit = āpa \’waters\’, Persian ab \’water\’. There are three designations of some ancient rivers of Dacia “N-APARIS” and “N- APOCA” and “APA” , rivers names with the same Daco-Thracian origin.
  Celts words : MARA,MORA,(Morava), SRUTOS,GENU,ABA, and dacians MARA, SHIRU, GENUC, APA.

  By Rapan M.

  Apreciază

  Comentariu de Dacul - DD — 12 decembrie 2012 @ 22:12 | Răspunde

 16. “Cuvantul / verbul DAVA ” sufixul numelor de cetati dacice.
  Dar sa va prezint o descoperire in premiera.
  Cum putem afla ce inseamna numele de cetati dacice.Cuvantul “ARGINT, ARGINTUS” in proto-persana dar si skyta era “ARGET”
  La noi in tara pe malu Argesului exista o localitate uitata cu un nume vechi care si-a pastrat forma antica “ARGET-OAIA” .
  Este posibil ca “ARGEDAVA” sa fi fost prin confundarea literei “D” cu “T” ca in TU si DU in limbile germanice.
  Si atunci avem “ARGE-DAVA” se transforma in “ARGET-AVA” sau”ARGET-AUA” si numele de azi”ARGETO-AIA”.
  Si numele cetatii “S-ARGET-IA” are aceasi origine si inseamna “arginta, argintata”
  Numele raului Arges insemna “argintiu” , cunoscut an l’antiqitate ca Argessos, Ardzeiscus ou Ordzessus.si probabil ca Argesul se numea “Argetu” sau “Argeshu” ca si azi.Cam asa este cu formarea cuvintelor .
  Asa ca finalul cuvintelor care sunt nume de cetati dacice D-AVA, D-AUA, D-ABA, este verbul a avea de aua. sa aiba, popular sa aiva .
  Citez “Argessis. The capital of Dacian leader Burebista was named Argedava”
  Acelasi lucru pentru RUSSI-DAVA care se transforma in RUSSIT-AVA sau RUSSIT-AUA sau RUSSITA sau IN-ROSITA provenind de la culoarea rosie a peretilor sau a malurilor rosii de argila.
  SUCID-AVA se transforma in SUCIT-AVA, SUCIT-AUA, si forma finala din limba romana” SUCITA” .Verbul a sucii se afla si in lithuaniana dar si in alte limbi , ca si verbele a sta, a vedea , a da, si alte verbe care au suferit unele transformari .
  PETRODAVA se transforma in PETROTA adica PIETRUITA, PETROITA , din piatra.
  Alte nume de cetati sunt formate din numele tribului DAC si verbul a avea DA AUA, DA AVA.
  Un exemplu BURI- DA- AUA si avem axi localitatea si raul BUR-D-EA adica BURDEA si localnicii BURDENI.desi am aflat de la localnici ca numele vine de la „A SBURDA.”

  Apreciază

  Comentariu de Dacul - DD — 3 ianuarie 2014 @ 12:34 | Răspunde

 17. Pentru ROMÂNII căzuți în capcana ”dacismului” de Moscova.
  ”Dacismul” nu e ”trezire” ci e SOMNUL RAȚIUNII.
  Scopul? Să ne transforme pe NOI,ROMÂNII,urmașii Daciei străbune dar
  ÎN PRIMUL RÂND URMAȘII ROMEI Împăratului Nostru TRAIAN,
  în ”daci puri”.Adică în NE-ROMÂNI.
  Pentru că oricine a citit cronicile medievale știe că
  ”RUMÂN
  este un nume schimbat in cugetarea anilor de la ROMAN…»

  ( Miron Costin)

  Și este evident că ROMÂNIA ”este un nume schimbat în cugetarea anilor” DE LA ROMANIA,Terrae ROMANORUM,Țara ROMANILOR.

  Apreciază

  Comentariu de DACISMU` pentru noi E MOLDOVENISMU` 2 ! — 20 iunie 2014 @ 23:07 | Răspunde

 18. „Dacismul” clocit de KGB la Moscova.
  Lista minciunilor sfruntate și a MINCIUNILOR PERFIDE PRIN OMISIUNE:

  1)daniel toxin A MINȚIT când l-a citat pe Eminescu
  2)daniel toxin A MINȚIT când l-a citat pe Hașdeu
  3)daniel toxin A MINȚIT când l-a citat pe Stolnicul CANTACUZINO
  4)daniel toxin A MINȚIT când ”I-A UITAT” pe TOȚI CRONICARII ROMÂNI
  5)daniel toxin A MINȚIT când l-a citat pe Lactantius în problema Împăratului DACO-ROMAN GALERIUS
  6)daniel toxin A MINȚIT când a vorbit despre ”Împărații DACI ai Romei”
  7)daniel toxin A MINȚIT când a vorbit de așa-zisele ”cercetări paleogenetice”
  8)daniel toxin A MINȚIT când a îndrăznit să spună că Împăratul Nostru TRAIAN a cucerit ”DOAR 14%” din Dacia.

  9)daniel toxin A MINȚIT când a spus că LEGIONARII ROMANI NU ȘTIAU LATINA
  10)daniel toxin A MINȚIT când a vorbit de Împăratul Nostru Constantin cel Mare
  11)daniel toxin A MINȚIT când a afirmat că pe ”Tăblițele de la Sinaia” sunt texte scrise ÎNTR-O FORMĂ DE LATINĂ
  12)daniel toxin A MINȚIT când a afirmat că ROMANIZAREA NU PUTEA AVEA LOC ”uitând” de contraexemplele etruscilor,egiptenilor,sumerienilor și chiar ale tracilor sud-dunăreni
  13)daniel toxin A MINȚIT când NU A SUFLAT O VORBĂ despre numărul uriaș de INSCRIPȚII LATINE descoperite în ROMÂNIA(Dacia TRAIANA)
  14)daniel toxin A MINȚIT când ”A UITAT” de ”Plugușorul Românesc” și de BĂDICA TROIAN-TRAIAN al nostru.
  15)daniel toxin A MINȚIT când A FĂCUT ”UITAT” dicționarul de PLANTE CU NUME DACICE al lui DIOSCORIDE,medicului lui Traian,care demonstrează că APROAPE NIMIC din limba dacilor nu s-a păstrat până azi.
  16)daniel toxin A MINȚIT când A FĂCUT ”UITATE” COHORTELE DACILOR din Britania Romană,care demonstrează ROMANIZAREA DACILOR
  17)daniel toxin A MINȚIT când a vorbit despre Împăratul DACO-ROMAN REGALIANUS.
  ”A UITAT” să spună că era UN DAC CU PRENUME ROMANE,căsătorit cu O ROMANĂ chiar din ROMA,Sulpicia DRYANTILLA,fiică de SENATOR ROMAN,Pollio Sulpicius,fost GENERAL DE LEGIUNI ROMANE căsătorit și el tot cu o femeie ROMANĂ,Claudia Dryantilla.
  O DEMONSTRAȚIE CA LA MANUAL DE ROMANIZARE A UNUI DAC ”din neam cu însuși Decebal”
  Mai evident de așa nici nu se putea.
  18)daniel toxin A MINȚIT când ”A UITAT” să citeze ZECI DE CRONICI STRĂINE,antice și medievale,înșirate pe 1900 de ani,de la CRONICARII ROMANI la cei bizantini,greci,italieni,germani,polonezi,turci,ruși,francezi.
  19)daniel toxin A MINȚIT când ”A UITAT” să citeze descoperirea sarcofagului cu inscripția ”Marcus Ulpius Celerinus INTERPREX DACORUM” .
  Celerinus TRADUCĂTORUL dacilor!


  20) daniel toxin A MINȚIT când l-a citat pe poetul roman OVIDIUS Publius Naso

  MINCIUNILE ORIBILE enumerate mai sus sunt MINCIUNI DOVEDITE,parte a unei MANIPULĂRI EXTREM DE COMPLEXE și INSIDIOASE pe care am demascat-o CU PROBE INCONTESTABILE.
  Probe provenite în majoritate CHIAR DIN SURSELE pe care daniel toxinKGB le-a CITAT MINCINOS PRIN OMISIUNE.
  După ce I SE DEMONSTREAZĂ că a fost mințit,înșelat,practic ESCROCAT ca la ”Alba-Neagra” și deci MANIPULAT GROSOLAN,orice român nu poate avea decât o reacție de apărare și de respingere totală a intoxicării.
  daniel toxinKGB vopsit în ipostaza de ”MARE PROTECTOR” de sit-uri arheologice ESTE O STRATEGIE DE IMAGINE pentru păcălirea naivilor.
  POZÂND în mare ”dacist” el nu are decât o țintă:câștigarea ÎNCREDERII ROMÂNILOR pentru ai putea ESCROCA și MANIPULA în continuare.

  Scopul:
  să-i determine pe români SĂ-ȘI NEGE ORIGINILE ROMANE prin exacerbarea celor dacice și prin INDUCEREA URII RUSEȘTI ”DACISTE” împotriva a tot ce ține de MAMA NOASTRĂ ROMA.

  Țintele sunt geneza poporului nostru,SFINTELE NUME DE ROMÂNIA,ROMÂN și NUMELE LIMBII NOASTRE:LIMBA ROMÂNĂ(pe care Călăii OCUPANȚI RUȘI de 200 de ani o vor…”MOLDOVENEASCĂ”)
  daniel toxinKGB o vrea…”DACICĂ”.

  Mai citiți ce au scris cu sute de ani în urmă cronicarii români și străini.
  REPETITIO MATER STUDIORUM EST.

  Apreciază

  Comentariu de DACISMU` pentru noi E MOLDOVENISMU` 2 ! — 20 iunie 2014 @ 23:12 | Răspunde

 19. Motto:

  ” PENTRU CA SĂ NE IA INDIVIDUALITATEA,
  Rusia AR TREBUI SĂ NE DEA ALTA ÎN SCHIMB”

  -Mihai Eminescu

  1-daniel toxin A MINȚIT când l-a citat pe Eminescu
  Mihai Eminescu spune că daniel toxin,MINTE,MINTE CU NERUŞINARE !

  Motto :
  “Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci, mai ales,
  iubirea trecutului,
  fără de care nu există iubire de ţară. ”

  Mihai Eminescu

  „CINE CONTROLEAZĂ TRECUTUL CONTROLEAZĂ ŞI VIITORUL.
  Cine controlează prezentul controlează ŞI trecutul”.
  “1984 “-George Orwell

  Parcă presimţind că OCUPANŢII RUŞI vor folosi în viitor MINCIUNA VICLEANĂ A « DACISMULUI »OPUS ROMÂNISMULUI pentru A NE DEZBINA şi controla,Eminescu scria pentru eternitate,pentru a le da peste boturile de viperă tuturor « ROXINILOR» :

  „… Nici mai este astăzi chestiunea originii noastre, abstrăgând de la
  împrejurarea că o asemenea interesantă chestiune nu este de nici o importanţă.
  Daci sau romani, romani sau daci, e indiferent:
  SUNTEM ROMÂNI ŞI PUNCTUM.
  Nimeni n-are să ne înveţe ce-am fost sau ce-am trebui să fim;
  voim să fim ceea ce suntem: ROMÂNI.”

  -Mihai Eminescu(1876)
  Ai băgat la cap toxinKGB perfid?
  Iată în seama cui dacizatoriiKGB au pus ÎN MOD TICĂLOS şi MINCINOS planul înfăptuirii « Daciei Mari ».
  Iată care este numele SFÂNT al ţării pe care încă de la 17 ani tânărul Eminescu o adora.Să fi fost «Dacia»?

  **”Ce-ţi doresc eu ţie, DULCE ROMÂNIE”**

  “Ce-ţi doresc eu ţie, DULCE ROMÂNIE,
  ŢARA MEA de glorii, ŢARA MEA de dor,

  Braţele nervoase, arma de tărie,
  La trecutu-ţi mare, mare viitor!
  Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,
  Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc;
  Căci rămâne stânca, deşi moare valul,
  DULCE ROMÂNIE, asta ţi-o doresc.”-Mihai EMINESCU

  Dar de la ce trebuie să ne abată atenţia MANIPULAREA şi DIVERSIUNEA « DACISMULUI » ?

  “RUSIA VOIEŞTE SĂ IA Basarabia cu orice preţ: noi nu primim nici un preţ.
  Primind un preţ, am vinde; şi noi nu vindem nimic !
  ROMÂNUL care ar cuteza să atingă acest principiu ar fi un vânzător.»
  (Mihai Eminescu, (“Cestiunea retrocedarii…”), Timpul, 10 februarie 1878, in Opere, vol X, Ed. Academiei, 1989, p.46)

  Tot Eminescu explica STRATEGIA RUSEASCĂ a “MOLDOVENISMULUI”,PRECURSORUL “DACISMULUI”,
  prin care LI S-A SPĂLAT CREIERUL ROMÂNILOR basarabeni:

  ” PENTRU CA SĂ NE IA INDIVIDUALITATEA,
  Rusia AR TREBUI SĂ NE DEA ALTA ÎN SCHIMB,

  şi, cel puţin deocamdată, nu suntem copţi pentru o asemenea degenerare.
  Ruşii s-au încredinţat că această libertate este primejdioasă numai pentru dânşii şi pentru aceasta au închis graniţele ermeticeşte şi au curmat atingerea între ROMÂNII de peste Prut şi restul POPORULUI ROMÂN.
  De atunci şi până acum măsurile silnice pentru STÂRPIREA ROMÂNISMULUI se iau fără de curmare.
  Administraţia, biserica şi şcoala SUNT CU DESĂVÂRŞIRE RUSEŞTI, încât este oprit a cânta în ziua de Paşti “Hristos a înviat” în ROMÂNEŞTE.
  Nimic în limba ROMÂNEASCĂ nu se poate scrie; nimic ce e scris în limba ROMÂNEASCĂ, nu poate să treacă graniţa fără de a da loc la presupusuri şi persecuţiuni; ba oamenii de condiţie se feresc de a vorbi în casă ROMÂNEŞTE, pentru ca nu cumva o slugă să-i denunţe; într-un cuvânt, orice manifestaţie de viaţă ROMÂNEASCĂ e oprită, rău privită şi chiar pedepsită.”
  (Mihai Eminescu – « ROMÂNIA în luptă cu panslavismul”)

  Mihai Eminescu –
  Doina

  “De la NISTRU pân’ la Tisa
  Tot ROMÂNUL plânsu-mi-s’a,”

  Alo,tovarăşe manipulator toxinKGB,CUM AI ÎNDRĂZNIT măcar să-l citezi pe ROMÂNUL Eminescu în sprijinul MINCIUNILOR TALE NERUŞINATE ?

  “SUNTEM ROMÂNI,
  VREM SĂ RĂMÂNEM ROMÂNI

  şi cerem egală îndreptăţire a naţiunii noastre.” – Mihai Eminescu :

  Şi pentru că adulatorii naivi ai tovarăşului toxinKGB sunt complet ORBIŢI de VENINUL « DACIC » ANTI-ROMÂNESC să îl cităm din nou pe Eminescu.
  O fi acelaşi Eminescu ,cel cu « Planul Daciei Mari » ?

  Mihai Eminescu :

  ”Sau ţara aceasta să fie în adevăr ROMÂNEASCĂ, sau nici nu merită să fie.”

  Vă întreb pe voi cei ce ÎNCĂ mai credeţi în MINCIUNILE lui toxinKGB,măcar vă daţi seama PE CE DRUM PERICULOS AŢI APUCAT-O ?
  Vă daţi seama că scopul MANIPULĂRII RUSEŞTI “dacizatoare” este DIVIZAREA ROMÂNILOR,crearea UNEI PRĂPĂSTII DE URĂ RUSEASCĂ între cei ce se cred DOAR “daci” ,cei ce se cred DOAR “romani” şi cei ce ŞTIU CĂ SUNT ROMÂNI?
  Aveţi habar că ACELAŞI LUCRU l-au făcut OCUPANŢII RUŞI în România de Est,peste Prut?
  Prin manipulare au creat UN ZID RUSESC DE URĂ şi DEZBINARE între cei ce au fost manipulaţi să se creadă DOAR « moldoveni » şi cei ce ŞTIU CĂ SUNT ROMÂNI !

  Dar treziţi-vă odată !
  NOI NU SUNTEM DOAR DACI.
  NOI NU SUNTEM DOAR ROMANI.
  NOI SUNTEM ŞI DACI ŞI ROMANI.
  De aceea NOI SUNTEM ROMÂNI.

  Suntem ŞI DACI ŞI ROMANI.
  Unii din străbunii noştri erau DACI ROMANIZAŢI,precum tribunul DAC CU PRENUME ROMANE MARCUS CLAUDIUS Menander, din COHORTA I AELIA DACORUM trimisă să lupte tocmai la Zidul lui Hadrian din provincia romană Britania,la graniţa cu scoţii.
  Alţii erau ROMANI 100% ,chiar DIN ROMA precum Sulpicia Dryantilla,fiică de SENATOR ROMAN-SOŢIA DACO-ROMANULUI CORNELIUS PUBLIUS Regalianus
  Suntem LATINI.
  Ori tocmai asta contestă manipularea RUSEASCĂ a lui toxinKGB.

  “DA,DE LA ROMA VENIM,
  scumpi şi iubiţi compatrioţi,
  Din Dacia TRAIANĂ”.-Mihai Eminescu

  Cât de frumos,simplu şi concis a rezumat Eminescu DUALITATEA DACO-ROMANĂ a POPORULUI ROMÂN!
  Dar toxinKGB şi acoliţii lui clocitori de « MINCIUNI TULBURĂTOARE » nu au auzit şi nici nu vor să audă de nici unul din citatele de mai sus.

  Vă daţi seama spre CE ABIS AL NEGĂRII PROPRIEI IDENTITĂŢI NAŢIONALE ROMÂNEŞTI vă duce TEZA MINCINOASĂ a “imposibilităţii ROMANIZĂRII şi LATINIZĂRII dacilor”?
  Chiar nu aţi fost la ora de istorie în care se preda lecţia despre ANTI-ROMÂNUL ROESSLER,ideologul BOZGORILOR care susţinea ACEEAŞI MINCIUNĂ dar folosind altă « pistă » ?
  « Dacismul » ca şi « moldovenismul » sunt ALTE MANIPULĂRI DE TIP ROESSLERIAN.
  Atât.

  Amintiţi-vă povaţă sacră şi testamentara a genialului TITAN ROMÂN,MARTIRUL MIHAI EMINESCU, adresată neamului nostru :

  « POPOR ROMÂNESC!
  DACĂ FIII TĂI AR FI FOST UNIŢI TOTDEAUNA, ATUNCI
  ŞI PĂMÂNTUL TĂU STRĂMOŞESC RĂMÂNEA UNUL ŞI
  NEDESPĂRŢIT.”

  Mihai EMINESCU
  România în luptă cu panslavismul
  Timpul, iunie 1878

  « Tocmai puşi faţă în faţă cu viaţa rusească
  ROMÂNII au început a fi cu atât mai vârtos pătrunşi de farmecul vieţii lor proprii,
  de bogăţia şi SUPERIORITATEA INDIVIDUALITĂŢII LOR NAŢIONALE ;
  tocmai fiind puşi în contact cu ruşii,
  ROMÂNII ERAU MÂNDRI DE ROMÂNITATEA LOR . »

  „De când e SUFLET DE ROMÂN pe faţa pământului,
  ROMÂNUL A FOST MÂNDRU DE A FI ROMÂN,

  şi chiar atunci când lumea
  îl privea cu dispreţ, el îşi cânta doina şi,
  în conştiinţa puterilor pe care le purta în
  sine, privea mândru împrejurul său.

  Sămânţa, din care a răsărit acest
  popor, e nobilă, şi poporul nu va pieri
  decât atunci când ROMÂNII vor uita de
  nobleţea seminţiei lor. ”

  Mihai Eminescu

  “Schimbaţi opţiunea publică, daţi-i urgent o altă direcţie, răscoliţi printre comorile ascunse ale geniului naţional, treziţi cât mai repede spiritul propriu şi caracteristic al poporului din adâncurile în care doarme, faceţi astfel să apară o uriaşă reacţiune morală, o nouă revoluţie de idei, în care ideea de spiritualitate românească să fie mai mare decât cuvinte precum uman, genial, frumos; în fine,

  fiţi cu o mare putere ROMÂNI, ROMÂNI şi iar ROMÂNI…”

  – Mihai Eminescu

  Apreciază

  Comentariu de DACISMU` pentru noi E MOLDOVENISMU` 2 ! — 20 iunie 2014 @ 23:20 | Răspunde

 20. Parafrazându-l pe ROMÂNUL ABSOLUT,titanul martir Eminescu,

  PENTRU CA SĂ NE IA INDIVIDUALITATEA ROMÂNEASCĂ,
  Rusia VREA SĂ NE BAGE ÎN CAP O ALTA ÎN SCHIMB,
  ”identitatea DACICĂ PURĂ,NEROMANIZATĂ și NEROMANIZABILĂ”.
  Dar foarte ușor RUSIFICABILĂ.

  Nu degeaba vicleanul toxinKGB băgase șopârla cu originile traco-SLAVE ale …. ROMÂNILOR…
  Acolo bate ”TRACISMUL” lui toxinKGB.
  La impunerea în rândul ”dacizaților” a UNUI NUMITOR COMUN SLAV între ROMÂNI(convertiți peste noapte în ”DACI PURI”) și RUȘI.
  Evident pe fundalul RESPINGERII TOTALE a tot ce înseamnă FUNDAMENTUL ETNO-GENEZEI daco-ROMANE ce a dus la FORMAREA POPORULUI NOSTRU ROMÂNESC.
  Adică LA NEGAREA a tot ce înseamnă ROMÂN și ROMÂNIA.
  Visul de sute de ani al BOZGORILOR și RUȘILOR.

  Apreciază

  Comentariu de DACISMU` pentru noi E MOLDOVENISMU` 2 ! — 20 iunie 2014 @ 23:20 | Răspunde

 21. Oare de ce sînt atîtea contradicţii pe această temă ?,Cînd e clar că,poporul romîn are originea din marea seminţie a traco -geto -dacă .De ce uni aşa zişi istorici încearcă să nege originea străbună a poporului romîn cînd toate descoperirile arheologice duc spre existenţa dovezilor care atestă apartenenţa noastră geto-dacă .Cine şi de ce încearcă să nege că geto -dacii nu au avut o scriere şi o cultură proprie.Nu neg amestecul sau intereferenţa culturi şi scrisului latin în cultura dacă,dar pînă la contopirea şi chiar asimillarea totală a scrisului şi cultuiri geto-dacă,, este o cale atît de lungă că,mii de ani i-a trebuit lumini ca să ajungă,,vorba poetului naţional Mihai Eminescu.Eu unul mă trag prin obiceiuri,port, vorbă
  arhaică pe care o vorbesc în mediile rurale din DACII LIBERI veşnici duşmani ai cotropitorilor şi ucigaşii marii Dacii şi a regelui EROU DECEBAL.
  Mă repet descoperirile arheologice ,lingvistice dovedesc că nu romani au asimilat pe dacii ci invers ,romani au fost asimilaţi ,înghiţiţi spus pe romîneşte de Dacii.Dacă puterile occidentale inclusiv şefii biserici catolice de la Vatican ar da liber la studierea dovezilor istorice care se află în subteranele secrete ale bibloteicile lor alta ar fi istoria acetui popor brav care a fost geto-dacii şi chiar a poporulu format ,POPORUL ROMÎN.

  Apreciază

  Comentariu de Alexandru Ciocian — 11 februarie 2015 @ 16:22 | Răspunde

 22. Domnilor, am citit aticolul de mai sus si sint stupefiat. Habar n-am cine este acest Mihail M. Popescu dar, ori este de o prostie cutremuratoare, ori este „dirijat”. In fata lui, Densusianu si Hasdeu sint niste nimicuri, sau poate chiar agenti KGB. Nu am pregatire in istorie, dar de zece ani, de cind am citit „Dacia preistorica” urmaresc materialele care apar pe acest subiect. De curind am avut, in acest domeniu, o experienta care mi-a dat de gindit. Am intrat intr-un anticariat aflat pe strada Academiei din Bucuresti si i-am auzit pe doi dintre cei ce lucrau acolo, adresindu-se cu „Domn’ profesor” unui mosulica jovial care mi-a explicat ca este expert in istorie, arheologie, arta veche s.a.m.d. Tocmai facea expertiza un mic vas de lut, care parea un fel de ibric si despre care a stabilit imediat ca este de pe la 1100 pentru ca avea urme de smalt verde. In acest timp facea aluzii stravezii la o tzuica fiarta. Ma grabeam foarte tare dar n-am putut sa nu gasesc un context in care sa-i arunc o intrebare: Deci noi nu sintem urmasii Romei ? Reactia a fost terifianta. A tresarit, mi-a aruncat o privire de fiara incoltita si mi-a declarat rituos: Nu discut acest subiect ! Am schimbat nota pentru ca nu vroiam sa provoc un scandal si acum mai relaxat mi-a declarat:
  – Domnule, de la Xenopol nu mai exista nimic nou !
  – Cu treburi d’astea se ocupa doctori, avocati…
  Da, domnilor istorici, se ocupa doctori si avocati pentru ca voi refuzati orice discutie cu argumente pro si contra.
  Poate ca si „Dacistii” pacatuiesc pentru ca uneori forteaza argumentele, ceea ce face mai mult rau decit bine, dar deschid o discutie ; de ce o refuzati ?

  Apreciază

  Comentariu de Bunea Mihai Cristian — 29 martie 2015 @ 19:20 | Răspunde

 23. FOARTE FRUMOASA DISERTATIE DAR SUFERA DE ACEEASI BOALA CA SI DOCUMENTARUL PE CARE-L DESFINTEAZA NU ADUCE DOVEZI PALPABILE CI FRAGMENTE DE DOCUMENTE SCRISE DE UNII SAU ALTII . DACA CEI CARE AU SCRIS DESPRE STRAMOSII NOSTRI ERAU LA FEL CA DACOLOGII DE ACUM SI AVEAU INTERESE . EU NU SUNT INVERSUNAT SI II ASCULT SI PE UNII SI PE ALTII SI LOGIC VORBIND AU MAI MULTA DREPTATE DACOLOGII . DACOLOGII NU DETIN ADEVARUL ABSOLUT DAR SPRE DEOSEBIRE DE ADEPTII ROMANIZARII INCEARCA SA ADUCA ARGUMENTE NU LOZINCI .

  Apreciază

  Comentariu de Magureanu Sorinel — 9 februarie 2016 @ 13:19 | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: