Bucovina Profundă

16 decembrie 2010

Club of Rome (Clubul de la Roma) (COR) – Florin Mătrescu – HOLOCAUSTUL ROŞU

Club of Rome (Clubul de la Roma) (COR)

(sursa: Florin Mătrescu – HOLOCAUSTUL ROŞU, Ed. IRECSON, Bucureşti, 2008, vol. I, p. 462-466 )

Afiş malthusinist al Clubului de la Roma

Afiş malthusinist al Clubului de la Roma

– Denumirea sa nu are nimic comun cu oraşul Roma, Vaticanul, sau Biserica catolică. Ovin Demaris a calificat preocupările acestei organizaţii secrete drept o”afacere murdară” (Dirty Business), în spatele său stau „Comitetul celor 300” („Clubul” fiind considerat ca unul din instrumentele de lucru cele mai puternice ale acestuia)”Black Nobility” (în acest sens,   unii   atribuie   ideea   „Clubului”   reginei   luliana   a   Olandei) , „Marshall Fund” (vom reveni asupra lui) şi clanul Rockefeller care a şi donat, dealtfel, „Clubului” terenul unde-şi are sediul  general  (Bellago, Italia).

–  În fondarea sa în 1968, un rol major i se acordă lui Aurelio Peccei, cel mai vechi preşedinte al concernului Fiat (un multi-conglomerat gigantic, aflat în mâna Comitetului celor 300″), în care „Black Nobility” deţine cote importante din acţiuni şi profit (Ex. Agnellis şi alţii). Spre a-şi realiza „misiunea” Peccei a absolvit cursurile la „Tavistock Institute” (considerat „mama” institutelor de „spălat creierul” din lume, fondat cu sprijinul lordului Bertrand Russel, fratele lui Aldous Huxley, Kurt Levin şi Eric Trist), sub bagheta vestitului general maior John Rawlings Rees. Următorul pas în „finisarea” cunoştinţelor sale 1-a reprezentat „cartierul general al NATO” de unde Peccei a selecţionat oameni de primă mână; n-au lipsit, desigur, nici conexiunile cu celelalte organizaţii ale iluminaţilor, Bilderberg, Trilaterala etc.

Componenţa „Clubului” este identică cu a unui grup internaţional aparţinând „Establishment”-ului, cu membri din 25 de ţări, înglobând între 50 şi 100 de persoane.Eisunt oameni de ştiinţă, educatori, economişti, industriaşi etc., cu funcţii în guverne naţionale, sau asimilaţi deja de „guvernul internaţional” („international civil servants”), mulţi dintre ei fiind membri ai CFR şi ai familiei Rockefeller.

Obiectivele „Clubului din Roma” sunt de-a dreptul terifiante, între ele înscriindu-se:

–  Unificarea lumii şi constituirea unui „Guvern Mondial” format dintr-o elită (n.a. – masonă) care va acţiona asupra unui număr de „10 regiuni administrative” (numite astfel în cadrul unui raport al clubului, datat din 1973) care se află în stare de „flux” (adică cu graniţe deplasabile, ceea ce are  ca  efect  conflicte   etnice   şi   războaie   aducătoare   de   bani   bancherilor internaţionali   ce  finanţează  confruntările   şi  vând   armamentul  părţilor beligerante   şi,   în   al   doilea  rând,   contribuie   substanţial   la  reducerea populaţiei; în sfârşit, introduce în capul oamenilor ideea că naţionalismul şi patriotismul sunt cauza tuturor relelor, inclusiv a războaielor, făcându-i tot mai apţi să renunţe la suveranitatea naţională şi să accepte „noua ordine” şi „guvernul mondial”, aducătoare de pace!), în 1973 se chemau „regate” (Kingsdoms), denumire ce ulterior a dispărut, revenindu-se la „regiuni”. In teribila lucrare a lui Gary Kah, este redată harta lumii cu cele 10 regiuni concepute de „Clubul de la Roma”, în cadrul cărora Rusia poartă numărul 5, având înglobate între noile ei fruntarii România şi toate celelalte ţări ex-socialiste satelite.

–  Funcţionând   ca   gigantica   socialist-iluministă   „Think-Tank”   şi beneficiind de activitatea unora dintre cei mai buni cercetători din lume, Clubul de la Roma îşi propune să realizeze o „conştiinţă globală” cu o „biserică unică” într-o „comunitate globală”, în care fiecare individ să-şi dea seama că: „unitatea de bază a cooperării umane şi a supravieţuirii s-a mutai de la nivel naţional la nivel global” (scrie „Comitetul executiv al Clubului la pag. 147 a lucrării sale, „Mankind at trie Turning Point” – „Omenirea la răscruce”-).Din aceeaşi sursă aflăm de asemenea, că ţelul final este „schimbarea fundamentală… în distribuirea averii şi venitului, deoarece distribuirea averii şi a venitului nu se va mai face pe baza liberului schimb, când producătorul îşi  vinde munca şi produsele la preţul pieţii şi este plătit după cât valorează oferta lui pe piaţa liberă, „noua ordine mondială” prevede ca omul să fie sclavul total şi perpetuu al „guvernului mondial” care-i cere maximum de efort şi, în schimb, îl hrăneşte, îl îmbracă, îl cazează, câtă vreme este producător, după care urmează euthanasia, (adică suprimarea lui blândă) (n.a. – dând „naţionalismul” în mâna aşa-ziselor partide extremiste, în realitate creaţii ale regimurilor comuniste repomădate şi socializate, la comanda „mondialiştilor, în sânul populaţiei apar repulsie şi reticenţă pentru aceste valori, acestea aruncându-o imediat, sau cândva, în braţele ”mondialiştilor”).

–    Noua religie, cu elemente satanice şi oculte, va fi cea a „erei noi” (New age) în care se vorbeşte de „noosferă”, adică „intelectul colectiv”; noosfera poate fi găsită în scrierile oculte ale lui Pierre Theilhard de Chardin, care se pare că au influenţat foarte mult religia „erei noi”(1103),

–    Un scop important şi nedisimulat urmăreşte să frâneze dezvoltarea industrială  şi cercetarea ştiinţifică, în special în SUA, distrugând-o în economie şi agricultură, în acest sens, la conferinţa Clubului, din 1980 (imediat după victoria în alegeri a lui Reagan, preşedinte nemason şi neagreat de mondialişti), la Washington DC, plecându-se de la cartea lui Sir Bertrand Russel („The Impact of Science on Society”, sau în româneşte „Impactul ştiinţei cu societatea”) s-a formulat un plan concret de „control al activităţilor internaţionale ale SUA.

–    La    aceeaşi    conferinţă    s-a    mai    discutat    anularea   politicii conservatoare a lui Reagan, prin „radicalizarea” (socializarea) partidului democrat;  în  acest  sens,  la  aceeaşi întâlnire  a  fost  prezent  Anthony Wedgewood  Benn,  şeful   socialiştilor britanici,  un  strateg  al  „Fabian- Society”  şi  un  adept al  „războiului  între  clase”  (n.a. – în  formularea cunoscută nouă ca „lupta de clasă”). O lună mai târziu, tot în Washington, s-au întâlnit aceiaşi oameni, la care s-au adăugat invitaţii, ajungându-se la 2.000 de participanţi, având şi persoane venite din partea grupului „Heritage-Foundation”   (finanţat   de  magnatul  berii,   Joseph   Coors). Această fundaţie a avut ca protagonişti pe şir Peters Vickers şi Alfred Milner (membri ai „mesei rotunde”), Willy Brandt (evreu sefard, alias Herbert Ernst Karl Frahm, unul dintre cei mai importanţi oameni de contact ai KGB-ului în Europa, descendent al unei familii de evrei sefarzi din Lubeck), Olof Palme (cu antecedente de producător porno, dar membru al Comitetului celor 300), Franşois Mitterand (şi el membru al „Comitetului celor 300″), Philip Agee (ex-agent CIA şi membru al aceluiaşi comitet), Bettino Craxi (şeful socialiştilor italieni, arestat de câţiva ani pentru corupţie, legături cu mafia şi loja P2), Michael Harrington (de la „Institutul de studii social-democratice din Washington”), necunoscutul la acea vreme, Felipe Gonzales (devenit ulterior primul-ministru al Spaniei şi şeful socialiştilor spanioli), Jerry Rifkin (evreu, ministru de Externe al Angliei, în guvernul conservator ce 1-a precedat pe Tonny Blaire, actualul prim-ministru laburist), Gar Apelrovich (reprezentând cel mai mare institut de studii socialiste din SUA „Institute for Policy  Studies”),  socialistul american Ron Dellums  (din California), Gloria Steinham (organizatoarea „Mişcării libertăţii femeilor” din SUA, vizitată în urmă cu ani de zile de comunista evreică Kollontay, agentă sionistă şi a Comminternului). Remarcabil este că reprezentanţii „Internaţionalei socialiste”, ca Brandt, Palme şi Benn, aveau întâlniri zilnice cu reprezentanţii lui „State Departament” (Cyrus Vance, Henry Kissinger), la o adunare ce s-a autodenumit „înmormântarea Statelor Unite” (n.a. – în capitala SUA, 2.000 de complotişti internaţionali, de conivenţă cu trădători din „Establishment”, conlucrau la ruinarea Americii, sub ochii binevoitori ai serviciilor secrete americane!! Dovadă peremptorie a formidabilei infiltrări a iluminaţilor!!). La adunarea următoare, din Lucatti (Veneţia), delegatul Michael Harrington (prezent şi la Washington) îl cita astfel pe Willy Brandt: „Willy Brandt doreşte prăbuşirea sistemului social în Europa, ceea ce va antrena după sine acelaşi lucru în SUA”. Prin activitatea iluminaţilor, SUA este oricum din punct de vedere social distrusă, cu un moral şi un spirit al esteticii degradate, într-un cuvânt, în decădere; trebuie dată numai lovitura de graţie, în planul „Clubului de la Roma” intrau chiar de atunci măsuri de destabilizare financiară a SUA: dobânzi variabile, dobânzi ridicate pentru împrumuturile contractate de Guvernul American la FED (Federal Reserve Bank); s-au mai propus, în acelaşi scop al destabilizării sociale, stimularea şi declanşarea conflictelor (până la războaie civile) rasiale şi între clase (n.a. -luptele de stradă devastatoare din California din urmă cu câţiva ani se plasează, cu siguranţă, între aceste acte de provocare şi înscenare).

–  Depopularea marilor oraşe (în special din cele supraindustrializate din America de Nord) şi dislocarea populaţiei în zonele agricole, vizând scăderea forţei de muncă oferită şi necesare industriei.

–  Un aspect terifiant în activitatea „Clubului” este „programul de asanare rasială” (Rassensanieraufsprogramm), cuplat cu reducerea la circa 2,5 miliarde de oameni a populaţiei globului, ceea ce va permite prezervarea unei elite şi a unei mase de executanţi educate în spiritul „noii ordini” (n.a. – inutil de relevat caracterul rasist şi fascist al acestor „teze”). In acest scop, mas media trebuie să întreţină isteria „suprapopulaţiei pământului”, ca şi a „crizei energetice” (n.a. – prezentată, fals, ca insurmontabilă), pentru a justifica necesitatea măsurilor, punitive şi asasine, recomandate de acest „club”, în acest sens, Aurelio Peccei, fondatorul „Clubului” se exprimă foarte clar la adunarea COR din martie 1982 de la Paris: „Oamenii sunt ca insectele, se reproduc prea mult. Timpul este propice ca, întregul concept al naţiunilor care conduce către cultura mondială, să fie pus în discuţie. Credinţa creştină formează oameni mândri şi o societate de vânzători care nu produc altceva decât o cultură moartă, muzică clasică şi munţi de hârtie.
Imaginea COR este de oameni tot mai puţini, consumând tot mai puţin şi cărora le sunt necesare tot mai puţine lucruri, indiferent în ce anume situaţie sunt”
.(n.a. – indiferent de situaţia socială şi de nevoile fiecăruia).  La subcapitolul dedicat scopurilor Masoneriei, vom da detalii asupra metodelor recomandate  pentru  reducerea  „consumatorilor inutili”,  spre  beneficiul  acelui   5%,   constituit   din   elita   profitoare.   Oricum,   pentru   vremurile contemporane, campionii „reţetelor” de eutanasie în discuţiile şi conferinţele masonice pe această temă au fost şi vor fi membri COR. „Credibilitatea” lor nu mai este contestată de nimeni, de când, în „palmaresul” lor şi-au înscris:
înlăturarea lui Nixon (folosind organele lor de şoc din presă, ce le aparţin, Washington Post şi New York Times), eficienţa în începutul „erodării” Japoniei (prin societatea deschisă de Rockefeller „Japan Geselschaft” şi Suntory  Stiftung”,  prin mijloacele  „indirecte”  cu  sorginte  din  vremea generalului Douglas Mc Arthur, cum ar fi îndoctrinarea cu idealuri socialiste şi democratice), schimbări culturale (în detrimentul tradiţionalului), acţiunile conduse de doi absolvenţi ai lui „Tavistock institute” şi fanatici ai COR, Danieli Bell şi Daniel Yankelovich, răspândirea „Church of SatanT, consumul de droguri, sexul excesiv şi tolerarea până la apologie a  homosexualităţii).

Cel mai „convingător” argument amintit deja este însă cel rezumac in rândurile ce urmează(1158>: Despre COR s-a turnat în urmă cu câţiva ani unfilm cvasidocumentar, interzis spre difuzare şi din care s-au mai păstrat vreo 5 copii (videocasete). Acest film, „The Club of Rome” descrie explicit efectele criminale ale măsurilor recomandate de grupul ce stă în spatele acestui club. Toate persoanele, începând cu cei prezenţi la munca de filmare sau având vreo conexiune oarecare cu producerea acestui film (inclusiv personalul necalificat, de serviciu, al studioului de filmare) au fost – după încercarea de a-1 da publicităţii – omorâţi până la unul. în tălmăcne românească: „Noi nu doar vorbim, ci şi facem”. Cu toată sinceritatea, şi dinmodesta noastră convingere, îi credem, din toată inima!

În final, o listă incompletă a membrilor clubului în care, în afară ar europeanul (decedat) Willy Brandt, figurează, probabil cu un anumit tâlc, numai americani:William Whispinger (Asociaţia Internaţională a maşiniştilor), Şir Peter Vickers Hali, Stuart Butler şi Steven Hessler (toţi trei de la „Heritage Fondation), Lane Kirkland (preşedinte AFL-CIO), Irwin Suall (MI6), Roy Maras Cohn (ex-consilier al lui Mc Carthy), Henry Kissinger, Richard Falk (Princetown University), Douglas Frazier (Asociaţia producătorilor de automobile), Max Fisher (United Brands Fruits Company), Averill Harrimann (intim al familiei Rockefeller), Jean Kirkpatrick (ex-ambasador al SUA la ONU), Elmo Zumwalt (Admirai, US-Nav\ , Michael Novak (American Entreprise Institute), Cyrus Vance (ex-secretar de stat), April Glaspie (ex-ambasador în Irak), Milton Friedman (economis: Paul Volcker (FRB), Gerald Ford (ex-preşedinte SUA), Charles Percy (senator), Raymond Matthuis (senator), Michael Harrington (membru al „Fabian Society” de culoare socialistă), Samuel Huntington (şeful planului de distrugere a naţiunilor), Clairborne Pell (senator), Patrick Leahy (senator).

15 comentarii »

 1. ei cu tarana si noi cu cerul,asta este!

  Apreciază

  Comentariu de gil — 16 decembrie 2010 @ 11:36 | Răspunde

 2. […] Bucovina Profunda: Club of Rome (Clubul de la Roma) (COR) – Florin Mătrescu – HOLOCAUSTUL ROŞU […]

  Apreciază

  Pingback de STIRILE ZILEI (18.12.2010) « Saccsiv's Weblog — 18 decembrie 2010 @ 20:46 | Răspunde

 3. Apreciază

  Comentariu de Mircea Puşcaşu — 26 octombrie 2011 @ 15:13 | Răspunde

 4. […] Club of Rome (Clubul de la Roma) (COR) – Florin Mătrescu – HOLOCAUSTUL ROŞU […]

  Apreciază

  Pingback de Cine este in spatele Noii Ordini Mondiale? Grupul Bilderberg, Trilaterala, Clubul de la Roma si Council of Foreign Relations « Bucovina Profundă — 12 mai 2012 @ 16:19 | Răspunde

 5. […] Clubul de la Roma, a fost infiintat in aprilie 1968 de către Aurelio Peccei, om de stiinta şi afacerist italian şi Alexander King, un om de stiinta scotian. Doctrina clubului se bazeaza in special pe raportul Limitele Cresterii (The Limits to Growth) publicat in 1972. Conform acestui raport orice crestere are o limita care trebuie prevazuta si preintampinata. Cresterea economica este limitata, resursele sunt limitate si la fel, cresterea populatiei globului are o limita. De aceea trebuie luate masuri din timp pentru a preveni atingerea acestor limite. In acest context, unul din obiectivele Illuminati, reducerea populatiei globului pare a fi o masura necesara. De remarcat Ochiul Care Vede Tot care apare in spotul publicitar al Clubului de la Roma (vezi pe pagina oficiala). […]

  Apreciază

  Pingback de Cine conduce lumea? Piramida Puterii Oculte Mondiale – Satanismul talmudismului masonic « Bucovina Profundă — 24 octombrie 2012 @ 12:24 | Răspunde

 6. […] Clubul de la Roma, a fost infiintat in aprilie 1968 de către Aurelio Peccei, om de stiinta şi afacerist italian şi Alexander King, un om de stiinta scotian. Doctrina clubului se bazeaza in special pe raportul Limitele Cresterii (The Limits to Growth) publicat in 1972. Conform acestui raport orice crestere are o limita care trebuie prevazuta si preintampinata. Cresterea economica este limitata, resursele sunt limitate si la fel, cresterea populatiei globului are o limita. De aceea trebuie luate masuri din timp pentru a preveni atingerea acestor limite. In acest context, unul din obiectivele Illuminati, reducerea populatiei globului pare a fi o masura necesara. De remarcat Ochiul Care Vede Tot care apare in spotul publicitar al Clubului de la Roma (vezi pe pagina oficiala). […]

  Apreciază

  Pingback de Piramida Puterii Oculte Mondiale și Guvernul Mondial | NewsInfo1000 — 13 septembrie 2013 @ 09:40 | Răspunde

 7. […] În final, o listă incompletă a membrilor clubului în care, în afară ar europeanul (decedat) Willy Brandt, figurează, probabil cu un anumit tâlc, numai americani:William Whispinger (Asociaţia Internaţională a maşiniştilor), Şir Peter Vickers Hali, Stuart Butler şi Steven Hessler (toţi trei de la “Heritage Fondation), Lane Kirkland (preşedinte AFL-CIO), Irwin Suall (MI6), Roy Maras Cohn (ex-consilier al lui Mc Carthy), Henry Kissinger, Richard Falk (Princetown University), Douglas Frazier (Asociaţia producătorilor de automobile), Max Fisher (United Brands Fruits Company), Averill Harrimann (intim al familiei Rockefeller), Jean Kirkpatrick (ex-ambasador al SUA la ONU), Elmo Zumwalt (Admirai, US-Nav , Michael Novak (American Entreprise Institute), Cyrus Vance (ex-secretar de stat), April Glaspie (ex-ambasador în Irak), Milton Friedman (economis: Paul Volcker (FRB), Gerald Ford (ex-preşedinte SUA), Charles Percy (senator), Raymond Matthuis (senator), Michael Harrington (membru al “Fabian Society” de culoare socialistă), Samuel Huntington (şeful planului de distrugere a naţiunilor), Clairborne Pell (senator), Patrick Leahy (senator). https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2010/12/16/club-of-rome-clubul-de-la-roma-cor-florin-matrescu-… […]

  Apreciază

  Pingback de Club of Rome (Clubul de la Roma) (COR) | NewsInfo1000 — 13 septembrie 2013 @ 10:18 | Răspunde

 8. […] Preluat: Bucovina Profundă […]

  Apreciază

  Pingback de Clubul de la Roma | Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare! — 25 septembrie 2013 @ 14:02 | Răspunde

 9. […] Clubul de la Roma, a fost infiintat in aprilie 1968 de către Aurelio Peccei, om de stiinta şi afacerist italian şi Alexander King, un om de stiinta scotian. Doctrina clubului se bazeaza in special pe raportul Limitele Cresterii (The Limits to Growth) publicat in 1972. Conform acestui raport orice crestere are o limita care trebuie prevazuta si preintampinata. Cresterea economica este limitata, resursele sunt limitate si la fel, cresterea populatiei globului are o limita. De aceea trebuie luate masuri din timp pentru a preveni atingerea acestor limite. In acest context, unul din obiectivele Illuminati, reducerea populatiei globului pare a fi o masura necesara. De remarcat Ochiul Care Vede Tot care apare in spotul publicitar al Clubului de la Roma (vezi pe pagina oficiala). […]

  Apreciază

  Pingback de Lista Marelor Loje – Masoneria Cancerul unei Intregi Planete | — 26 septembrie 2013 @ 15:43 | Răspunde

 10. […] Clubul de la Roma, a fost infiintat in aprilie 1968 de către Aurelio Peccei, om de stiinta şi afacerist italian şi Alexander King, un om de stiinta scotian. Doctrina clubului se bazeaza in special pe raportul Limitele Cresterii (The Limits to Growth) publicat in 1972. Conform acestui raport orice crestere are o limita care trebuie prevazuta si preintampinata. Cresterea economica este limitata, resursele sunt limitate si la fel, cresterea populatiei globului are o limita. De aceea trebuie luate masuri din timp pentru a preveni atingerea acestor limite. In acest context, unul din obiectivele Illuminati, reducerea populatiei globului pare a fi o masura necesara. De remarcat Ochiul Care Vede Tot care apare in spotul publicitar al Clubului de la Roma (vezi pe pagina oficiala). […]

  Apreciază

  Pingback de Rădăcinile naziste ale UE – UE proiectul bancherilor mondiali,parte din Noua Ordine | — 4 octombrie 2013 @ 20:16 | Răspunde

 11. Reblogged this on liberlandraceblog and commented:
  Fine.

  Apreciază

  Comentariu de liberlandraceblog — 2 iulie 2016 @ 13:46 | Răspunde

 12. […] Clubul de la Roma, a fost infiintat in aprilie 1968 de către Aurelio Peccei, om de stiinta şi afacerist italian şi Alexander King, un om de stiinta scotian. Doctrina clubului se bazeaza in special pe raportul Limitele Cresterii(The Limits to Growth) publicat in 1972. Conform acestui raport orice crestere are o limita care trebuie prevazuta si preintampinata. Cresterea economica este limitata, resursele sunt limitate si la fel, cresterea populatiei globului are o limita. De aceea trebuie luate masuri din timp pentru a preveni atingerea acestor limite. In acest context, unul din obiectivele Illuminati, reducerea populatiei globului pare a fi o masura necesara. De remarcat Ochiul Care Vede Tot care apare in spotul publicitar al Clubului de la Roma (vezi pe pagina oficiala). […]

  Apreciază

  Pingback de Cine conduce lumea? Piramida Puterii Oculte Mondiale – Satanismul talmudismului masonic | ortodoxiadreaptacredinta — 22 octombrie 2016 @ 19:22 | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: